HUTEN AKADEMİK FAALİYET PLANI ( 2014-2015 EĞT. ÖĞT.YILI )
FAALİYET
TARİHİ
1
2014-2015 EÖY Lisansüstü Ders Programlarının Belirlenmesi
25-27 Ağustos 2014
2
Tazeleme Eğitimi
01-25 Eylül 2014
3
Bilim Kurulu Toplantısı
29 Ağustos 2014
4
Tez Konu ve Danışmanlarının Belirlenmesi - Tez Öneri Formlarının Teslim
Edilmesi
01-12 Eylül 2014
5
Kayıt Belgelerinin Son Teslim Günü (Yeni Öğrenciler İçin)
12 Eylül 2014
6
Bilim Kurulu Toplantısı
18 Eylül 2014
7
Yönetim Kurulu
18 Eylül 2014
8
Tez Çalışmasına Başlanması
22 Eylül 2014
9
1’inci Yarı Yıl Ders Kayıtlarının Yaptırılması Son Günü
26 Eylül 2014
10
Yönetim Kurulu Toplantısı
29 Eylül 2014
11
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ders Başlangıcı
29 Eylül 2014
12
1’inci Yarı Yıl Ders Ekleme Bırakma Formlarının Tesliminin Son Günü
03 Ekim 2014
13
1’inci Yarı Yıl Özel Öğrencilik Başvurusu Son Günü
03 Ekim 2014
14
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2014
15
Aralık Ayı Doktora Yeterlik Sınavları Başvuru Dilekçesi Son Günü
03 Kasım 2014
16
Kurban Bayramı
04-07 Ekim 2014
17
Atatürk’ü Anma Haftası
10-14 Kasım 2014
18
Telafi Ders Haftası
17-21 Kasım 2014
19
Yönetim Kurulu Toplantısı
28 Kasım 2014
20
1’inci Yarıyıl Ara Sınav Haftası
24-28 Kasım 2014
21
Doktora Yeterlik Sınav Ayı
01-31 Aralık 2014
22
1’inci Yarıyıl Ara Sınav Not Teslimi
12 Aralık 2014
23
Tez İzleme Raporu Teslim Son Günü
19 Aralık 2014
24
Tez İzleme Sunum Son Günü
31 Aralık 2014
25
Telafi Ders Haftası
19-23 Ocak 2015
26
1’inci Yarıyıl Derslerinin Tamamlanması
23 Ocak 2015
27
1’inci Yarıyıl Sonu Sınavları Haftası
26- 30 Ocak 2015
28
2’nci Yarı Yıl Ders ve Tez kayıtlarının Yapılması
26-30 Ocak 2015
29
Yarıyıl Tatili
02-13 Şubat 2015
30
1’inci Yarıyıl Sonu Sınavları Not Teslimi Son Günü
13 Şubat 2015
31
Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Toplantısı
13 Şubat 2015
32
2’nci Yarıyıl Ders Başlangıcı
16 Şubat 2015
33
Bilim Kurulu Toplantısı
20 Şubat 2015
34
2’nci Yarı Yıl Ders Ekleme ve Bırakma Son Günü
20 Şubat 2015
35
2’nci Yarı Yıl Özel Öğrencilik Başvurusu Son Günü
20 Şubat 2015
36
Yönetim Kurulu Toplantısı
23 Şubat 2015
37
Merkezi Lisansüstü Eğitimi Mülakat Sınavlarının Yapılması
02-27 Mart 2015
38
Nisan Ayı Doktora Yeterlik Sınavları Başvuru Dilekçesi Son Günü
03 Nisan 2015
S/N
1
39
Telafi Ders Haftası
06-10 Nisan 2015
40
2’nci Yarıyıl Ara Sınav Haftası
13-17 Nisan 2015
41
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015
42
Doktora Yeterlik Sınav Ayı
04-29 Mayıs 2015
43
Emek ve Dayanışma Bayramı
01 Mayıs 2015
44
2’nci Yarıyıl Ara Sınavları Not Teslimi Son Günü
04 Mayıs 2015
45
Karton Kapaklı Tezin ve Jüri Talep Dilekçesinin HUTEN’e Teslim Edilmesi
15 Mayıs 2015
46
ABD Bşk.lıkları Tarafından Jürilerin ve Tez Savunma Tarihlerinin Belirlenmesi
İçin HUTEN Tarafından Yazı Yazılması
15 Mayıs 2015
47
Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015
48
49
A.B.D. Bşk.lıkları Tarafından Tez Savunma Jürileri ve Tarihlerinin HUTEN’e
Bildirilmesi Son Gün
A.B.D.Bşk.lıkları Tarafından Bildirilen Tez Savunma Jürilerinin Yönetim
Kurulunda Onaylanması
22 Mayıs 2015
28 Mayıs 2015
50
2’nci Yarıyıl Derslerinin Tamamlanması
05 Haziran 2015
51
Sivil Öğrenci Başvuruları Alınması ve Mülakatların Yapılması
12 Haziran-17
2015
52
Tez İzleme Raporu Teslim Son Günü
12 Haziran 2015
53
2’nci Yarıyıl Sonu Sınav Haftası
08-12 Haziran 2015
54
RAST 2015
16-19 Haziran 2015
55
Öğrenci İzin Dönemi
22 Haziran-31
2015
56
Tez İzleme Sunum Son Günü
26 Haziran 2015
57
Tez Savunmalarının Tamamlanması Son Gün
26 Haziran 2015
58
2’nci Yarıyıl Bitirme Sınavları Not Teslimi
03 Temmuz 2015
59
Bilim Kurulu Toplantısı
08 Temmuz 2015
60
Yönetim Kurulu Toplantısı
10 Temmuz 2015
61
Uzaktan Eşzamanlı Yüksek Lisans Eğitimi Mülakat Sınavlarının Yapılması
Temmuz-Ağustos 2015
62
Tezin HUTEN tarafından son kontrol tarihi
10 Temmuz 2015
63
Ramazan Bayramı
17-19 Temmuz 2015
64
Düzeltilmiş ve İmzalanmış Basılı Ciltli Tezin HUTEN’e Teslim Edilmesi
20 Temmuz 2015
65
Yönetim Kurulunda tez ve mezuniyetlerin onaylanması
24 Temmuz 2015
66
HUTEN 12’nci Dönem Mezuniyet Töreni Provası
29 Temmuz 2015
67
HUTEN 12’nci Dönem Mezuniyet Töreni
30 Temmuz 2015
68
Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Toplantısı
05 Ağustos 2015
69
2015-2016 EÖY Lisansüstü Ders Programlarının Belirlenmesi
24-28 Ağustos 2015
70
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2015
71
Tez Konu ve Danışmanlarının Belirlenmesi - Tez Öneri Formlarının Teslim
Edilmesi
01 -11 Eylül 2015
72
Yeni Öğrencilerin Katılışı
01 Eylül 2015
73
Tazeleme Eğitimi
01 Eylül– 25 Eylül 2015
74
Yönetim Kurulu
15 Eylül 2015
75
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı
28 Eylül 2015
2
Temmuz
Temmuz
Download

giden evrakın başkanlıklara ve gizlilik derecelerine göre dağılımı