Sayı: 266/14
Tarih: 20.05.2014
Konu: Travnik Üniversitesi Senatosu Kararı
TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ
SENATO
20. 05. 2014 tarihinde yapılan Travnik Üniversitesi Senatosu toplantısı sonucunda 2014/2015
akademik yılı için öğrencileri değerlendirme ve not sistemi konusundaki
KARAR
Madde 1
Travnik Üniversitesi Senatosu tüm fakülte birimlerinin uygulamakla yükümlü olduğu 2014/2015
akademik yılı için öğrencileri değerlendirme ve not sistemi konusundaki kararı getirmektedir.
Öğrencilerin dersler ve uygulamalı derslerdeki etkinlikleri ve çalışmaları takip edilip aşağıdaki şekilde
değerlendirilmektedir:
1. Derslere devamlılık: 0 – 10 puan ( %0 - %10 )
2. Seminer ödev/denemeler: 0 – 15 puan ( %0 - %15 )
3. Vize sınavları/Pratik çalışmaları/labaratüvar araştırmaları/quiz ve testler: 0 – 30 puan ( %0 - %30 ) –
vize sınav puanları ders hocalarının takdirine bırakılmış olup toplamda 30 puanı geçememektedir.
NOT: Vize sınavları dersler dahilinde yapılmaktadır.
Öğrenciler yükarıda sayılan 3 değerlendirme sonucunda toplam 55 puan ( %55 ) alabilmektedir.
Belirtilen puanı alabilen öğrenciler en düşük notu ile dersi geçmiş sayılmaktadır. Bu öğrenciler daha
yüksek notu alabilmek için final sınavına girmektedir.
4. Final Sınavı – fınal sınavına vize sınavında geçme notunu yakalayamayan ve vize notunu yükseltmek
isteyen öğrenciler girmektedir. Final sınavı 45 puan ( %45 ) üzerinde değerlendirilmektedir. Final sınavı
sözlü veya yazılı veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılabilmektedir. Final sınavından yeterli geçme
notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girmektedir.
Madde 2
Vize ve final sınavları sonucunda öğrencilerin aldıkları puanlar not sistemine aşağıdaki şekilde
geçirilmektedir:
1. 95 – 100 puan ( 10 ) ETCS sistemine göre ( A )
2. 85 – 94 puan ( 9 ) ETCS sistemine göre ( B )
3. 75 – 84 puan ( 8 ) ETCS sistemine göre ( C )
4. 65 – 74 puan ( 7 ) ETCS sistemine göre ( D )
5. 55 – 64 puan ( 6 ) ETCS sistemine göre ( E )
6. 54 ve daha düşük puan alan öğrenciler ( 5 ) notu almaktad ve başarısız sayılmaktadır. ETCS sistemine
göre bu not ( F ) olarak geçmektedir.
NOT: İndeks veya transkripte sadece geçme notları yazılmaktadır.
Madde 3
Öğrenciler final ve bütünleme sınavlarına girmeden önce bu sınavlara giriş kaydını yapmaları
gerekmektedir. Vize sınavları için ise giriş kaydı yapılmamaktadır.
Bütünleme sınavından geçemeyen öğrenciler, özel komisyon önüne sınava katılmaktadır.
Öğrencilerin altan ders sayısı üst yıla taşıma hakkı Üniversite Kurulu tarafından belirlenmektedir.
REKTÖR
Prof. Dr. Rasim Dacic
Download

Travnik Üniversitesi Senatosu Kararı TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ