Download

--Aşağıda verilen sözcükleri gerçek ve mecaz anlamlarıyla cümlede