BİL 537 - BULUT BİLİŞİM
2014-2015 Güz Dönemi
Dersin Amacı:
Bu ders, planlama ve kaynak tahsisi, güvenlik ve izleme, kullanılabilirlik ve tutarlılık, veri merkezi ağları,
fiyatlandırma modeli ve uygulamaları, bulut platformu uzantıları dahil bulut bilişim için güncel çözümleri,
araştırmaları içerir. Dersin sonunda öğrenciler IaaS, PaaS ve SaaS gibi kavramlara hakim olacak ve bulut
teknolojilerinin değişik katmanlarında uygulanan teorik ve pratik çözümleri öğreneceklerdir. Ders boyunca
incelenen makaleler ile bulut bilişim alanındaki güncel araştırmalar tartışılacaktır. Sunumlar için 15 makale,
ödevler için de 5 makale incelenecektir.
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Umut Tosun
Ders Kitabı: Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham
Mahmood
Notlandırma:
1. Ara Sınav
2. Ara Sınav
Final Sınavı
Makale Sunumu
Ödev
Devam
% 20
% 20
%30
% 15
% 10 (Toplam 5 ödev)
%5
Ders İçeriği:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Bulut Bilişime Giriş
IaaS, PaaS, SaaS, Internet of Things
Map-Reduce
Sanallaştırma
Bulut Sistem İzleme
1. Ara Sınav
Bulut Bilişimde Temel Sorunlar
Bulut Bilişimde Güvenlik
OpenStack, Quantum ve Yazılım Tabanlı Bulut
Bulut Tabanlı Veritabanları: Hive, Pig, Bigtable, HBase, Cassandra
2. Ara Sınav
Makale Sunumu
Makale Sunumu
Final Sınavı
Download

BİL 537 - BULUT BİLİŞİM 2014-2015 Güz Dönemi Dersin Amacı: Bu