HAFTALIK RAPOR
03 Şubat 2014
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ara Toplantısı Gerçekleştirdi…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 28 Ocak
günü ara toplantı gerçekleştirdi. Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo
Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında beklentilerin üzerinde
artış kararı aldığını açıkladı. Bu haftaki raporumuzda TCMB’nin faiz artırım kararını ve bu kararın piyasalara
yansımasını ele alacağız.
TCMB Faiz Oranları (%)
13
11
9
7
5
3
Kaynak: TCMB
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti
Borç Verme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından
geçtiğimiz hafta ara toplantı gerçekleştirdi. 28 Ocak 2014 günü gece yarısı açıklanan toplantı kararlarına göre
Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile
bir hafta vadeli repo ihale faiz oranındaki değişiklikler şu şekilde oldu:
a) Gecelik Faiz Oranları :
 Marjinal fonlama oranı (gecelik borç verme) : %7.75 ……..>> %12
 Piyasa yapıcısı bankalara borçlanma imkanı : %6.75 ………>> %11.5
 Gecelik borç alma : %3.5 ……>> %8
b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı : %4.5 …….>> %10
c) Geç Likidite Faiz Oranı: Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede
uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %0 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı :
%10.25 …….>> %15
TCMB, Ocak ayı toplantısında faiz oranlarının yanı sıra zorunlu karşılık oranlarında ve rezerv opsiyon
katsayısında (ROK) da değişiklik yapmama kararını korurken; 28 Ocak 2014 tarihli Para Politikası Kurulu'nda
alınan sadeleştirme kararı doğrultusunda, ek parasal sıkılaştırma uygulaması (EPS) sona erdirdiğini kamuoyuna
duyurdu.
Merkez Bankası’nın kararının yansıması direkt olarak piyasalarda görüldü. Özellikle son zamanlarda 2.40
seviyelerine yaklaşan USD/TL kurunun alınan kararının kamuoyuna açıklanmasının ardından 2.17’e kadar
gevşediği görüldü. Gösterge tahvil faizinde ise nispeten daha sınırlı bir etki görüldü. Tahvil ve bonolardaki (DİBS)
faiz oranlarının vade yapısını gösteren getiri eğrisi ise karar sonrasında pozitif eğimden negatif eğime geçtiği
görüldü. Yılın ilk Enflasyon Raporu’nda da belirtildiği gibi Merkez Bankası getiri eğrisinin negatife dönmesi
sonucu kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerin üzerinde olmasını para politikası açısından güçlü bir duruş
olarak ifade ediyor.
Getiri Eğrisi
11.2
11.0
10.8
Faiz
10.6
15 Ocak
24 Ocak
29 Ocak
10.4
10.2
10.0
9.8
1Y
2Y
3Y
5Y
10Y
DİBS’lere ilişkin faiz oranlarının vade yapısını
gösteren getiri eğrisine baktığımızda, 15 Ocak
tarihi ve Ocak ayı PPK toplantısının olduğu 24
Ocak tarihinde getiri eğrisi pozitif eğimli iken
yani bir diğer deyişle, DİBS’lerin vade yapısı
arttıkça faizleri de paralelinde artış
gösterirken; 29 Ocak tarihinde yapılan ara
toplantısı kararlarının ardından söz konusu
eğrinin
negatife
döndüğü
görülüyor.
TCMB’nin piyasa beklentisinin üzerinde faiz
kararı almasıyla birlikte DİBS’ler ilişkin vade
uzadıkça faizin azaldığı bir eğim ortaya çıktı.
Faiz kararının yurtiçi etkilerine bakacak
olursak, ilk etki TL’nin değer kazanması
olurken bu etkiyi Türkiye’nin risk primini gösteren CDS’lerdeki gerileme ve bankacılık sektöründe kredi
faizlerindeki artışın önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağımız cari işlemler açığına olumlu yansıması
olarak sıralanabilir.
Kaynak: Bloomberg
Vade
2
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
Kutu: Yılın ilk Enflasyon Raporu yayımlandı.
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın ara Para Politikası toplantısının yanında 2014 yılının ilk Enflasyon Raporu da
piyasalar açısından önemliydi. Özellikle döviz kurundaki artış ve vergi ayarlamalarının TCMB’nin yıl sonu enflasyon
tahminini ne ölçüde etkileyeceği ana merak konusuydu.
Enflasyon Raporu IV
(Ekim 2013)
2013 Ç3: -1.90
2013 Ç4: -1.42
Enflasyon Raporu I
(Ocak 2014)
2013 Ç3: -1.70
2013 Ç4: -1.50
2014: 105
2014: 105
2014 – 2016: 7
2014 – 2016: 8
İthalat Fiyatları (yıllık ort., % değ.)
2013: -0.4
2013: -0.0
2014 Yıl Sonu Enflasyonu Tahmini
Orta Nokta: %5.3
(%3.8 - %6.8 aralığı)
Orta Nokta: %6.6
(%5.2 - %8 aralığı)
%5
%5
2014: 2.3
2014: 2.4
Çıktı Açığı
Petrol Fiyatları (yıllık ortalama)
Gıda Enflasyonu ( yıl sonu, %
Değişim)
2014 Yıl Sonu Hedefi
Küresel Üretim Endeksi
Revizyon
Kaynak: TCMB
TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda 2014 yılsonu enflasyon
beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Bu güncellemeyle Merkez
Bankası 2014 yıl sonu için enflasyon beklentisinin orta
0.5
0.5
noktasını 1.3 puan artırarak %5.3 seviyesinden %6.6 seviyesine
0.6
yukarı yönlü revize etti (%5.2-%8.0 aralığı). Raporda ABD
0.3
0.4
Merkez Bankası’nın çıkış stratejisine bağlı olarak gelişmekte
0.2
olan ülkelere sermaye akımlarının yavaşlaması ve küresel
0
ekonominin toparlanmasına dair riskler, küresel görünüm ve iç
Kur Gelişmeleri Gıda Fiyatları
Vergi
gelişmeler nedeniyle enflasyon ve para politikası görünümünde
Gelişmeleri
Ayarlamaları
önemli güncellemeler yapıldığı vurgulanırken; 1.3 puanlık
Kaynak: TCMB
enflasyon revizesine, kurdaki gelişmelerin 0.5 puan, gıda
fiyatlarındaki gelişmelerin 0.3 puan, son yapılan vergi ayarlamalarının ise 0.5 puan yukarı yönlü katkı yaptığı söylendi.
Enflasyon Revizesine Katkı Yapan
Gelişmeler (%)
2013 yılında alt gruplar bazında gıda ve enerjinin enflasyona toplam katkısının önceki yıla kıyasla değişmediği;
enflasyonda kaydedilen yükselişin ise çekirdek enflasyon göstergeleri ve vergi ayarlamalarından kaynaklandığı
açıklandı. Ocak ayı başında otomobil ve tütün fiyatlarında yapılan vergi ayarlamalarından sonra fiyatlarda yılın geri
kalanında ek bir düzenleme olmayacağı, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ise enflasyon hedefiyle uyumlu artışlar
olacağı öngörüldü. Maliye politikası duruşu için Orta Vadeli Program projeksiyonlarının temel alındığı vurgulanırken
temkinli mali duruşun devam edeceği ve faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulacağı açıklandı. 2014 yılı ortalama
petrol fiyatı için öngörüde bulunulurken Ekim Enflasyon Raporu’ndaki seviyelerin kullanıldığı ve bu seviyelerde
değişikliğe gidilmediği açıklandı.
Raporda yılın son çeyreğinde ABD doları bazlı ithalat fiyatlarının Ekim Enflasyon Raporu’ndaki tahminlerin biraz
altında seyrettiği ve petrol fiyatlarının öngörülerle uyumlu gerçekleştiği belirtildi. 2014 yılında enflasyon üzerinde
ithalat fiyatlarından kaynaklanan önemli bir baskı olmadığı bir çerçevenin esas alındığı ve döviz kuru hareketlerinin
2014 yılsonu enflasyon tahmini üzerindeki etkisinin Ekim Enflasyon Raporuna kıyasla 0.5 puan daha yüksek olacağı
varsayıldı. Bununla birlikte dayanıklı tüketim ve yatırım harcamalarındaki düşüş ile birlikte ilk çeyrekte özel kesim
talebinin gerileyeceği öngörüldü.
2013 yılının Kasım ayında %30 seviyesinde gerçekleşen kredi büyümesinin 2014 yılının ikinci yarısından itibaren %15
civarında büyüyeceği varsayıldı. Bu doğrultuda, cari açığın yılsonunda %5’in altına düşebileceği belirtildi. Merkez
Bankası’nın enflasyonu kontrol altına alarak %5 hedefine doğru getirmek için elindeki bütün araçları etkin bir şekilde
kullanacağının altı çizilirken alınacak politika tedbirleri ile döviz kuru gelişmelerinin ikincil etkilerinin sınırlı kalacağı ve
enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşerek yılsonunda yüzde 6.6 düzeyine ineceği tahmin edildi.
3
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
Haftalık Veri Takvimi (03-07 Şubat 2013)
Tarih
03.02.2014
Ülke
Türkiye
05.02.2014
%0.46
%7.48(açıklandı)
ÜFE (Ocak, a-a)
%1.11 %10.72(açıklandı)
53.5
52.7 (açıklandı)
ISM İmalat Endeksi (Ocak)
56.5
56
PMI İmalat Endeksi (Ocak)
53.7
--
Euro Bölgesi
PMI İmalat Endeksi (Ocak)
53.9
53.9
Almanya
PMI İmalat Endeksi (Ocak)
56.3
56.3
Fransa
PMI İmalat Endeksi (Ocak)
48.8
48.8
İtalya
PMI İmalat Endeksi (Ocak)
53.3
53.5
İngiltere
PMI İmalat Endeksi (Ocak)
Türkiye
Reel Efektif Döviz Kuru (Ocak)
ABD
57.3
57
106.85
--
Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık)
-%4.3
--
Fabrika Siparişleri (Aralık)
%1.8
-%1.6
ISM New York Endeksi (Ocak)
615.4
--
Euro Bölgesi
ÜFE (Aralık, a-a)
-%0.1
%0.1
İtalya
TÜFE (Ocak, öncül, a-a)
%0.3
-%2.0
ABD
Haftalık Mortgage Verileri
403.4
--
PMI Hizmetler Endeksi (Ocak)
56.6
--
ISM Hizmetler Endeksi (Ocak)
53.0
53.8
238 bin
180 bin
PMI Hizmetler Endeksi (Ocak)
51.9
51.9
Perakende Satışlar (Aralık, a-a)
%1.4
-%0.5
Almanya
PMI Hizmetler Endeksi (Ocak)
53.6
53.6
Fransa
PMI Hizmetler Endeksi (Ocak)
48.6
48.6
İtalya
PMI Hizmetler Endeksi (Ocak)
47.9
48.6
İngiltere
PMI Hizmetler Endeksi (Ocak)
58.8
59.0
Türkiye
Bankacılık Sektör Verileri (Aralık)
--
--
ABD
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
348 bin
335 bin
Euro Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası Toplantısı ve Faiz Kararı (Şubat)
%0.25
%0.25
Almanya
Sanayi Siparişleri (Aralık)
%2.1
%0.4
İngiltere
İngiltere Merkez Bankası Toplantısı ve Faiz Kararı (Şubat)
%0.50
%0.50
ABD
Tarımdışı İstihdam (Ocak)
74 bin
184 bin
%6.7
%6.7
17.8 milyar €
17.3 milyar €
Sanayi Üretimi (Aralık)
%1.9
%0.5
Bütçe Dengesi (Aralık)
-86.98 milyar
€
--
Dış Ticaret Dengesi (Aralık)
-5.7 milyar €
--
%0.0
%0.6
-9.44 milyar ₤
-9.30 milyar ₤
1.0
--
Euro Bölgesi
07.02.2014
Beklenti
TÜFE (Ocak, a-a)
ADP Özel İstihdam Verisi (Ocak)
06.02.2014
Önceki
PMI İmalat Endeksi (Ocak)
ABD
04.02.2014
Açıklanacak Veri
İşsizlik Oranı (Ocak)
Almanya
Fransa
İngiltere
Dış Ticaret Dengesi (Aralık)
Sanayi Üretimi (Aralık)
Dış Ticaret Dengesi (Aralık)
Japonya
Öncül Göstergeler Endeksi (Aralık)
4
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
TÜRKİYE
Türkiye Büyüme Oranı
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
Reel GSYH (y-y, %)
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
20
15
10
15
4.4
5
10
0
-5
5
-10
0
-15
-5
1999Ç1
1999Ç3
2000Ç1
2000Ç3
2001Ç1
2001Ç3
2002Ç1
2002Ç3
2003Ç1
2003Ç3
2004Ç1
2004Ç3
2005Ç1
2005Ç3
2006Ç1
2006Ç3
2007Ç1
2007Ç3
2008Ç1
2008Ç3
2009Ç1
2009Ç3
2010Ç1
2010Ç3
2011Ç1
2011Ç3
2012Ç1
2012Ç3
2013Ç1
2013Ç3
-20
Tarım
Kaynak:TÜİK
Kaynak:TÜİK
Sanayi
Ticaret
Ulaştırma
Sanayi Üretim Endeksi
Harcama Bileşenlerinin Büyüme Hızları (y-y, %)
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim
Endeksi (y-y, %)
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi
Üretim Endeksi (a-a, %) (Sağ Eksen)
Harcama Bileşenleri Büyüme Hızları (%)
90
80
İnşaat
20
7
15
5
70
60
50
3
10
40
1
30
5
-1
20
Kaynak: TÜİK
Tüketim
Kaynak: TÜİK
Devlet
Yatırım
İhracat
İthalat
Sanayi Ciro Endeksi
Toplam Otomobil Üretimi
Toplam Otomobil Üretimi (Adet)
(12 aylık Har. Ort.)
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Aylık Sanayi Ciro Endeksi (2010=100)
190
170
150
130
172.3
110
Kaynak: OSD, VakıfBank
70
Ağu.08
Kas.08
Şub.09
May.09
Ağu.09
Kas.09
Şub.10
May.10
Ağu.10
Kas.10
Şub.11
May.11
Ağu.11
Kas.11
Şub.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
Şub.13
May.13
Ağu.13
Kas.13
Ara.01
Haz.02
Ara.02
Haz.03
Ara.03
Haz.04
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
90
Kaynak:TÜİK
5
Kas.13
Ağu.13
May.13
Şub.13
Kas.12
Ağu.12
May.12
Kas.11
Şub.12
Ağu.11
-5
May.11
-5
Ağu.10
-10
-3
Şub.11
0
Kas.10
10
0
Beyaz Eşya Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Beyaz Eşya Üretimi (Adet)
2300000
2100000
1900000
1700000
1500000
1300000
1100000
900000
700000
85
80
75
70
65
60
55
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TCMB
Toplam Sanayide Verimlilik
PMI Endeksi
Çalışan Kişi Başına (3 Aylık)
Çalışılan Saat Başına (3 Aylık)
60
110
PMI Imalat Endeksi
55
105
50
100
45
95
52.7
40
90
35
85
30
80
75
2005Ç1
2005Ç3
2006Ç1
2006Ç3
2007Ç1
2007Ç3
2008Ç1
2008Ç3
2009Ç1
2009Ç3
2010Ç1
2010Ç3
2011Ç1
2011Ç3
2012Ç1
2012Ç3
2013Ç1
2013Ç3
70
Kaynak:Reuters
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Verilen İnşaat Ruhsatları
Verilen İnşaat Ruhsatları (Yüzölçümü,1000 m2)
90000.00
80000.00
70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
.00
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
6
ENFLASYON GÖSTERGELERİ
TÜFE ve Çekirdek Enflasyon
ÜFE
TÜFE (y-y, %)
ÜFE (y-y, %)
Çekirdek-I Endeksi (y-y, %)
25
14
12
10
8
6
4
2
0
20
7.48
15
10.72
10
05
7.59
00
Kaynak: TCMB
Oca.04
Tem.04
Oca.05
Tem.05
Oca.06
Tem.06
Oca.07
Tem.07
Oca.08
Tem.08
Oca.09
Tem.09
Oca.10
Tem.10
Oca.11
Tem.11
Oca.12
Tem.12
Oca.13
Tem.13
Oca.14
Oca.04
Tem.04
Oca.05
Tem.05
Oca.06
Tem.06
Oca.07
Tem.07
Oca.08
Tem.08
Oca.09
Tem.09
Oca.10
Tem.10
Oca.11
Tem.11
Oca.12
Tem.12
Oca.13
Tem.13
Oca.14
-05
Kaynak: TCMB
Dünya Gıda ve Emtia Fiyat Endeksi
Gıda ve Enerji Enflasyonu (y-y, %)
BM Dünya Gıda Fiyat Endeksi
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
29.04.2005
30.09.2005
28.02.2006
31.07.2006
29.12.2006
31.05.2007
31.10.2007
31.03.2008
29.08.2008
30.01.2009
30.06.2009
30.11.2009
30.04.2010
30.09.2010
28.02.2011
31.07.2011
31.12.2011
31.05.2012
31.10.2012
31.03.2013
30.08.2013
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Kaynak: Bloomberg
Gıda
35.00
Enerji
Tüfe
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Eki.08
Oca.09
Nis.09
Tem.09
Eki.09
Oca.10
Nis.10
Tem.10
Eki.10
Oca.11
Nis.11
Tem.11
Eki.11
Oca.12
Nis.12
Tem.12
Eki.12
Oca.13
Nis.13
Tem.13
Eki.13
Oca.14
UBS Emtia Fiyat Endeksi (sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Enflasyon Beklentileri
Reel Efektif Döviz Kuru
12 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
TÜFE Bazlı (2003=100)
24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
135
130
125
120
115
110
105
106.85
100
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
7
İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
İşsizlik Oranı
İşgücüne Katılım Oranı
İşgücü Arzı
(kişi) Oranı (%)
İşgücüne
Katılma
İstihdam Edilenler (kişi)
İstihdam Oranı (%)
Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%)
9.9
Eki.05
Nis.06
Eki.06
Nis.07
Eki.07
Nis.08
Eki.08
Nis.09
Eki.09
Nis.10
Eki.10
Nis.11
Eki.11
Nis.12
Eki.12
Nis.13
Eki.13
9.7
Kaynak: TÜİK
31,000
53.00
51.00
29,000
49.00
27,000
47.00
45.00
25,000
43.00
23,000
41.00
39.00
21,000
37.00
19,000
35.00
Tem.08
Tem.08
Eki.08
Eki.08
Oca.09
Oca.09
Nis.09
Nis.09
Tem.09
Tem.09
Eki.09
Eki.09
Oca.10
Oca.10
Nis.10
Nis.10
Tem.10
Tem.10
Eki.10
Eki.10
Oca.11
Oca.11
Nis.11
Nis.11
Tem.11
Tem.11
Eki.11
Eki.11
Oca.12
Oca.12
Nis.12
Nis.12
Tem.12
Tem.12
Eki.12
Eki.12
Oca.13
Oca.13
Nis.13
Nis.13
Tem.13
Tem.13
Eki.13
Eki.13
İşsizlik Oranı (%)
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
Kaynak:
TÜİK
Kaynak:
TÜİK
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
İşkur İstatistikleri
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı (Adet)
İş Arayanların Sayısı (kişi)
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Eyl.08
Ara.08
Mar.09
Haz.09
Eyl.09
Ara.09
Mar.10
Haz.10
Eyl.10
Ara.10
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
Mar.12
Haz.12
Eyl.12
Ara.12
Mar.13
Haz.13
Eyl.13
Ara.13
4,700
4,200
3,700
3,200
2,700
2,200
1,700
1,200
700
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TOBB
8
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
İthalat-İhracat
Dış Ticaret Dengesi
İhracat (milyon dolar)
Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar)
İthalat (milyon dolar)
25000
0
20000
-2000
15000
-4000
-6000
10000
-8000
5000
-10000
0
Ara.03
Haz.04
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Ara.03
Haz.04
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
-12000
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
Cari İşlemler Dengesi
Sermaye ve Finans Hesabı
6000
-4000
-14000
-24000
-34000
-44000
-54000
-64000
-74000
-84000
3000
1000
-1000
-3000
-5000
-7000
-9000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-11000
Doğrudan Yatırımlar (12 aylık-milyon dolar)
Portföy Yatırımları (12 aylık-milyon dolar)
Diğer Yatırımlar(12 aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (12 Aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar-sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
TÜKETİM GÖSTERGELERİ
Tüketici Güveni ve Reel Kesim Güveni
Tüketici Güven Endeksi
105
95
85
75
65
55
Kaynak: TCMB
Reel Kesim Güven Endeksi (sağ eksen)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
9
KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİ
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Bütçe Dengesi (12 aylık toplam-milyar TL)
Faiz Dışı Denge (12 aylık-milyar TL)
10000
57
-10000
47
-20000
37
-30000
27
-40000
17
-50000
7
-60000
-3
Ağu.07
Ara.07
Nis.08
Ağu.08
Ara.08
Nis.09
Ağu.09
Ara.09
Nis.10
Ağu.10
Ara.10
Nis.11
Ağu.11
Ara.11
Nis.12
Ağu.12
Ara.12
Nis.13
Ağu.13
Ara.13
0
Kaynak: TCMB
Kaynak:TCMB
Türkiye’nin Net Dış Borç Stoku
İç ve Dış Borç Stoku
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
10
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2001
200
2006
250
2005
300
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2004
350
200
180
160
140
120
100
80
60
2003
400
Türkiye'nin Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)
2002
450
İç Borç Stoku (milyar TL)
Dış Borç Stoku (milyar TL-sağ eksen)
LİKİDİTE GÖSTERGELERİ
TCMB Faiz Oranı
Reel ve Nominal Faiz
Borç Alma Faiz Oranı (%)
Reel Faiz
Borç Verme Faiz Oranı (%)
Nominal Faiz
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
Oca.04
Tem.04
Oca.05
Tem.05
Oca.06
Tem.06
Oca.07
Tem.07
Oca.08
Tem.08
Oca.09
Tem.09
Oca.10
Tem.10
Oca.11
Tem.11
Oca.12
Tem.12
Oca.13
Tem.13
Oca.14
-5
Oca.14
Oca.13
Tem.13
Oca.12
Tem.12
Oca.11
Tem.11
Tem.10
Oca.10
Oca.09
Tem.09
Oca.08
Tem.08
Oca.07
Tem.07
Tem.06
Oca.06
0
Kaynak:TCMB, VakıfBank
Kaynak:TCMB
Dünya Piyasalarında Son Açıklanan Ekonomik Göstergeler
ABD
Euro Bölgesi
Almanya
Fransa
İtalya
Macaristan
Portekiz
İspanya
Yunanistan
İngiltere
Japonya
Çin
Rusya
Hindistan
Brezilya
G.Afrika
Reel Büyüme
(y-y,%)
Enflasyon (y-y,%)
Cari Denge/GSYH*
(%)
2.7
-0.3
0.6
0.20
-1.60
1.80
-1.00
-0.10
-5.50
2.80
2.40
7.70
1.20
4.80
2.16
1.80
4.40
1.5
0.7
1.20
0.80
0.70
0.40
0.20
0.20
-1.80
2.00
1.60
2.50
6.50
9.13
5.91
5.40
7.48
-2.71
1.86
6.95
-2.19
-0.74
1.11**
-1.55
-1.12
-3.37
-3.79
1.01
2.35
3.69
-4.79
-2.41
-3.39***
-6.1****
Kaynak: Bloomberg. *: Cari denge verileri IMF’den alınmaktadır ve 2012 verileridir.
***: 2011 verisi. **: 2010 verisi. ****: VakıfBank hesaplaması
Türkiye
Merkez
Bankası Faiz
Oranı (%)
Tüketici
Güven
Endeksi
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2.85
0.25
0.25
0.25
0.50
0.10
6.00
8.25
8.00
10.50
5.50
10.00
80.7
-11.70
98
-20.20
98.00
-17.20
-32.30
-12.40
-64.50
-7.00
41.30
102.30
--113.90
-7.00
72.40
11
Türkiye Makro Ekonomik Görünüm
2011
2012
En Son Yayımlanan
2013
Yılsonu
Beklentimiz
Reel Ekonomi
GSYH (Cari Fiyatlarla. Milyon TL)
1 297 713
1 415 786
414 458
(2013. 3Ç)
--
GSYH Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla. y-y%)
8.8
2.2
4.4
(2013. 3Ç)
3.7
Sanayi Üretim Endeksi (y-y. %)(takvim etk.arnd)
9.7
2.5
4.61
(Kasım 2013)
--
Kapasite Kullanım Oranı (%)
75.4
74.2
73.9
(Ocak 2014)
--
İşsizlik Oranı (%)
9.8
9.2
9.7
(Ekim 2013)
9.5
Fiyat Gelişmeleri
TÜFE (y-y. %)
10.45
6.16
7.48
(Ocak 2014)
--
ÜFE (y-y. %)
13.33
2.45
10.72
(Ocak 2014)
--
Parasal Göstergeler (Milyon TL)
M1
148.455
167.404
209.078
(24.01.2014)
--
M2
665.642
731.770
919.542
(24.01.2014)
--
M3
700.491
774.651
960.505
(24.01.2014)
--
Emisyon
49.347
54.565
679.250
(24.01.2014)
--
TCMB Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $)
78.330
100.320
102.411
(24.01.2014)
--
Faiz Oranları
TCMB O/N (Borç Alma)
TRLIBOR O/N
5.0
3.50
8.00
(31.01.2014)
--
10.89
5.78
10.48
(31.01.2014)
--
Ödemeler Dengesi (Milyon $)
Cari İşlemler Açığı
75.092
47.476
3.935
(Kasım 2013)
58.000
İthalat
240.842
236.545
23.137
(Aralık 2013)
İhracat
134.907
152.537
13.220
(Aralık 2013)
---
Dış Ticaret Açığı
105.935
84.008
9.917
(Aralık 2013)
--
Borç Stoku Göstergeleri (Milyar TL)
Merkezi Yön. İç Borç Stoku
368.8
386.5
403.0
(Aralık 2013)
--
Merkezi Yön. Dış Borç Stoku
149.6
145.5
182.7
(Aralık 2013)
--
Kamu Net Borç Stoku
290.1
240.6
217.5
(2013. 2Ç)
--
Kamu Ekonomisi (Milyon TL)
2011 Aralık
2012 Aralık
Bütçe Gelirleri
24.057
28.076
32.458
(Aralık 2013)
--
Bütçe Giderleri
42.279
44.153
49.666
(Aralık 2013)
--
Bütçe Dengesi
-18.222
-16.077
-17.208
(Aralık 2013)
--
Faiz Dışı Denge
-16.977
-14.382
-15.226
(Aralık 2013)
--
12
Vakıfbank Ek
V
konomik Araştırmalar ek
konomik.arastirm
[email protected]
k.com.tr
Cem Eroğğlu Müdür [email protected]
akifbank.com.tr
Nazan Kılıç Müdür Yard
dımcısı [email protected]
Ümit Ünssal Müdür Yard
dımcısı [email protected]
0212‐398 18 99 Fatma Özzlem Kanbur Uzman fatmaozlem.kan
[email protected] 0212‐398 18 91 Sinem Ullusoy dımcısı Uzman Yard
[email protected] 0212‐398 18 90 Elif Engin
n Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 18 92 0212‐398 18 98 0212‐398 19 02 Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ttarafından güvennilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilggiler kullanılarak h
hazırlanmıştır. Vakıflar Bankası TT.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluuğu hakkında herrhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve için
ndeki bilgilerin Türkiye V
kullanılm
ması nedeniyle do
oğrudan veya dolaylı olarak oluşaacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmem ektedir. Bu rapo
or sadece bilgi vermek aamacıyla hazırlanmış olup, hiçbir kkonuda yatırım önnerisi olarak yoru
umlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar r Bankası T.A.O. b
bu raporda yer alan bilgilerde daha önced
den bilgilendirme
e yapmaksızın kıs men veya tamam
men değişiklik yap
pma hakkına sahi ptir. Vakkıfbank Ekonom
mik Araştırmalarr
Download

03 Şubat 2014 Haftalık Ekonomi Raporu