İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ANESTEZİ CİHAZLARI VE EKİPMANLARI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ANT216680-ANESTEZİ CİHAZLARI VE EKİPMANLARI
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu/Anestezi Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hüseyin Öz, Prof. Dr. Elvan Tercan
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Pazartesi, 09.00-11.00
Dersin Amacı
Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilmek, anestezi cihazını kullanabilmek
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Anestezi cihazını hazırlar
Anestezi cihazını kullanır
Havayolu ekipmanlarını hazırlar
Anestezide kullanılan araç ve gereçleri hazırlar
Anestezi cihazının bakımını sağlar
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Anestezi cihazı ve bölümleri,
2. Anestezi cihazı ve bölümleri,
3. Medikal gaz kaynakları,
4. Yedek gaz silindirleri,
5. Anestezi cihazının kontrolü,
6. Anestezi cihazını kullanma,
7. Anestezi cihazı kapatma,
8. Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı,
9. Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı,
10. ETT hazırlığı,
11. LMA, kombi tüp hazırlığı,
12. İnfüzyon pompası hazırlama,
13. Kan pompası hazırlama,
14. PCA cihazını hazırlama
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, takım çalışması, örnek olay incelemesi
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler
Kaynaklar
Ders Notu
Öğretim üyesinin ders notları
Önerilen Kaynaklar
Zeynep Kayhan, Klinik anestezi; Melek Çelik, Teknikerler ve Teknisyenler için
Anesteziyoloji
Download

istanbul medipol üniversitesi anestezi cihazları ve ekipmanları ders