2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
12. SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ
ALMANCA (YENİ KAYIT OLANLAR İÇİN)
Ÿ Genial Klick A2 (set)
Ÿ Mein Deutschhe A2
COĞRAFYA
Kareli büyük boy de er ( 40 SAYFA)
Coğrafya atlası ( SABRİ DURAN)(YENİ KAYIT OLANLAR İÇİN)
TED etkinlik kitabı
Ÿ
Ÿ
Ÿ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
100 yaprak büyük boy de er çizgili de er
Ÿ
EDEBİYAT
Ömer Asım Aksoy Ana Yazım Kılavuzu
120 yaprak de er ( Türk Edebiya - Dil ve Anla m ortak )
Ÿ
Ÿ
FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ
Fizik MEB Kitabı ve 100 sayfa kareli ders de eri
Kimya MEB Kitabı ve 100 sayfa kareli ders de eri
Biyolojİ MEB Kitabı ve 100 sayfa kareli ders de eri
Ÿ
Ÿ
Ÿ
MATEMATİK
120 sayfa kareli harita metot de eri (Matema k ve geometri için tek de er)
30 yapraklı sunum dosyası
Ÿ
Ÿ
TARİH
Kareli Metod De eri (100 sayfa)
Tarih Atlası
4 Adet fon kartonu( Değişik Renkler)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
GÖRSEL SANATLAR
Resim Kalemi 4B
Resim Kağıdı 35/50 cm 10 Adet
Akrilik Boya
Fırça 110 veya 123 serisi 1 ve 4 nolu
Tual Fırçalar (ince- orta –kalın)
Küçük Not De eri
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Download

2014-2015 eğitim öğretim yılı 12. sınıflar ihtiyaç