06/06/2014 Tarihli Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyon
Toplantısı Değerlendirme ve Sonuç Tablosu
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
İtiraz
Başvuru
Formunun
Ait Olduğu
Ay
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
NĠSAN
MAYIS
MAYIS
MAYIS
MAYIS
İlçe
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
MERKEZ
MERKEZ
MURATLI
ġARKÖY
ERGENE
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
KAPAKLI
KAPAKLI
KAPAKLI
ÇORLU
SARAY
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
Aile Hekimi
Birim Kodu
59 02 004
59 02 014
59 02 004
59 02 017
59 01 040
59 01 044
59 07 004
59 09 005
59 10 007
59 03 017
59 03 042
59 03 042
59 03 040
59 03 007
59 03 049
59 11 010
59 11 010
59 11 010
59 03 013
59 08 012
59 02 024
59 02 023
59 02 002
59 02 014
59 02 003
59 02 019
Aile Hekimi Adı Soyadı
Dr.Ömür DÜZGÜNEL
Dr.Alican AKDENĠZ
Dr.Ömür DÜZGÜNEL
Dr.Nuray KOR
Dr.AyĢegül KORUR
Dr.Birol YILDIZ
Dr. BarıĢ Gazi KARADENĠZ
Dr.Cebrail ÇĠÇEK
Dr.ÖZGE AKTÜRK
Dr. Dilek Sevinç ÖZ
Dr. Özlem BÜYÜKBAYRAM
Dr. Özlem BÜYÜKBAYRAM
Dr. Sibel PEKER KAYA
Dr. Önder ÖNER
Dr.Cem Özkan DÖNMEZ
Dr.AyĢe ġEN
Dr.AyĢe ġEN
Dr.AyĢe ġEN
Dr. Cengiz SEMERCĠOĞLU
Dr.Can TEMĠZSU
Dr.Emin ÇAĞDAġ BAMBAL
Dr.Nilgün ERASLAN
Dr.Esra KESER
Dr.Alican AKDENĠZ
Dr.Emre TURGUT
Dr.Belgin ERGĠN BÜCÜK
İtiraz Konusu
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
BAĞIġIKLAMA
ÇOCUK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
GEBE ĠZLEM
GEBE ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
İtiraz Konusu Kişinin Adı Soyadı
YUNUS EMRE TOKGÖZ
ÖZGÜR EFE KALE
MUHSĠN ÖZSOY
AYġE HÜMEYRA ÜNLÜ
SABĠRE ZEYNEP DUMAN
EFE ZĠRNKLĠ
Didem FIRTINA
Hanzede DÜZGEN
AZRA UZUN
AyĢe Nur KARTAL
Pınar DÜZCE
Melike Yağmur ĠGÜN
Muhammed Emir ġAHĠN
Kerem DÖNMEZ
Ömer ÖNAL
BARLAS KARAATLI
NĠSA YILMAZ
SEVCAN TUNCEZ
Ege ERUSLU
Furkan ÜNAL
TAHA ALTUNKAYA
ARDA KIRIK
JALE ġEKER
MELĠKE DALKIRAN
TUANA BAYRAM
MELĠKE KURNAZ
Performans İtiraz
Değerlendirme Sonucu
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
KESĠNTĠ YOK
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
KESĠNTĠ YOK
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
27 MAYIS
28 MAYIS
29 MAYIS
30 MAYIS
31 MAYIS
32 MAYIS
33 MAYIS
34 MAYIS
35 MAYIS
36 MAYIS
37 MAYIS
38 MAYIS
39 MAYIS
40 NĠSAN
41 MAYIS
42 MAYIS
43 MAYIS
44 MAYIS
45 ġUBAT
46 MART
47 MAYIS
ÇERKEZKÖY
Marmaraereğlisi
Marmaraereğlisi
SÜLEYMANPAġ
A
SÜLEYMANPAġ
A
SÜLEYMANPAġ
A
SÜLEYMANPAġ
A
ġARKÖY
ERGENE
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
ÇORLU
SARAY
KAPAKLI
KAPAKLI
SÜLEYMANPAġ
A
SÜLEYMANPAġ
A
SÜLEYMANPAġ
A
59 02 006
59 06 001
59 06 006
59 01 031
59 01 037
59 01 015
59 01 044
59 09 003
59.10.007
59 03 009
59 03 013
59 03 021
59 03 021
59 03 002
59 03 017
5908012
59 11 020
59 11 020
Dr.Adnan ÖZER
Dr.Meriç AYBAR
Dr.Müjgan ÇAPKIN KIZILAY
Dr.Mustafa ERSOY
Dr.Ferhan GÜREVĠN
Dr.Kadir YEġĠLLETEN
Dr.BirolYILDIZ
Dr.Erdal ġEN
Dr.Özge AKTÜRK
Dr. Kaan ATĠLLA
Dr. Cengiz SEMERCĠOĞLU
Dr.Demet ATASEVER
Dr.Demet ATASEVER
Dr. Eylem ALTINORDU
KORKUT
Dr. Dilek Sevinç ÖZ
Dr.Can TEMĠZSU
Dr.Mustafa ÖZDEMĠRBAġ
Dr.Mustafa ÖZDEMĠRBAġ
ÇOCUK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
GEBE ĠZLEM
GEBE ĠZLEM
BEBEK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
BEBEK ĠZLEM
GEBE ĠZLEM
GEBE ĠZLEM
BEBEK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
BEBEK ĠZLEM
BEBEK ĠZLEM
BEBEK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
ÇOCUK ĠZLEM
CEMRE AKACAK
Nehir Ceylin AKIN
Almira ÖZKÖSE
AYAZ RIZA TAġ
YEġĠM ÜNDÜCÜ
GAMZE DEMĠROK
EFE ZĠRNKLĠ
Nuriye Su HAZĠR
AZRA UZUN
59 01 013
59 01 013
59 01 045
Dr.Nazif ĠNANÇLI
Dr.Nazif ĠNANÇLI
Dr.Gökhan EMERCE
GEZĠCĠ NÜFUS
GEZĠCĠ NÜFUS
GEZĠCĠ NÜFUS
TOKĠ KONUTLARI
220 KĠġĠ
2160 KĠġĠ
Özgen KABĠLOĞLU
Pelin Beyazıt DÜNDAR
Bahoz Erdal ġAHĠN
Alperen EKECĠK
Hiranur ERDĠNÇ
AyĢe Nur KARTAL
FURKAN ÜNAL
YUNUS BARAN KARLI
EMĠRHAN KARLI
UYGUN DEĞĠLDĠR
KESĠNTĠ YOK
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
UYGUNDUR
ĠġLEME GEREK
YOK
UYGUNDUR
UYGUNDUR
Download

06/06/2014 Tarihli Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme