07 Kasım 2014 Cuma
Salon: A 9
Saat: 08:30 - 10:00
Oturum Başkanları: Dr. Kayhan ÖZTÜRK, Dr. Arif ŞANLI
SS-074
Her on senede bir septal kıkırdak ve kostal kartilajlar nasıl yaşlanıyor? Deneysel bir çalışma
Zeynep Alkan1, Ela Araz Server1, Özgür Yiğit1, Aylin Bekem2, Ahmet Ünal2, Feyzi Şahin3
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
2
Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji mühendisliği, malzeme bölümü
3
Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu
1
SS-075
İyonizan Radyasyonun Gastroösefageal Reflü ve Larengofarengeal Reflüye Bağlı Kronik İnflamasyon
Zemininde Larenks ve Ösefagus Mukozasına Olan Etkilerinin Deneysel Hayvan Modeliyle
Histopatolojik Yöntemle İncelenmesi
Süleyman Oyan1, Arzu Tatlıpınar1, Pembegül Güneş2, Beste Melek Atasoy3, Dilek Özbeyli4, Serhan
Keskin1, Ayşe Dağlı5
1
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
3
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
4
Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
SS-076
Yeni Nesil Antihistaminiklerin Parotis Bezi Üzerindeki Etkileri
Seyithan Kırtay1, Erdem Eren2, Ejder Ciğer2, Funda Taşlı4, Seçil Arslanoğlu2, Kazım Önal2, Demet Arıkan
Etit3, Fulya Çakalağaoğlu Ünay3
1
Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi, KBB Kliniği
2
İzmir Katip Çelebi Üniersitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği
3
İzmir Katip Çelebi Üniersitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
4
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
SS-077
Deneysel tavşan modelinde nazal mukozal hasarın iyileşmesinde in situ jelleşen nazal taşıyıcı sisteme
sahip mometazon furoat+levofloksasin+ retinil palmitat karışımının etkisi
Fadlullah Aksoy1, Remzi Doğan2, Orhan Özturan1, Ebru Altuntaş3, Fatma Gülgün Yener3, Beril Güler4
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,İstanbul
2
Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü,İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul
4
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul
SS-078
Türk toplumunda XRCC3 Thr241Met polimorfizmi ile larinks kanseri yatkınlığı arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesi
Pelin Mutlu1, Murad Mutlu2, Serap Yalçın3, Atılay Yaylacı2, Gözde Ünlüsoy4, Güleser Saylam2, İstemihan
Akın5, Ufuk Gündüz4, Hakan Korkmaz6
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Ar-Ge Laboratuarı, Ankara
2
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi K.B.B. Kliniği, Ankara
3
Ahi Evran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırşehir
4
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara
5
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Kars
6
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara
SS-079
Trakeotomi mortalite ve morbiditesinde topografik ölçümlerin önemi
Sema Zer Toros1, Çiğdem Kalaycık Ertugay1, Başak Çaypınar2, Elif Akyol Şen1, Çiğdem Tepe Karaca1,
Ayşegül Verim1, Çağatay Oysu2
1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
2
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
SS-080
Din Görevlilerinde Ses Bozuklukları ve Tedavileri
Zahide Çiler Tezcaner, Muhammet Fatih Gökmen, Vedat Taş, Esin Özlem Kantarcıoğlu, Süha Beton,
Gürsel Dursun
Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
SS-081
Septoplasti Ameliyatının Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
Şafak Güleç1, İsmail Külahlı2, Mehmet İlhan Şahin2, Alperen Vural3, Murat Salih Güneş2, Deniz Avcı2
1
Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Kbb, Yozgat
2
Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi, Kbb ve Bbc Ana Bilim Dalı, Kayseri
3
Uzun Köprü Devlet Hastanesi, Kbb, Edirne
SS-082
Vokal Kord Paralizileri: 55 Olgunun Analizi
Nadir Yıldırım, İsa Özbay, Sinan Aksoy, Cüneyt Kucur, Fatih Oğhan
Dumlupınar Üniversitesi KBB Anabilim Dalı
SS-083
Vokal Kord Benign Lezyonlarına Eşlik Eden Reaksiyonel Lezyonların Görülme Sıklığı ve Oluşumlarına
Katkıda Bulunan Faktörlerin Değerlendirilmesi
Arzu Tuzuner1, Şule Demirci1, Filiz Aydogan1, Kürşat Murat Özcan2, Gülay Aktar1, Hatice Karadaş1
1
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB Kliniği;Ankara
2
S.B. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ankara
Download

Sözlü Bildiri Oturumu - 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş