2014 Yılı
I. Dönem
Eğitim
Kataloğu
1
2014 Yılı I. Dönem Eğitim Programı
Birleşme & Satın Alma İşlemlerinde Süreç Yönetimi
12.06.2014 - 13.06.2014
Kredi Riski
16.06.2014 - 17.06.2014
Finansçılar için Oyun Teorisi ve Strateji
19.06.2014 - 20.06.2014
Portföy Performans Ölçümü ve Risk Yönetimi
23.06.2014 - 24.06.2014
1
Birleşme & Satın Alma İşlemlerinde Süreç Yönetimi
Amaç
Günümüzün rekabetçi piyasasında birçok şirket birleşme veya satın alma sürecine girmektedir. Katılımcılara şirketler arası
gerçekleşen birleşme veya satın alma işlemlerindeki sürecin başlangıç anından ve bitimine kadar gerçekleşen İlk Faiz, İlgili
Taraflarla Kontakt Kurma, B&SA’ nın hem finansal hem de hukuki aşamaların detaylı bir şekilde anlatılıp, bu sürecin işleyiş
mantığının kavranılması amaçlanmaktadır.
Program İçeriği
İlk Faiz
Ön Bilgi Dökümanı(Taser/Pitch book)
Süreç Seçimi (rekabet seviyesi ve erişilen kitle özellikleri açısından)
Danışmanlar; seçimi ve görevleri
Yetki Mektubu: Süresi, kapsamı ve münhasırlık
Gizlilik Sözleşmesi(NDA)
İlgili Taraflarla Kontakt Kurma
Dökümantasyon: Information Memorandum
Indikatif Teklif – Niyet Mektubu
B&SA’ nın Finansal Yönleri
Due-Diligence – detaylı inceleme (finansal, hukuki, ticari ve vergisel)
Değerleme
Yapılandırma - yeni firmanın sermaye yapısı ve hukuki niteliği
Finansman
B&SA Hukuki Yönleri
Müzakereler
Bağlayıcı Teklif
Kapanış
Kritik Noktalar
İşlem Simülasyonu
Süre
2 Gün
Eğitmen
Dr. Mehmet Kerim Gökay
2
Kredi Riski
Amaç
Kredi riski ölçümüne yönelik temel istatistik bilgisinin verilmesinin ardından, kredi riskinin ölçümünde kullanılan
parametreler ve bunların tahmin edilmesine yönelik yöntemler anlatılacak, dünyada kullanılmakta olan kredi modelleri
karşılaştırmalı olarak verilecektir. Ayrıca OTC işlemlerden kaynaklanan kredi riski ve ölçümü, risk bazlı kredi fiyatlaması ve
kredi türevleri de anlatılacaktır.
Program İçeriği
Kredi riskinin tanımı ve unsurları
Temel İstatistik
Risk ölçümünde kullanılan istatistik
Dağılım fonksiyonları ve özellikleri
Korelasyon Modelleri
Simulasyon Teknikleri
Kredi riskinin ölçümüne ilişkin temel kavramsal bilgiler
Kayıp dağılımları
Temerrüt olasılığı (PD)
Temerrüt anında risk (EAD)
Temerrüt halinde kayıp (LGD)
Beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp
Ekonomik sermaye
İleri kredi riski ölçümünde gerekli olan parametrelerin tahmin edilmesi
Derecelendirme ve PD modellemesi
Eksper modelleri
Quantitative Scores Based (Discriminant Analysis, Logistic Regression gibi Regression modelleri,
Equity-Based Credit Scoring
Cash Flow Simulation
EaD Modellemesi
LGD Modellemesi
Quantitative LGD (LossCalc)
Recovery Ratings
LGD in a Structural Model of Default
Stochastic LGD
Korelasyon Modellemesi
Basel II açısından korelasyon
Historical Models
Average Models (Overall Average Model, Country Average Model, Industry Average Model)
Factor Models
Credit Migration Matrix Oluşturulması
Basel II ve minimum gereklilikler
Kredi riski modelleri
KMV
Creditmetrics
CreditRisk+
CreditPortfolio View
Diğer
3
Modellerin karşılaştırmalı analizi
Risk ölçütleri (Standalone ve contributory VaR, expected shortfall, RAROC, vb.)
Kredi riskinde portföy yaklaşımı ve yoğunlaşma riski
OTC Ürünlerinin Kredi Riskinin Hesaplanması
Genel Tanımlar (Replacement Cost, EPE, EEPE, vs.)
OTC Ürünler için alternatif MtM Hesaplamaları
Basel II Kapsamında
Current Exposure Method
Standard Method
Internal Measurement Method
Simulasyon Tabanlı Modeller
Risk bazlı kredi fiyatlaması
Kredi türevleri
Ekonomik Sermayenin tanımı ve önemi
Öz Sermaye - Yasal Sermaye - Ekonomik Sermaye ilişkisi
Piyasa riski, operasyonel risk ve kredi riski için hesaplanan ekonomik sermaye
Risklerin birbirleriyle etkileri ve ilişkileri
Entegre risklerin ve toplam ekonomik sermayenin yorumlanması
Piyasa koşulları ve ekonomik konjonktür nedeniyle uğranabilecek zararları karşılayacak Ekonomik Sermayenin
tahminine yönelik stres testleri ve senaryo analizleri
RAROC (Risk adjusted return on capital) ve optimal ekonomik sermaye dağıtımı
Süre
2 Gün
Eğitmen
Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi
4
Finansçılar için Oyun Teorisi ve Strateji
Amaç
Oyun teorisi karar vericilerin optimal stratejilerinin diğer karar vericilerin stratejilerine bağlı olduğu durumların analizi için
sistematik bir çerçeve sunar. Bu eğitimde oyun teorisinin temel kavram ve teknikleri sunulacak ve bu tekniklerin karmaşık
durumlarda doğru düşünmeye nasıl yardımcı olabileceği anlatılacaktır. Oyun teorisini kullanarak doğru stratejileri nasıl
bulabileceğimiz ve oyunları kendi yararımıza nasıl değiştirebileceğimiz gösterilecektir. Eğitim boyunca interaktif oyunlar
oynanacak ve iş dünyasından örnekler verilecektir.
Program İçeriği
Oyun teorisi nedir?
Stratejik Düşünmek Nedir?
Ortalamayı Tahmin ve Katkı Oyunları
Güncel Hayatımızda ve İş Dünyasında Oynadığımız Oyunlar
Stratejik Düşünmek Önemli mi?Neden Oyun Teorisi Öğrenelim?
Oyun Teorisinin Temel Kavramları ve Varsayımları
Baskın Stratejiler
Mahkumlar Çıkmazı ve Fiyat Rekabeti
Vaka Analizi: ABD’de Sigara Reklamları
Oyunu Kendi Yararına Değiştirmek: Düşük Fiyat Garantisi
Eşleştirme Teorisi
Nash Dengesi
Boeing ve AirbusOyunu
Çabaoyunu
Akıl Oyunları ve John Nash
Dinamik Oyunlar ve Geriye Tümevarım
Pazara Girişi Engelleme Oyunu
CEO Seçimi
Oyunu Kendi Menfaatine Değiştirmek: İnandırıcı Taahhütler
Fiyat Savaşları ve Ne Yapmalı?
Çapraz Hissedarlık
Tekrarlanan Oyunlar
Karteller: Lizin ve Deterjan kartelleri
Eksik Bilgili Oyunlar
Bankaya Hücum Oyunu
Kapalı Zarf Usulü Ihaleler
Ortak Değer İhaleler
Ihale Tasarımı ve Dünyadan Örnekler
Pazarlık Oyunları
Neler Öğrendik ve Bundan Sonrası
Süre
2 Gün
Eğitmen
Doç. Dr. Levent Koçkesen
5
Portföy Performans Ölçümü ve Risk Yönetimi
Amaç
Portföy Yönetiminde Perfromans ölçümüne dair temel göstergelere ve hesaplamalara değinilen bu eğitimde Portföy Risk
Yönetimi, Gösterge Riski ve Göreli Risk gibi kavramların yanı sıra temel rasyolara, Performans ve Getiri Katkılarına da
değinilmektedir. Eğitimin amacı, portföy yönetimi ile ilgilenen uzmanlara çeşitli performans ve risk göstergeleri hakkında
uygulamalı örnekler üzerinden analiz yapabilme yetisinin kazandırılmasıdır.
Program İçeriği
Portföy Performans Ölçümünde Temel Kavramlar
Fiyat, Getiri ve Risk kavramlarına dair temel hesaplamalar
Farklı Volatilite Yöntemlerinin incelenmesi
Sharpe Rasyosu
Sortino Rasyosu
Treynor Rasyosu
Downside Risk
Alfa, M2, ve diğer rasyolar
Performans ölçütlerine dair uygulamalı excel örnekleri, karşılaştırma ve yorumlama
Attribution Analizleri
Performance Attribution
Allocation, Selection ve Interaction Kavramları
Risk Attribution (Volatilite ve Tracking Error)
Attribution Analizlerine dair uygulamalı excel örnekleri ve yorumlamaları
Piyasa riskinin ölçümü ve VaR kavramı
VaR hesaplama yöntemleri ve temel kavramlar
Standart yöntem ile VaR ölçümü
Varyans Kovaryans modeli ile VaR ölçümü
Tarihsel simülasyon modeli ile VaR ölçümü
Monte Carlo simülasyon modeli ile VaR ölçümü
VaR hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajları
Portföye Piyasa Riskinin Ölçümü ve Gelişmiş Uygulamalar
VaR raporlamaları
Marjinal VaR, Incremental VaR, Risk Faktörleri Bazında VaR ölçütleri
Benchmark VaR ve Göreli VaR hesaplamaları, yorumlanması
Piyasa riskleri için limit sisteminin kurulması
Stres testi ve senaryo analizleri, bunların sermayeye ve kar/zarar’a etkisi
Backtesting ile model güvenilirlik testlerinin yapılması
Süre
2 Gün
Eğitmen
Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi
6
Eğitimler Hakkında Genel Bilgi
Eğitim ücreti 1 gün için 600 TL + KDV’dir. RiskTürk müşterilerine %20 indirim uygulanmaktadır. Risk Yöneticileri
Derneği Üyelerine %10, aynı kurumdan aynı eğitime 2 kişi ve daha fazla katılımcı olması durumunda her biri için %15,
Risktürk müsterilerine ise %20 indirim uygulanacaktır.
Eğitimlerimiz İTÜ Ayazağa Kampüsü Arı 1 Teknopark Binası’nda gerçekleşmektedir.
Eğitim saatleri 9:30-12:30 (1 adet 15 dk. Kahve molası); 12:30-13:30 Öğlen Yemeği; 13:30-17:00 (1 adet 15 dk. Kahve
molası) olarak planlanmıştır.
Öğlen yemeği ücrete dahildir.
RiskTürk gerektiğinde programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.
Eğitim bedelinin eğitimden 2 iş günü öncesinde RiskTürk banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.
IBAN NO : TR 6600 0670 1000 0000 6538 1566 YapıKredi Bankası, Merkez Plaza Şubesi
Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.
Sorularınız ve kayıtlar için aşağıdaki numaralardan bilgi alabilirsiniz.
Tlf:
0 (212) 328 26 87 – 89
Faks:
0 (212) 328 26 88
Email:
[email protected]
Web:
www.riskturk.com
Tüm eğitim programları ihtiyaca göre dizayn edilerek kurum içi eğitim olarak düzenlenebilmektedir.
7
EĞİTİM REFERANSLARIMIZ
1
Download

Devamı İçin Tıklayın