GNR-2100S Serisi
4/8/16 Kanal H.264 NVR
Hızlı Kullanım Kılavuzu
Her hakkı saklıdır.
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
1. Sabit Disk Kurulumu
Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan ve
güvenlik sistemleri için özel üretilmiş disk kullanınız.
2. Lütfen diğer cihazları bağlamadan önce güç bağlantısını kesiniz. Bağlantıları doğrudan çıkarıp
takmayınız.
Adım 1: Güç ve veri kablolarını bağlamak için aygıtın vidalarını sökün ve üst
kapağını açınız. Şekil 1-1‟deki gibi HDD‟yi kasa tabanına yerleştiriniz.
Adım 2: Şekil 1-2‟deki gibi HDD‟yi vidalayınız.
Şekil 1-1 HDD Bağlama
Şekil 1-2 HDD Vidalama
Uyarı: 1. Kurulumda kolaylı k için öncelikle güç ve veri kablolarını bağlayınız, ardından vidaları
sıkınız.
2. Arka Panel Açıklamaları
4 Kanal İçin Arka Panel
8 Kanal NVR Arka Panel
1
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
16 Kanal NVR Arka Panel
Öğe
İsim
Açıklama
1
Ses Çıkışı
Ses Çıkışı, Ses kutusu bağlantısı için
2
Ses Girişi
1 Kanal Ses Girişi
3
Alarm Girişi
Sensör bağlantıları için Alarm Girişi
4
Toprak
Topraklama
5
Alarm Çıkışı
Röle Çıkışı. Harici alarm bağlantısı için.
6
CVBS Portu
Monitör bağlantısı için
7
VGA Portu
VGA Çıkışı, monitör bağlantısı için
8
HDMI Portu
HD görüntü aygıtı bağlantısı için
9
LAN
Ağ Portu
10
USB Portu
USB Flash, USB mouse gibi harici USB aygıtları girişi
11
DC12V
Güç Girişi
12
RS485
Kontrol ünitesi bağlantısı için. A -> TX+, B -> TX-
3. Başlatma & Kapatma
3.1 Başlatma
Adım
Adım
Adım
Adım
1: Kamera ve monitör bağlantısını yapınız.
2: Güç kaynağı bağlantısını yapınız.
3: Aygıt başlatılacaktır ve güç göstergesi mavi gösterecektir..
4: Başlangıç sihirbazı açılacaktır.
3.2 Kapatma
Aygıtı IR uzaktan kumanda veya mouse ile kapatabilirsiniz .
IR uzaktan kumanda ile:
Adım 1: Güç tuşuna basınız. Bir kapatma penceresi açılacaktır. Aygıt “Tamam” butonuna
tıklattığınızda kapanacaktır.
Adım 2: Gücü kapatınız.
Mouse ile:
Adım 1: M enüye
giriniz ve “Kapat” simgesini seçiniz. Bir kapatma penceres i
ekrana gelecektir.
Adım 2: Tamam butonuna tıklatınız. Aygıt “Tamam” butonuna tıklattığınızda
2
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
kapanacaktır.
Adım 3: Gücü kapatınız.
4. Kurulum Sihirbazı

Aygıt başladıktan sonra, bir kurulum sihirbazı açılacaktır. Zaman, ağ, kayıt ve disk
yönetimi ayarlarını yapabilirsiniz.
Aygıt adına tıklattığınızda aşağıdaki gibi bir sanal klavye açılacaktır:
Sanal klavye rakam, alfabe ve sembolleri destekler. Shift butonuna tıklattığınızda büyük
harf ve sembol girişi yapabilirsiniz, geriye dönmek için tekrar tıklatınız .

Ağ kurulumu penceresini getirmek için „İleri‟ butonuna tıklatınız.
Varsayılan HTTP portu 80‟dir. Varsayılan sunucu portu 6036‟dır. “Otomatik IP Adresi Al”
seçerek ağ bilgilerini otomatik alabilir veya IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi,
Tercih/Alternatif DNS Sunucusu girişini manuel yapabilirsiniz. Bu fonksiyon ağ üzerinden
NVR izlemede kullanılır. (Detaylar için Bölüm 7‟ye bakınız).

“İleri” butonuna tıklatınız. HDD yönetimi penceresi açılacaktır.
3
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
Bu sekme aracılığıyla HDD bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. HDD yeni takılmış ise, onu
biçimlendirmek için listeden seçiniz ve biçimlendiriniz.

“İleri” butonuna tıklatınız. DVR Durumu ekrana getirilecektir. Ardından sihirbazı
sonlandırmak için “Bitir” butonuna tıklatınız.
Ayrıca NVR Kullanım Kılavuzunun ilgili bölümlerinde bütün kurulum adımlarına
bakabilirsiniz. Eğer kurulum sihirbazını istemiyorsanız, çıkmak için “Çıkış” butonuna
tıklatınız.
5. Oturum Açma
Kurulum sihirbazından çıktıktan sonra, DVR‟da oturum açabilirsiniz.
Uyarı: Görüntü çıkışını CVBS, VGA ve HDMI arasında değiştirmek i çin ESC tuşuna uzun süreli
basınız.
M ENU tuşuna basınız, OTURUM AÇMA iletişim penceresi açılacaktır. Kullanıcı Adı :
admin & Parola : 123456 giriniz.
6.
Ana Menü Ayarları
M enüye girmek için mouse ile sağ tıklatınız veya ön panel üzerindeki ENTER tuşuna
basınız. Ardından ayar arayüzüne girmek için Ayar‟a tıklatınız. Aşağıda gösterilmiştir.
4
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
Temel Yapılandırma: Kullanıcılar görüntü sistemi, menü dili, ses, zaman ve
yetkilendirme kontrol ayarlarını yapabilirler.
Canlı Yapılandırma:Kullanıcılar ad/zaman gösterim, resim rengi ve kamera gizleme
ayarlarını yapabilirler.
Kayıt Yapılandırma:Kullanıcılar kayıt kalitesi, frame sayısı, çözünürlük, zaman damgası
ve geri dönüşüm ayarlarını yapabilirler.
Plan Yapılandırma: Kullanıcılar zamanlanmış ve hareket algılama alarmlı kayıt için plan
oluşturabilirler.
Alarm Yapılandırma: Kullanıcılar hareket,buzzer ve görüntü kaybı alarmı
ayarlayabilirler.
Ağ Yapılandırma: Kullanıcılar ağ fonksiyonları ve IP adresi, DDNS, görüntü iletim
parametrelerini ayarlayabilirler.
Kullanıcı Yapılandırma: Yönetici, kullanıcı ekleyebilir ve silebilir ve onların yetkilerini
değiştirebilir.
Gelişmiş Yapılandırma: Kullanıcılar aygıtı yeniden başlatma, veri alma&verme ayarlarını
yapabilirler.
7. Ağ Yapılandırma
Görüntüleri canlı izlemek için, Öncelikle NVR‟ın ağ yapılandırmasını yapmak ve ardından
IP kamera eklemek gereklidir. NVR LAN/WAN veya Internet‟e bağlı olmalıdır.
7.1 LAN Üzerinden
Adım 1: NVR‟ın ağını ayarlayınız. Aşağıda gösterildiği gibi M enü Ayar Ağ
sekmesine giriniz. HTTP Portu (varsayılan değeri 80‟dir), Sunucu Portu (varsayılan değeri
6036‟dır), IP Adresi, Ağ M askesi ve A ğ Geçidini giriniz. Eğer DHCP kullanıyorsanız,
NVR ve yönlendirici üzerindeki DHCP‟yi etkinleştiriniz.
5
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
Adım 2: Ağ etkinliğini sınamak için “Test” butonuna tıklatınız. Ardından ayarları
kaydetmek için “Uygula” butonuna tıklatınız.
Adım 3: Aşağıdaki gibi M enüIP Kameralar sekmesine giriniz. Aynı yerel ağ içinde
bulunan aygıtları aramak için “Arama” butonuna tıklatınız.
Aranan aygıtları yenilemek için “Yenile” butonuna tıklatınız. Aranmış aygıtların IP
adreslerini değiştirmek için aygıtı işaretleyiniz ve “Ayar” butonuna tıklatınız.
Not: Eğer IP Kamera ve NVR aynı LAN üzerinde ise, onların IP adresleri aynı a ğ segmentinde
olmalıdır. Örneğin: Eğer NVR aygıtının IP adresi 192.168.013.057 ise, IP kameranın IP adresi
192.168.013.XXX olmalıdır.
Eklemek istediğiniz aygıtı işaretleyiniz ve ardından “Tamam” butonuna tıklatarak önceki
sekmeye dönünüz. Eklenmiş aygıtlar listelenecektir.
Adım 4: Aygıtı seçiniz ve aşağıdaki pencereyi getirmek için “Ayar” butonuna tıklatınız.
6
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
Adım 5: “Etkinleştir” onay kutusunu işaretleyiniz, kanal seçiniz ve aygıtın kullanıcı adı ve
parolasını giriniz (Detaylar için IP Kamera Kullanım Kılavuzu‟na bakınız). Ardından
“Tamam” butonuna tıklatınız ve önceki sekmeye dönünüz.
Adım 6: Ayarları kaydetmek için “uygula” butonuna tıklatınız. Ardından yapılandırma
sekmesinden çıkınız. Bu kanal artık canlı görüntülenecektir.
7.2 WAN Üzerinden
Adım 1: N VR ağını yapılandırınız. Aşağıda gösterildiği gibi M enüAyarAğ sekmesine
giriniz. IP adresi, A ğ M askesi v.b ayarları giriniz veya PPPoE‟yi etkinleştiriniz ve servis
sağlayıcınızın size veridiği kullanıcı adı ve parolayı giriniz.
Adım 2: Ağ etkinliğini sınamak için “Test” butonuna tıklatınız. Ardından ayarları
kaydetmek için “Uygula” butonuna tıklatınız.
Adım 3: IP kamera eklemek için M enüIP Kameralar sekmesine giriniz. IP kamera
eklemek için “Ekle” butonuna tıklatınız.
Adım 4: “Etkinleştir” onay kutusunu işaretleyiniz, kanal, üretici, ürün modeli seçiniz ve
aygıtın IP adresi, sunucu portu, kullanıcı adı ve parolasını giriniz (Detaylar için IP Kamera
7
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
Kullanım Kılavuzu‟na bakınız). Ardından “Tamam” butonuna tıklatınız ve önceki sekmeye
dönünüz. Bu kameranın IP adresi WAN IP adresi olmalıdır. Eğer bir LAN IP adresi ise, IP
kameranın IP adresi ve sunucu portunu yönlendirici ve sanal sunucu üzerinden
yönlendiriniz ve WAN IP adresini yazınız.
Not: Farklı yönlendiricilerde IP adresi ve port yönlendirme farklı olabilir. Lütfen detaylar için
yönlendirici kılavuzunu inceleyiniz.
Adım 5: Ayarları kaydetmek için “Uygula” butonuna tıklatınız. Ardından yapılandırma
sekmesinden çıkınız. Bu kanal artık canlı görüntülenecektir.
8. Kayıt Ayarları
Bir kullanıcının HDD takması ve biçimlendirmesi gereklidir, kayıttan once tüm kayıt
parametrelerini ayarlamalıdır. Dört farklı kayıt modu bulunur.
8.1
Manuel Kayıt
Bir kullanıcı system kurulumunu tamamladıktan sonra ön paneldeki REC tuşuna basarak
kaydı başlatabilir. Bu tuşa tekrar bastığında kayıt durdurulur.
Veya uzaktan kumandadan REC tuşuna basınız. Durdurmak için tekrar tıklatınız.
Veya araç çubuğundaki REC butonuna mouse ile tıklatınız. Durdurmak için tekrar
tıklatınız.
8.2
Planlanmış Kayıt
Planlanmış Kayıt Ayarı İçin:
Adım 1: M enüAyarPlan sekmesine giriniz. Aşağıdaki resime bakınız.
Adım 2: Belirli bir gün planı eklemek için “
” butonuna tıklatınız; seçilen planı silmek
için “
” butonuna tıklatınız;
Adım 3: Ayrıca kılavuz üzerinde çift tıklatarak plan penceresini açabilirsiniz.
8
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
Gün seçiniz ve ardından “Ekle” butonuna tıklatarak başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayınız .
Ardından diğer günleri seçiniz ve “Kopyala” butonu ile ayarları diğer günlere kopyalayınız .
Son olarak “Tamam” butonuna tıklatarak haftalık planı kaydediniz.
Adım 4: Diğer kanalları seçiniz ve onlar için zaman çizelgesi ayarlayınız veya “Ayarları
Uygula” kutucuğunda bütün kanalları seçiniz ve tüm kanallara aynı ayarları kopyalamak
için “Kopyala” butonuna tıklatınız.
8.3 Hareket Tabanlı Kayıt
Hareket algılama tabanlı kayıt: Bir hareket algılandığı zaman, kamera kayıt için tetiklenir.
Hareket Tabanlı Kayıt Ayarı İçin:
Adım 1: M enüAyarPlanHareket sekmesine giriniz. Hareket tabanlı kayıt ve normal
planlanmış kayıt ayarları benzerdir. Detaylı bilgi için 8.2 Planlanmış Kayıt‟a
bakabilirsiniz.
Adım 2: M enüAyarAlarmHareketHareket sekmesine giriniz. Aşağıda
gösterilmiştir.
Adım 3: Hareket alarm etkinleştirin ve ayarları kaydetmek için “Uygula” butonuna
tıklatınız (Lütfen kanal belirtiniz).
Adım 4: Hassasiyet ve Algılama alanı ayarlamak için Alan altındaki “Ayar” butonuna
tıklatınız. Alanı silmek için sol tıklatınız ve sürükleyiniz.. Alan eklemek için tekrar
sürükleyiniz. Hassasiyet değerini (1-8) ayarlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyiniz.
Değer ne kadar yüksek ise hareket duyarlılığı o kadar artar. Hassasiyet, renk ve zamandan
(gündüz ve gece) etkilenir, pratik koşullara gore bu değeri ayarlamanız önerilir. Algılama
alanı olarak bütün bölgeyi ayarlamak için
simgesine tıklatınız. Algılama alanını
temizlemek için
simgesine tıklatınız. Yerel koşullara uygun olarak hassasiyet test
9
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
etmek için
simgesine tıklatınız. Hareket algılandıktan sonra, bir şekil görüntülenir.
Ayarları kaydetmek için
simgesine tıklatınız.
simgesini tıklatınız. M evcut arayüzden çıkmak için
Adım 5: Hareket algılama plan ayarı için M enüAyarAlarmHareketPlan
sekmesine giriniz. Bu ayar adımları normal plan ayarları ile benzerdir. Detaylar için 7.2
Planlanmış Kayıt‟a bakınız.
Not: İki zaman çizelgesi planları örtüşmelidir. Aksi takdirde bazı zamanlar kayıt
yapılamayabilir.
8.4 Sensör Tabanlı Kayıt
Sensör Tabanlı Kayıt Ayarları İçin:
Adım 1: M enüAyarPlanSensör sekmesine giriniz. Sensör tabanlı kayıt ve normal
planlanmış kayıt ayarları benzerdir. Detaylı bilgi için 7.2 Planlanmış Kayıt‟a
bakabilirsiniz.
Adım 2: M enüAyarAlarmSensörTemel sekmesine giriniz. Aşağıda gösterilmiştir.
Adım 3: Sensör alarmı etkinleştiriniz (Lütfen kanal belirtiniz), sensör tipi seçiniz ve
kaydetmek için “Onayla” butonuna tıklatınız.
Adım 4: Sensör plan ayarı için M enüAyarAlarmSensörPlan sekmesine giriniz.
Bu ayar adımları normal plan ayarları ile benzerdir. Detaylar için 8.2 Planlanmış Kayıt‟a
bakınız.
Not: İki zaman çizelgesi planları örtüşmelidir. Aksi takdirde bazı zamanlar kayıt
yapılamayabilir.
10
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
9. Oynatma
Bu aygıt dört farklı oynatma destekler .
9.1
Canlı Oynatma
Kayıt oynatmak için ana menü çubuğunda Oynat
butonuna tıklatınız. Kullanıcılar
ekran üzerindeki butonlara tıklatarak işlem yapabilirler.
9.2 Zaman Aramalı Oynatma
Adım 1: M enüAramaZaman Arama sekmesine giriniz.
Adım 2: Sağ tarafta tarih ve kanaları seçiniz ve “Arama” butonuna tıklatınız . Belirlenen
tarihteki vurgulanmış alanlar veri varlığını gösterir.
Adım 3: Belirli bir alana tıklatarak veya başlangıç zamanı alanına belirli bir değer girerek
başlangıç zamanını belirleyebilirsiniz.
Adım 4: Kanal gösterim modunu seçiniz ve kaydı oynatmak için
Oynatmayı kontrol için oynatma araç çubuğunu kullanabilirsiniz.
11
butonuna tıklatınız.
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
9.3 Olay Aramalı Oynatma
Adım 1: M enüAramaOlay Arama sekmesine giriniz.
Adım 2: Sağ tarafta tarih ve kanaları seçiniz ve “Arama” butonuna tıklatınız . Vurgulanan
tarihlerde kayıt bulunmaktadır.
Adım 3: Ardından Hareket, Sensör veya Tümü onay kutularından birini işaretleyiniz.
Hareket tabanlı veya sensör tabanlı kayıt aratabilirsiniz .
Adım 4: Olay listesi kutusunda aranan olay bilgilerini görüntülemek için “Arama”
butonuna tıklatınız.
Adım 5: Kayıt oynatmak için olay öğesine çift tıklatınız.
9.4 Resim Arama
Adım 1: M enüAramaResim sekmesine giriniz.
Adım 2: Sağ taraftan veri ve kanalları seçiniz.
Adım 3: Kaydedilmiş resimleri aramak için “Arama” butonuna tıklatınız.
Adım 4: Bir alarm görüntüsü tespit edildikten sonra, kayıtlı resmi oynatmak için çift
tıklatınız.
12
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
“Kilitle” butonuna tıklatarak resmi kilitleyebilirsiniz . HDD üzerindeki resmi kopyalamak
için “Kaydet” butonuna tıklatınız. HDD üzerindeki tüm resimleri kopyalamk için
“Tümünü Kaydet” butonuna tıklatınız.
Not: Alarm görüntülerini almak için, farklı alarm çeşitleri için “Alarm Kullanım” içinde
resimi etkinleştiriniz.
10. Yedekleme
Bu aygıt USB flash ve USB HDD‟ye yedekleme yapabilir.
Adım 1:M enüYedekleme sekmesine giriniz.
Adım 2: Başlangıç & bitiş zamanı ayarlayınız, kanalları seçiniz ve Arama butonuna
tıklatınız. Belirlenmiş kriterlere uyan veriler veri yedekleme liste kutusunda
görüntülenecektir.
Adım 3: Seçmek istediğiniz dosyaları seçiniz veya tüm dosyaları seçmek için “Tümü”
onay kutusunu işaretleyiniz. Yedekleme bilgisi penceresini görüntülemek için Yedekle
butonuna tıklatınız.
Adım 4: Yedekleme bilgisi arayüzünde, kullanıcılar dosyaları yedeklemek için seçenekleri
işaretleyebilirler. Bu seçenekler ortam depolama, yedek oynatıcı ve kayıt dosya tipidir.
Ardından yedeklemeyi başlatmak için Başlat butonuna tıklatınız .
11. Uzaktan Gözetim
NVR‟ı LAN/WAN veya Internet üzerinden uzaktan görüntülemek için bir ağa bağlı
olmanız gereklidir. Ağ kurulumu buna uygun yapılmalıdır.
11.1 LAN Üzerinden NVR’a Erişim
 NVR ağ ayarlarını kontrol etmek için M enü  Bilgi  Ağ sekmesine giriniz.
 Çözünürlük, frame sayısı gibi ağ görüntü parametrelerini ayarlamak için Kayıt
Ayarı‟na giriniz.
 Aynı ağ üzerinde bir bilgisayarda IE tarayıcı açınız . NVR IP adresini IE adres
çubuğuna giriniz ve enter tuşuna basınız. Eğer HTTP portunuz 80 değilse, IP adresinin
sonuna port numarası ekleyiniz.
13
4/8/16 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu
 IE otomatik olarak ActiveX bileşenlerini indirecektir. Sonraki pencerede kullanıcı
adınızı ve parolanızı giriniz.
11.2 WAN Üzerinden NVR’a Erişim
1. NVR’a internet üzerinden router veya sanal sunucu aracılığıyla bağlanma
 NVR‟ın ağ ayarlarını kontrol etmek için M enü  Bilgi  Ağ sekmesine giriniz.
 Router (Yönlendirici) veya sanal sunucuda Sanal Sunucu bölümünde IP adresi ve port
numarasını yönelendiriniz. NVR erişime izin vermek için güvenlik duvarını yapılandırınız .
 Bir IE tarayıcı açınız, adres satırına IP Adresi veya dinamik etki alanı adını giriniz.
Eğer HTTP portu 80 değil ise, IP adresinin sonuna port numarasınıda ekleyiniz.
 IE otomatik olarak ActiveX bileşenlerini indirecektir. Sonraki pencerede kullanıcı
adınızı ve parolanızı giriniz. Kullanıcı adı ve parola doğrulanırsa, görüntüler
gösterilecektir.
2. NVR’a internet üzerinden PPPoE aracılığıyla bağlanma
 NVR‟da Ana M enüAyarAğ arayüzünde PPPoE‟yi etkinleştiriniz ve internet servis
sağlayıcının size verdiği kullanıcı adı ve parolayı giriniz. Ardından, “Uygula‟ butonuna
tıklatınız. NVR sunucusuna bağlanılacak ve bir onay mesajı verilecektir.
 Kullanıcılar dinamik etki alanı adı kullanmak istiyorlarsa, DVR veya router tarafından
desteklenen DNS sunucularından etki alanı adı almalıdırlar. Ardından DVR veya routera
ekleyiniz.
 NVR arayüzüne uzaktan erişirken, kullanıcı doğrudan erişmek için WAN IP/ Etki alanı
adını girebilir. (IP adresini kontrol etmek için Ana M enüBilgiA ğ arayüzüne giriniz).
Eğer HTTP portu 80 değil ise, IP adresinin sonuna port numarasını ekleyiniz. Tarayıcı
ActiveX denetimlerini indirecektir. .
14
Download

GNR-2104S Türkçe Hızlı Kullanım Kılavuzu