T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-(154566)
_
SAYI : 86555309/900/
KONU : Müsabakalara Katılım Hk.
28/10/2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 14/10/2014 tarih ve 5338 sayılı
‘Müsabakalara Katılım’ konulu yazıları ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Mehmet
İlçe Mnu Eğitim Şube Müd.
DağıtımıTüm Okul Müdürlüklerine
m
S ,
TC.
>«^RAKA*!UıS*
M
_gg
T.C. '
HATAY VALİLİĞİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
J 4'
Sayı : 37014006 / 1
3
Konu : Müsabakalara Katılım Hk.
£Kİ 20J4
••. A: ^ ........ (.. LUİ L ••• •S. p. .. ■>.Xt‘?>.ri!...............
t^evN
Masa Tenisi İl Temsilciliğimizin 2014 yılı faaliyet programında yer alan Cumhuriyet
Bayramı Masa Tenisi müsabakaları 23 Ekim 2014 tarihinde saat 09:00’da, ekteki teknik
talimat doğrultusunda Antakya Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalara katılımın sağlanması
duyurunun yapılmasını ve gereğini arz ederim.
için ilçenizde bulunan okullara
EK: 1 Adet Teknik Talimat
DAĞITIM:
Antakya,Defne,Altınözü,Reyhanlı, Y ayladağı,Kumlu, Samandağ,
Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
Y azışm a A dresi
e-mail adresi
Tclefon
.G ençlik H izm etleri ve Spor İl M üdürlüğü K anallı M ahallesi A tatürk C ad.N o:55 A ntakya/IİA TA Y
:lıatay@ gsgm .gov.tr:0326 2142492 (119) Faks
-.0326 2142495
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
HATAY
Masa Tenisi İl Temsilciliğinin 2014 yılı faaliyet programında yer alan Cumhuriyet
Bayramı MasaTenisi Turnuvası maçları ile ilgili talimatname aşağıdaki gibi olup Yarışmalarla
İlgili onayın alınarak gerekli duyurunun yapılması, Maçlarda dereceye giren katılımcılara
verilmek üzere 16 takım madalyanın temin edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim . 10/10/2014
■.
I
M Etfîk
Mas
ı İl Tem sile;
l.Yarışmalar; Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (Bay-Bayan) fer
yapılacaktır.
ıçlar olarak
2.23 Ekim 2014 tarihinde Perşembe günü saat 09:00 da Antakya Kapalı Spor Salonunda (Büyük Salon)
Antakya ve çevre ilçelerin katılımıyla (Antakya ,Defne , Altınözü , R eyhan lı, Y ayladağı, Kumlu ,
Sam andağ, H a ssa ) yapılacaktır.
3. 21 Ekim 2014 tarihinde Sah günü saat 10:00 da İskenderun Kapalı Spor Salonunda (Büyük Salon)
İskenderun ve çevre ilçelerin katılımıyla (İskenderun ,A rsu z, D örtyol, Belen , E r z iıı) yapılacaktır
4. Yarışmalara Katılacak olan Sporcular maç günü kura ve fikstür çekimi için saat 8:30 da salonda hazır
bulunacaklar.
5.Yarışmalar, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Yönetmeliklerine, Türkiye M asa Tenisi
Federasyonu talimatlarına ve SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun
olarak yapılacaktır.
6. Yarışmalar yukarıda belirtilen kategorilerde Bir set 11 sayı, maçlar ise 5 set üzerinden kazanılmış 3 set
olarak oynanacaktır. Katılım oranına göre 3 set üzerinden kazanılmış 2 s e t olarak ta planlanabilir.
7. Doğum tarihleri:
M inikler Kategorisi
2ÖÖ5-2006
^
Kuv'iklcı kategorisi
2003-2004
"Yildi/Aar Kategorisi
2001-2002
Gençler Kategorisi
1997-1998-1999-2000
^
- - î" " ’i ' 1 \
'*
'
'
8. Katılımcılar Nüfus cüzdanlarını veya herhangi bir resmi kimlik belgesini yanlarında bulundurmak
zorundadır.
9.Katılımcıların yanlarında bu müsabakaya katılabileceğine dair herhangi bir sağlık raporu (Aile
Hekiminden alınabilir) getirmeleri zorunludur.
Download

Musabakalara Katılım Hk. 1 - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü