TUSAŞ Satış 2014-7 Referanslı İhale Şartnamesinin Ekidir.
SATIŞI YAPILACAK MALZEME LİSTESİ
TANIM
MK.
BR.
KDV
Muhtelif Atıl Üretim Malzemeleri (4 Sandık)
1
Adet
0
Metalik Ham Malzemeler
1
KG
0
TOPLAM FİYAT
İSTEKLİ BİLGİLERİ
ADI:
ADRESİ:
FAKS:
TELEFON:
E-POSTA:
KAŞE VE İMZA:
TEKLİF BEDELİ (TL / BİRİM) (KDV HARİÇ)
RAKAM İLE
YAZI İLE
Download

EK-C Teklif Formu (Şartname Eki)