İNME İNDİKATÖRLERİ
İndikatör Kodu
İndikatör Adı
İ1
Hastaneye ambulans ile ulaşım
İ2
Geçici iskemik atak tanısı alan hastaların hastaneye yatışı
İ3
İskemik inme tanılı hastalara etiyolojik inceleme için Eko - Tee tetkiki yapılması
İ4
İskemik inme tanılı hastalara etiyolojik inceleme için karotis-vertebral doppler tetkiki yapılması
i5
İntravenöz trombolitik tedavi uygulaması
İ6
İntravenöz trombolitik tedavi ile ilişkili tedavi sonrası ilk 24 saatte hemoraji komplikasyonu gelişmesi
İ7
İntraarteriel girişimsel trombolitik tedavi veya trombektomi tedavisi uygulanması
İ8
İntraarteriel girişimsel trombolitik tedavi / trombektomi tedavi uygulanması sonrasında ilk 24 saatte
hemorojik komplikasyon gelişmesi
İ9
Dekompresif cerrahi uygulanması
İ10
Erken rehabilitasyon başlanması
İ11
İnme sonrası hastanede yatış süresinde pulmoner enfeksiyon komplikasyonunun gelişmesi
İ12
İnme sonrası hastanede yatış süresinde üriner enfeksiyon komplikasyonunun gelişmesi
İ13
İnme sonrası hastanede yatış süresinde dekübit komplikasyonunun gelişmesi
İ14
İnme sonrası hastanede yatış süresinde derin ven trombozu komplikasyonunun gelişmesi
İ15
İnme sonrası hastanede yatış süresinde düşmenin gelişmesi
İ16
İnme tanısı alan hastalarda taburculuk sonrası 1 yıl içinde tekrar inme geçirilmesi
İ17
INR değerinin takibi
İ18
İnme sonrası 1 yıl içinde carotis endarterektomi yapılması
İ19
İnme sonrası 1 yıl içinde supraaortik stent yapılması
Download

İNME İNDİKATÖRLERİ