2014-2015 ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
EK MADDE-1 (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
Kesin Kayıt Tarihleri: 15-30 Eylül 2014
Kesin Kayıt İçin Önemli Hatırlatmalar:
1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.
2. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
3. Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.
4. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
NOT: Başvuru dosyasında evrakları olan öğrenciler kayıt esnasında sadece eksik belgeleri getireceklerdir.
a. Öğrenci Belgesi
b. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c. ÖSYS Sonuç Belgesi
d. Onaylı Transkript ve Onaylı Ders İçeriği
e. Zorunlu hazırlık sınıfı/ bilimsel hazırlık sınıfı, başarı belgesi/muafiyet belgesi.
f. Disiplin Cezası Almadığına dair belge(Uyarmadan daha ağır ceza)
g. 6 adet fotoğraf.
h. 29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
i. II. Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrencilerden öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
NOT: II. Öğretim öğrencileri aşağıda belirtilen öğrenim ücretlerini Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR 040001200978200006100044 nolu hesabına yatıracaklardır.
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri 31.08.2013 tarih ve 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmiştir. 2014-2015 yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
için yeni Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, karara göre tutarlarda güncelleme yapılacaktır.
FAKÜLTE VE PROGRAMIN
ADI
İKİNCİ ÖĞRETİM
FAKÜLTELER
7
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
764,50
2014-2015 AKADEMİK YILI "EK MADDE 1" (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE TERCİH
BİLGİLERİ
ÖĞRENCİNİN KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM BİLGİLERİ
DEĞERLENDİRME
BAŞVURDUĞU
BÖLÜM
BÖLÜM
PUAN
TÜRÜ
BÖLÜM
TABAN
PUANI
SIRA
NO
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
SINIFI
ÜNİVERSİTEYE
YERLEŞME YILI
ÖĞRENCİNİN
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENCİNİN
YERLEŞME
PUANI
1
AHMET FATİH
ZORA
DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
1
2013
MF4
338,05205
İNŞAAT MÜH.
MF4
302,46167
UYGUNDUR
2
YUNUS
SÜNBÜLOĞLU
İSTANBUL
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
MADEN
FAKÜLTESİ
JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
HAZIRLIK
2013
MF4
333,34389
İNŞAAT MÜH.
MF4
302,46167
UYGUNDUR
3
İSMAİL
MERAL
BALIKESİR
ÜNVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
1
2013
MF4
317,38454
İNŞAAT MÜH.
MF4
302,46167
UYGUNDUR
4
ÖMER FARUK
GEÇKİL
NİĞDE
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
1
2013
MF4
310,73941
İNŞAAT MÜH.
MF4
302,46167
UYGUNDUR
5
HAKAN DERLİ
MEHMET AKİF
ERSOY
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
1
2013
MF4
304,10292
İNŞAAT MÜH.
MF4
302,46167
UYGUNDUR
6
GÜL NİSA
DURDU
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
FAKÜLTESİ
İŞLETME
1
2013
MF4
301,26548
İNŞAAT MÜH.
MF4
302,46167
UYGUN DEĞİL
MF4 PUANI YETERSİZ
7
RIDVAN KURT
LEFKE AVRUPA
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
2
2013
DGS-SAY
280,25235
İNŞAAT MÜH.
DGSSAY
YOK
UYGUN DEĞİL
UŞAK ÜNİV. YATAY
GEÇİŞ YÖNERGESİ 6/G'YE
GÖRE.
8
MEHMET
ÇALIŞKAN
BOZOK
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
1
2013
MF4
-
İNŞAAT MÜH.
MF4
302,46167
UYGUN DEĞİL
GİRİŞ PUANI EVRAKI
EKSİK
9
Volkan UĞUR
ATATÜRK
MÜHENDİSLİK
KİMYA MÜH
1
2013
MF4
228,76078
KİMYA MÜH
MF4
228,80698
MF4 PUANI YETERSİZ
OLDUĞUNDAN UYGUN
DEĞİLDİR.
10
Tolga SAKIK
İNÖNÜ
MÜHENDİSLİK
KİMYA MÜH
2
2012
MF4
273,19989
KİMYA MÜH
MF4
256,21243
UYGUNDUR
11
Tolga MEMİŞ
ATATÜRK
MÜHENDİSLİK
KİMYA MÜH
(İ.Ö.)
2
2012
MF4
206,291
MF4 PUANI YETERSİZ
OLDUĞUNDAN UYGUN
DEĞİLDİR.
ÖĞRENCİ 2012 YILINDA
KAYIT YAPTIRMIŞTIR.
UŞAK ÜNV. MADEN MÜH.
BÖL. NE AİT 2012 YILI
TABAN PUANI YOKTUR.
YÖK EK MADDE 1
UYGULAMA İLKELERİ 12.
MADDE GEREĞİ
BAŞVURU
REDDEDİLMİŞTİR.
ÖĞRENCİ 2012 YILINDA
KAYIT YAPTIRMIŞTIR.
UŞAK ÜNV. MADEN MÜH.
BÖL. NE AİT 2012 YILI
TABAN PUANI YOKTUR.
YÖK EK MADDE 1
UYGULAMA İLKELERİ 12.
MADDE GEREĞİ
BAŞVURU
REDDEDİLMİŞTİR.
ÖĞRENCİ 2011 YILINDA
KAYIT YAPTIRMIŞTIR.
UŞAK ÜNV. MADEN MÜH.
BÖL. NE AİT 2011 YILI
TABAN PUANI YOKTUR.
YÖK EK MADDE 1
UYGULAMA İLKELERİ 12.
MADDE GEREĞİ
BAŞVURU
REDDEDİLMİŞTİR.
MF-4
EK
KONTENJAN
İLE ÖĞRENCİ
ALINDI.
TABAN PUAN
OLUŞMADI
MADEN MÜH.
MF-4
ÖĞRENCİ
ALIMI
YAPILMADI.
TABAN PUAN
YOK
267,69217
Makine Müh.
(İ.Ö)
DGS
264,46538
UYGUNDUR
ÖSS-MF4
300,28639
Makine Müh.
(N.Ö)
ÖSS-MF4
297,56984
UYGUNDUR
2012
ÖSS-MF4
333,82096
Makine Müh.
(N.Ö)
ÖSS-MF4
297,56984
UYGUNDUR
1
2012
ÖSS-MF4
302,01458
Makine Müh.
(N.Ö)
ÖSS-MF4
297,56984
UYGUNDUR
Makine Müh.
(N.Ö)
1
2013
ÖSS-MF4
260,43454
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
Makine Müh.
(N.Ö)
1
2013
ÖSS-MF4
256,53085
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
MADEN MÜH.
OKAN ERDAL
ATATÜRK ÜNV.
KAZIM
KARABEKİR
EĞİTİM FAK.
FİZİK
ÖĞRTMENLİĞİ
PROGRAMI
14
MELİH
ÖZKARA
KÜTAHYA
DUMLUPINAR
ÜNV.
MÜHENDİSLİK
FAK.
MADEN MÜH.
2
2011
MF-4
218,710
15
Menekşe TÖRE
Mustafa Kemal Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh.(İ.Ö)
1
2013
DGS
16
Cihan ALTUOK
Bülent Ecevit Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh.(N.Ö)
1
2012
17
Fatih ÇETİN
Balıkesir Ü.
MimarlıkMühendislik
Fakültesi
Makine Müh.
(N.Ö)
2
18
Hikmet ÇOBAN
Karabük Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh.
(N.Ö)
19
Enis GÜVEN
Necmettin Erbakan
Ü.
Mühendislik
Fakültesi
20
Sinem YENER
Necmettin Erbakan
Ü.
Mühendislik
Fakültesi
13
256,21243
MF-4
MÜHENDİSLİK
FAK.
YUSUF
ÇAVDAR
MF4
EK
KONTENJAN
İLE ÖĞRENCİ
ALINDI.
TABAN PUAN
OLUŞMADI
AFYON
KOCATEPE
ÜNV.
12
KİMYA MÜH
2
2
2012
2012
MF-4
MF-4
220,48823
226,33988
MADEN MÜH.
MADEN MÜH.
21
Mükremin SU
Harran Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh.
(N.Ö)
1
2010
ÖSS-MF4
348,536
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
347,730
UYGUNDUR
22
Caner ÖZ
Necmettin Erbakan
Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh. (İ.Ö)
1
2013
ÖSS-MF4
254,66875
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
23
Alper
BAYRAKLI
Karabük Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Otomotiv Müh.
(İ.Ö.)
Hazırlık
2013
ÖSS-MF4
260,92667
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
24
Abdullah Emre
ÇOBANOĞLU
Ege Ü.
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
1
2013
ÖSS-MF4
246,03211
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
25
Übeydullah
YILDIZ
Harran Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh. (İ.Ö)
1
2013
ÖSS-MF4
245,10445
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
26
Yusuf
ERDOĞMUŞ
Necmettin Erbakan
Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh. (İ.Ö)
1
2013
ÖSS-MF4
252,32942
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
27
Nur ESİM
Amasya Ü.
Teknoloji
Fakültesi
Makine Müh.
(N.Ö)
1
2013
ÖSS-MF4
261,70953
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
28
Oğuzhan
ÖZCAN
Bozok Ü.
MimarlıkMühendislik
Fakültesi
Makine Müh. (İ.Ö)
1
2013
ÖSS-MF4
245,63040
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
29
Fatih YABAR
Karabük Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh. (İ.Ö)
Hazırlık
2013
ÖSS-MF4
260,07437
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
30
Mehmet Sefa
PEHLİVAN
Atatürk Ün.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh.
(N.Ö)
Hazırlık
2012
ÖSS-MF4
295,95867
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
282,41083
UYGUNDUR
31
Yücel AKŞAHİN
Osmaniye Korkut
Ata Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Müh. (İ.Ö.)
1
2013
ÖSS-MF4
254,24477
Makine Müh.
(İ.Ö)
ÖSS-MF4
244,36271
UYGUNDUR
32
Osman Hasan
YAŞAR
Hitit Ü.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh.
(N.Ö)
4
2008
SAY-2
301,044
Makine Müh.
(İ.Ö)
SAY-2
296,737
UYGUNDUR
Download

Page 1 Page 2