2014-2015 GÜZ YARIYILI DOKTORA DERS PROGRAMI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
1.Saat
08.00-8.45
2.Saat
08.50-9.35
OEM 898
Doktora
Uzmanlık Alanı
Danışman
Öğretim Üyesi
OEM 815
Kimyasal Odun
Modifikasyonu
Yrd.Doç.Dr. S.
Altun
3.Saat
9.40-10.25
OEM 898
Doktora
Uzmanlık Alanı
Danışman
Öğretim Üyesi
OEM 815
Kimyasal Odun
Modifikasyonu
Yrd.Doç.Dr. S.
Altun
4.Saat
10.30-11.15
OEM 898
Doktora
Uzmanlık Alanı
Danışman
Öğretim Üyesi
OEM 815
Kimyasal Odun
Modifikasyonu
Yrd.Doç.Dr. S.
Altun
5.Saat
11.20-12.05
OEM 898
Doktora
Uzmanlık Alanı
Danışman
Öğretim Üyesi
6.Saat
13:00-13:45
OEM 899
Doktora Tez
Çalışması
Danışman
Öğretim Üyesi
7.Saat
13:50- 14:35
OEM 897
Doktora Seminer
Danışman
Öğretim Üyesi
8.Saat
14:40- 15:25
9.Saat
15:30- 16:15
10.Saat
16:20-17:05
Cuma
OEM 810
Mikrodalga
Odun
Modifikasyonu
Doç. Dr. H. Ş.
Kol
OEM 810
Mikrodalga
Odun
Modifikasyonu
Doç. Dr. H. Ş.
Kol
OEM 810
Mikrodalga
Odun
Modifikasyonu
Doç. Dr. H. Ş.
Kol
OEM 803 Odun
Kurutma
SistemleriProf. Dr. A.
Özçifçi
OEM 803 Odun
Kurutma
SistemleriProf. Dr. A.
Özçifçi
OEM 803 Odun
Kurutma
SistemleriProf. Dr. A.
Özçifçi
OEM 805 Ağaç
Malzeme
Laminasyon
Teknikleri Doç.
Dr. Ş. Kurt
OEM 805 Ağaç
Malzeme
Laminasyon
Teknikleri Doç.
Dr. Ş. Kurt
OEM 805 Ağaç
Malzeme
Laminasyon
Teknikleri Doç.
Dr. Ş. Kurt
2014-2015 GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Pazartesi
1. Saat
08.00-8.45
2.Saat
08.50-9.35
3.Saat
9:40-10:25
4.Saat
10:30-11.15
5.Saat
11:20-12:05
Salı
OEM 798
Uzmanlık Alanı
Çalışması
Danışman
Öğretim Üyesi
OEM 798
Uzmanlık Alanı
Çalışması
Danışman
Öğretim Üyesi
OEM 798
Uzmanlık Alanı
Çalışması
Danışman
Öğretim Üyesi
OEM 798
Uzmanlık Alanı
Çalışması
Danışman
Öğretim Üyesi
6.Saat
13:00-13:45
OEM 799
Tez Çalışması
Danışman
Öğretim Üyesi
7.Saat
13:50- 14:35
OEM 797
Seminer
Danışman
Öğretim Üyesi
8.Saat
14:40- 15:25
9.Saat
15:30- 16:15
10.Saat
16:20-17:05
Çarşamba
OEM726 Raşit
Esen Mobilya
Tasarımı ve
Ergonomisi
OEM726 Raşit
Esen Mobilya
Tasarımı ve
Ergonomisi
OEM726 Raşit
Esen Mobilya
Tasarımı ve
Ergonomisi
OEM 718 Odun
ve Odun Esaslı
Ürünlerde Isı
İletkenliği
Yrd.Doç.Dr.
C.Özcan
OEM 718 Odun
ve Odun Esaslı
Ürünlerde Isı
İletkenliği
Yrd.Doç.Dr.
C.Özcan
OEM 718 Odun
ve Odun Esaslı
Ürünlerde Isı
İletkenliği
Yrd.Doç.Dr.
C.Özcan
Perşembe
Cuma
OEM 711 Ağaç
Malzeme Fiziği
Laboratuvar
Teknikleri Doç.
Dr. H.Ş. Kol
OEM 711 Ağaç
Malzeme Fiziği
Laboratuvar
Teknikleri Doç.
Dr. H.Ş. Kol
OEM 711 Ağaç
Malzeme Fiziği
Laboratuvar
Teknikleri Doç.
Dr. H.Ş. Kol
OEM 716
Bilgisayar
Destekli Veri
Analizi
Yrd.Doç.Dr. S.
Altun
OEM 716
Bilgisayar
Destekli Veri
Analizi
Yrd.Doç.Dr. S.
Altun
OEM 716
Bilgisayar
Destekli Veri
Analizi
Yrd.Doç.Dr. S.
Altun
OEM 709
Türkiye’de
Deprem Gerçeği
ve Ahşap Yapılar
Doç. Dr. Ş. Kurt
OEM 709
Türkiye’de
Deprem Gerçeği
ve Ahşap Yapılar
Doç. Dr. Ş. Kurt
OEM 709
Türkiye’de
Deprem Gerçeği
ve Ahşap Yapılar
Doç. Dr. Ş. Kurt
OEM 720
Bilgisayar
Destekli
Modelleme
Yrd.Doç.Dr. H.
Yörür
OEM 720
Bilgisayar
Destekli
Modelleme
Yrd.Doç.Dr. H.
Yörür
OEM 720
Bilgisayar
Destekli
Modelleme
Yrd.Doç.Dr. H.
Yörür
OEM 723 Odunsu
Biyokütleden Enerji
ve Kimyasal
Hammadde Üretim
Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. G.
Özbay
OEM 723 Odunsu
Biyokütleden Enerji
ve Kimyasal
Hammadde Üretim
Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. G.
Özbay
OEM 723 Odunsu
Biyokütleden Enerji
ve Kimyasal
Hammadde Üretim
Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. G.
Özbay
Download

2014-2015 Güz Yarı Yılı Doktora ve Yüksek Lisans Ders Programı