Doküman Kodu
Selçuk Üniversitesi
EĞT-F-04
2.4.2012
2
Yayın Tarihi
Revizyon No
TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ
AYLIK EĞĠTĠM FAALĠYET RAPOR FORMU
Sayfa No
Eğitim Yılı: 2014
No
1
Eğitimin Konusu
Ay: Şubat
Eğitimci Adı
Hasta Bakıcıların Görev
ve Sorumlulukları
Sultan Nazlı
Kurumsal Tasarruf ve
Tedbirleri
21.11.2012
Rev.Tarihi
Düzenleme
Tarihi:
6.3.2014
Eğitim Tarihi
Katılımcı Gurup/ Kişi
Adı
Katılımcı
Sayısı
Eğitim
Saat/Dk
Toplam
Eğitim
Dk/Saat
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürlüğü ,Eğitim Birimi
19.2.2014
Hasta Bakıcılar ve
Sorumlu Hemşireler
119
60
7140
Eğitimi Düzenleyen
Bölüm/ Kurumun Adı
2
Szoghnen Sendromu
Antikorları
Çiğdem Şenkeleş
Mikrobiyoloji Laboratuarı ve
Kan Merkezi
19.2.2014
Mikrobiyoloji
Laboratuarı ve Kan
Merkezi
22
60
1320
3
Kalp Yetmezliği ve
Hemşirelik Bakımı
Sümeyye Genç
Kardiyoloji Yoğun Bakım
20.2.2014
Hemşireler
7
60
420
4
Akciğer Ödemi
Ayşenur Baydemir
Kardiyoloji Yoğun Bakım
21.2.2014
Hemşireler
8
60
480
5
Malpraktis ve Kanıta
Dayalı Hemşirelik
Uygulamaları
Fazilet Can
Eğitim Birimi
28.2.2014
Hemşireler
128
60
7680
6
El Yıkama El Antisepsisi ,
Hastane Temizliği , Atık Aysun Besleme
Yönetimi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
7.2.2014
Personeller
14
60
840
7
Hemşirelik Hizmet
Girişleri ve Malzeme
Düşülmesi
Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi
7.2.2014
Hemşireler ve Ebeler
10
60
600
Meryem Düzü
8
Ameliyathane Ortamında
Uyulması Gereken
Kurallar , El Hijyeni ve
Aletlerin Yeniden
Kullanıma Hazırlanması
Şua Sümer
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
7.2.2014
Ameliyathane
Hemşireleri ve
Anestezi Teknikerleri
35
60
2100
9
Malpraktis
Fazilet Can
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürlüğü
14.2.2014
Tüm Hemşireler
169
60
10140
10
El Yıkama ve El
Antisepsisi , Hastane
Aysun Besleme
Temizliği , Atık Yönetimi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
27.2.2014
Temizlik Personelleri
33
45
1485
11
Hemodiyalizde Su Sistemi
Arş.Gör.Osman Pekgül
ve Su Kalitesi
Diyaliz Ünitesi
4.2.2014
Hemşireler
5
60
300
12
Glaskow Koma Skalası
Bilal Koraş
Nöroloji Servisi ve Yoğun
Bakım
28.2.2014
Tüm Hemşireler
15
60
900
13
Free Flopta Hemşirelik
Bakımı
Gülcan Turis
Plastik Cerrahi
28.2.2014
Hemşireler
7
60
420
14
Paralizi
Kadir Özyılmaz
Kardiyak Rehabilitasyon
27.2.2014
Hemşireler
5
60
300
15
Hemipleti
Sebahat Aykaç
Kardiyak Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
10.2.2014
Hemşireler
6
60
360
16
Nötrepenik Hasta Bakımı
Sema Kocaman
Tıbbi Onkoloji
26.2.2014
Hemşireler
9
60
540
17
Meniere - Hizmet İçi
Eğitim
Tuba Koçyiğit
Kulak Burun Boğaz Servisi
17.2.2014
Hemşireler
6
60
360
18
Vertebro Grafileri ve
Pozisyon Teknikleri
Ayşe Cengiz - Şerife Uğur Radyoloji Servisi
16
30
480
19.2.2014
Radyoloji Teknikerleri
Abdonen Direkt Grafileri
Yunus Emre Tanış - Fatma
Dursun
Radyoloji Servisi
26.2.2014
Radyoloji Teknikerleri
24
30
720
19
20
Spinal Körd Yaralanmaları
Prof.Dr.Gökhan Akdemir
ve Kafa Travmaları
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Kliniği
28.2.2014
Hemşireler
10
60
600
21
Diyabetik Ketoasidoz
Çocuk Acil Servisi
21.2.2014
Hemşireler ve
Personeller
10
60
600
22
Anestezi Teknisyenlerinin Burak Seren
İlaç Güvenliği Bilgisi
Anestezi ve Reanimasyon
14.2.2014
Anestezi Teknisyenleri
19
90
1710
23
Çalışan Güvenliği
Ortopedi ve Travmatoloji
Servisi - 1
17.2.2014
Tüm Personel
20
60
1200
24
Kan Bileşenlerinin Doğum
Halil Yalçınkaya
Öncesi Yeni Doğan ve Süt
Çocuklarında Kullanımı
Mikrobiyoloji Laboratuarı ve
Kan Merkezi
26.2.2014
Mikrobiyoloji
Laboratuarı ve Kan
Merkezi
18
60
1080
25
Mikrobiyoloji
Laboratuvarında Yüzey
Dezenfeksiyonu
Mikrobiyoloji Laboratuarı ve
Kan Merkezi
5.2.2014
Mikrobiyoloji
Laboratuarı ve Kan
Merkezi
21
60
1260
5.2.2014
Psikiyatri Servis Visit
Odası
6
60
360
Pediatri Servisi
24.2.2014
Pediatri Servisi
9
60
540
Mikrobiyoloji Laboratuarı ve
Kan Merkezi
S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın
Doğum Servisi
S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın
Doğum Servisi
12.2.2014
Mikrobiyoloji
Laboratuarı ve Kan
Merkezi
20
60
1200
Hemşireler ve Ebeler
18
60
1080
Hemşireler ve Ebeler
17
60
1020
Bedriye Alkan
Ayşe Şeyma Aydın
Tuba Seyhan
Stresle Başa Çıkma
Becerileri
Malpraktis İlaç
Uygulamaları ve İnvaziv
İşlemlerde Hemşirenin
Mesleki ve Yasal
Sorumluluğu Kanıta
Dayalı Hemşirelik
Uygulamaları
Esra İlgün
Damla Öztürk
29
İlaç Kullanımı Kalıcı ve
Geçici Ret Süreleri
Doğum Öncesi Bakım
Yönetim Birimi
30
Acil Obstetrik Bakım
Feride Yeral
26
27
28
Fazilet Can
Feride Yeral
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
A.D.
3.2.2014
11.2.2014
31
Doğum Sonu Bakım
Yönetim Rehberi
Feride Yeral
S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın
Doğum Servisi
12.2.2014
Hemşireler ve Ebeler
Toplam:
Hastanenin (Kadrolu+Firma) Mevcut Personel Sayısı: ( 417+1173) =1590 Kişi
Kişi Başına Düşen Aylık Eğitim Saati: 37/Dk
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Sultan Nazlı
Semra YAŞAR
Doç.Dr.B.Bilge ANNAGÜR Başhekim
Eğitim Hemşiresi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Yardımcısı
"
18
60
1080
824
1815
48315
Prof.Dr. Yaşar Şen
Başhekim
Download

EĞT-F-04 2.4.2012 2 21.11.2012 2014 No Eğitimin Konusu Eğitimci