KARACABEY ANADOLU LİSESİ 2014-2015 I. DÖNEM TARİH DERSİ ZÜMRE
ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No:3
Toplantı Tarihi: 27/11/2014
Toplantı Yeri:BT Odası
Katılanlar:S. Dilber, M. Dilber,
GÜNDEM
1-Açılış-Yoklama ekim zümre toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi
2. Ortak sınavlarla ilgili değerlendirme
3. Performans ve proje çalışmaları
4. Öğrenci başarısını artırma çalışmaları
5.Dilek ve temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-Zümre Başkanı M. Dilber: “katılımlarından dolayı zümre arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
S.Dilber “ Öğrencilerimize aldığımız kararlar dahilinde ödevlendirme yapıyoruz.Zaman zaman
ödevini yapmayan öğrenciler oluyor.Süreklilik gösterenlerin velileri bilgilendiriliyor.”
M.Dilber: “Hem yazılı değerlendirme soruları hem de pekiştirme amaçlı hazırlanan sorularımızda
YGS ve LYS baz alınmaktadır.Öğrencilerimizin bu sorulara göre yönlendirilmesi başarımız için
önemlidir.”
T.Aydın: “Gerektiğinde öğrencilerimiz ile birebir görüşerek sorunları ile ilgileniyoruz.Okulumuzun
rehberlik servisi de bu konuda bize yardımcı olmaktadır.”
2-S.Dilber: “I. Dönem I. Yazılı değerlendirmeleri yaptık.Bununla ilgili analiz çalışmalarımızı da
yaptık.Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz bilgilendirildi.Aralık ayında yapacağımız veli
toplantısında velilerimiz ile yine görüşülecektir.
11. Sınıf TC İnk. Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde sadece altı öğrenci geçmez not aldı.100 alan
öğrencimizin velisine teşekkür mesajı gönderildi.Notu 60’ ın altında kalan öğrenciler ayrıca
ödevlendirildi.Ders esnasındaki soru cevap çalışmalarında öncelik onlara tanınarak derse
katılımlarının artırılması planlandı.Güdüleme çalışmaları yapıldı.Öğrencilere başarısızlık nedenleri
sorularak çözüm yolları konuşuldu.Yapılamayan sorular yeniden değerlendirildi.Bundan sonraki
değerlendirme için önerilerde bulunarak öğrencilerimiz yönlendirildi, bilinçlendirildi.Hala da bu
çalışmalara devam etmekteyiz.
M.Dilber: “9. Sınıflarda 9-A % 94, 9-B %82, 9-C %85, 9-D %94 başarısına sahip.10. Sınıf Tarih
dersinde ise 10-A % 79, 10-B %94, 10-C % 82, 10-D % 94 başarısına sahiptir.Öğrencilerimizin
hataları, eksikleri belirlenmiştir.Sınıflarda bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmıştır ve
yapılmaya da devam etmekteyiz.
11. Sınıf Seçmeli Tarih derslerinde 11-E başarı oranı %100, 11-F başarı oranı ise % 93’tür.12. Sınıf S.
ÇTDT dersinde ise hem 12-E hem de 12-F başarısı % 100 dür.
3-M. Dilber: “Öğrencilerimizi yazılı değerlendirmeler konusunda bilinçlendirdiğimiz gibi performans
ve projeler konusunda da bilinçlendirip doğru yönlendirmeliyiz.”
S. Dilber: “Proje konuları ve nasıl değerlendirileceği zaten sene başı zümrelerimizde konuşulup karara
bağlanmıştı.”
M. Dilber:Performans değerlendirmeleri konusunda da mevcut yönetmeliğimize göre kriterlerimiz
olmalıdır.Öğrencilerimizin sınıf içinde ya da sınıf dışında derse hazırlık, derse yönelik çalışmaları,
dersimizin hedefleri ve amaçları konusundaki faaliyetleri değerlendirilebilir.”
S. Dilber: “Ders konularımızın içinde geçen, öğrencilerin merak ettiği konuları araştıran, bu konuda
çalışma yapan, girdiği denemelerde dersimizin sorularını tam olarak cevaplayan öğrencilere de
performans değerlendirmesi yapılabilir.Bu değerlendirmeler yapılırken öğrencinin başarısının dikkate
alınması, hataya değil de başarıya not verilmesi, öğrenci yararına düşünülmesini her zaman daha
güdüleyici bulmaktayım.”
M. Dilber: “Öğrencilerimizin çevremizin tarihi ile ilgili yaptığı araştırmalar, çalışmalar, görüşmeler de
güzel bir değerlendirme olabilir.”
4-S. Dilber: “Öğrencilerimizin başarılarının artırılması için çalışmaktayız.çalışmaya da devam
edeceğiz.Öğrencilerimiz her ne kadar lise öğrencisi olsa da velileri ile işbirliğinin faydasına
inanıyorum.Bu yüzden okul idaremizin mesaj sisteminden yararlanıyorum.Birebir velilerimizle de
görüşmeler yapmaktayız.
M. Dilber: “9. Ve 10. Sınıf konularının yoğun ve ağır olması, bu öğrencilerimizin ilköğretimdeki bazı
alışkanlıklarını devam ettirmesi biraz başarılarını etkiliyor.Bu konuda da öğrencilerimizi
yönlendiriyoruz.Daha verimli bir çalışmanın nasıl olacağı sürekli tekrarlanıyor.Konu kaybının olması
konu bütünlüğünü bozduğunda yazılı değerlendirmeleri nasıl olumsuz etkilediği özellikle
vurgulanıyor.”
S. Dilber: “ Tarih dersinin YGS ve LYS de etkisi özellikle sayısal ağırlıklı ders seçen öğrencilerimizde
hatta velilerimizde tam anlaşılamıyor bence.Deneme sınavlarında “ben sayısalım.Tarih çözmeme
gerek yok” diyen öğrencilerle çok karşılaştım.Bu hem dersimiz hem de YGS , LYS başarımız için
önemli bir sorun kesinlikle.Bu konuda da diğer zümrelerle, sınıf öğretmenleri ile, rehberlik servisi ile
ve velilerle de iletişim kuruyoruz, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve yapacağız.
M. Dilber: “ayrıca günlük hayatımızda da tarih bilmek son derece önemli ve gereklidir.”
5-M. Dilber: “II. Sınavlarımızın da başarı ile geçmesi dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.Gerektiğinde
işbirliği yaparak oluşabilecek sorun ve konular ile ilgili görüşebiliriz.
ALINAN KARARLAR
1-Ders çalışma alışkanlığının kazandırılması ve derse hazır gelinmesinin öneminin kavratılması ile
ilgili çalışmaların devam etmesi
2-Başarı durumu düşük öğrenciler ile ders içinde ve gerekirse ders dışında da ilgilenilmesi,
yönlendirme çalışmalarının yapılması
3-Tarih derslerinin YGS ve LYS de öneminin anlaşılması ile ilgili çalışmalara devam edilmesi
4-Öğrencilerimize, planlı ve düzenli çalışmanın sadece dersimiz için değil her zaman önemli ve
gerekli olduğunun anlatılması
5-Derse katılımı artırmak için soru cevap yöntemi ve teknolojiden gerektiğinde yararlanılmaya devam
edilmesi
6-performans değerlendirmeleri ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının devam edilmesi
Karara bağlandı.
M. Di,lber
Z. Başkanı
S. Dilber
Tarih Öğrt.
İ. Çalı
Okul Müdürü
Download

KARACABEY ANADOLU LİSESİ 2014-2015 I. DÖNEM TARİH