PasPay Sanal Pos
PASPAY SANAL POS ENTEGRASYON DÖKÜMANI
MANUEL ENTEGRASYON
Sisteme dahil olduktan sonra müşteri temsilciniz tarafından size özel bir pin numarası gönderilecektir.
Örn: 353e3272-f183-4bef-942a-37115d6a3b2d (test işlemleri için bu pin kullanılabilir)
Sistemimize tahsilat için aşağıdaki gibi bir istek göndermeniz yeterlidir.
Bu adresi bir iframe içerisinde çalıştırarak işlemlerin kendi web siteniz içinde olmasını da
sağlayabilirsiniz.
İsteğin gönderileceği link:
https://b2b.paspay.com/payment?pin=353e3272-f183-4bef-942a-37115d6a3b2d&p=100&r=123456
burada pin sizin id niz : 353e3272-f183-4bef-942a-37115d6a3b2d
p= fiyat tl bazında
r=order id (Sisteminizdeki sipariş numarası)
dönüşte bize vereceğiniz url'ye
(başvuruda bildirdiğini başarılı başarısız url’ler,değişirmek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz)
?s=1&p=2&r=ABC123456789&id=1232245252
parametreleri ile döneceğiz.
Burada
s: status 0 başarılı, 1 başarısız
p: fiyat
r: sizin sistemdeki unique order id
id: Paspay order id
Sonrasında bizden dönen sonucu kontrol etmeniz için
https://b2b.paspay.com/Check?id=Paspay order id
adresini kullanabilirsiniz.
Download

Entegrasyon Dökümanı İndir