GÜN
EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARI YILI DERS PROGRAMI I ve II.ÖĞRETİM
SAAT
2.SINIF
1.SINIF
A GRUBU
YER
B GRUBU
YER
A GRUBU
3.SINIF
YER
B GRUBU
YER
A GRUBU
4.SINIF
YER
B GRUBU
YER
A GRUBU
YER
B
YER
08:15-09:00
09:15-10:00
OKÖ 305 FEN EĞİTİMİ
10:15-11:00
Süleyman YAMAN
11:15-12:00
PAZARTESİ
BD211 Mualla BOLAT
BD110
EGT 101
BD211
OKÖ 307 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
14:00-14:45
EĞİTİM B. GİRİŞ
BD211
BD201
BD307
EGT 407 DİN VE AHLAK ÖĞRETİMİ
BD110
15:00-15:45
KASIM KIROĞLU
BD211
BD201
BD307
METİN YASA
BD110
BD307
METİN YASA
BD110
EGT 407 DİN VE AHLAK ÖĞRETİMİ
BD110
13:00-13:45
ŞAFAK ÖZTÜRK AYNALBD201
16:00-16:45
HATİCE ÖZASLAN
17:00-18:30
EGT101
BD211
OKÖ 205 YARATICILIK GELİŞTİRME
BLOK
EĞİTİM B. GİRİŞ
BD211
BD201
BD307
İLYAS ŞENEL
ÖMER KANCA
METİN YASA
BD110
19:00-19:45
KASIM KIROĞLU
BD211
BD201
BD307
İLYAS ŞENEL
ÖMER KANCA
METİN YASA
BD110
EGT 401 REHBERLİK
BD110
MURAT GÖKALP
BD110
MURAT GÖKALP
BD110
ŞAFAK ÖZTÜRK AYNAL BD201
20:00-20:45
ŞERİFE ŞAHİN
OKÖ 303 MÜZİK EĞİTİMİ 1
BD307
OKÖ 305 FEN EĞİTİMİ
Süleyman YAMAN
21:00-21:45
BD211
Mualla BOLAT
BD204
22:00-22:45
OKÖ 315 BİLİMSEL ARAŞ. YÖN. 1
BD211
OKÖ 411 OKUL SEMİNERİ
09:15-10:00
ESEN ERSOY
BD211
OKÖ 411 OKUL SEMİNERİ
10:15-11:00
OKÖ 303 MÜZİK EĞİTİMİ 1
08:15-09:00
İLYAS ŞENEL
SALI
11:15-12:00
13:00-13:45
EGT 201
BD110
EGT 301 SINIF YÖNETİMİ
BD211
14:00-14:45
ÖĞRE. İLK VE YÖN.
BD110
HÜSEYİN ASLAN
BD211
15:00-15:45
KASIM KIROĞLU
BD110
OKÖ 311 ÖZEL ÖĞR. YÖNTEMLERİ
16:00-16:45
KAZIM ALAT
17:00-18:30
OKÖ 103 İNSAN ANT. VE FİZY.
BLOK
OMCA ÇOBANOĞLU
BD110 OKTAY GÜNEŞ
19:00-19:45
OMCA ÇOBANOĞLU
BD110
BD110
OKÖ 201 ANNE ÇOCOUK BESLENMESİ
BD205
TOHİT GÜNEŞ
EGT 201
BD211
HATİCE ÖZASLAN
BD201
OKÖ 307 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
BD211ŞAFAK ÖZTÜRK AYNAL BD201
BD211
HATİCE ÖZASLAN
OKÖ 415 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
BD307
OKÖ 307 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
BD211ŞAFAK ÖZTÜRK AYNALBD201
OKÖ 415 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
ÖĞRE. İLK VE YÖN.
21:00-21:45
KASIM KIROĞLU
BD211
OKÖ 211 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
BD211
09:15-10:00
ERDOĞAN BAŞER
BD211
OKÖ 407 ÇEVRE EĞİTİMİ
BD110
10:15-11:00
OKÖ 207 ÇOCUKTA OYUN VE GEL.
BD201
OKÖ 313 OKUL DENEYİMİ
FERGAN KARAER
BD110
11:15-12:00
ŞAFAK ÖZTÜRK AYNAL
BD201
OKÖ 313 OKUL DENEYİMİ
FERGAN KARAER
BD110
13:00-13:45
OKÖ 205 YARATICILIK GELİŞTİRME
14:00-14:45
BD201
BD307
OKÖ 313 OKUL DENEYİMİ
15:00-15:45
BD201
BD307
OKÖ 313 OKUL DENEYİMİ
16:00-16:45
ŞAFAK ÖZTÜRK AYNAL BD201
08:15-09:00
ŞERİFE ŞAHİN
OKÖ 207 ÇOCUKTA OYUN VE GEL.
BD201
ŞAFAK ÖZTÜRK AYNAL
BD201
19:00-19:45
OKÖ 211 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
BD203
ERDOĞAN BAŞER
BD203
BD211
21:00-21:45
YAŞAR BARUT
BD211
22:00-22:45
EGT 301 SINIF YÖNETİMİ
BD205
HÜSEYİN ASLAN
BD205
OKÖ 415 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
BD307
BLOK
OKÖ 105 PSİKOLOJİ
BD307
OKÖ 313 OKUL DENEYİMİ
17:00-18:30
20:00-20:45
HATİCE ÖZASLAN
OKÖ 415 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
20:00-20:45
22:00-22:45
ÇARŞAMBA
OKÖ 411 OKUL SEMİNERİ
ÖMER KANCA
OKÖ 301 BEDEN EĞİTİMİİ VE OYUN
MELDA GÜRAL
BESYO
ŞERİFE ŞAHİN
OKÖ 407 ÇEVRE EĞİTİMİ
BESYO
OKÖ 301 BEDEN EĞİTİMİİ VE OYUN
MELDA GÜRAL
BESYO
ŞERİFE ŞAHİN
BESYO
OKTAY GÜNEŞ
BD110
OKTAY GÜNEŞ
BD110
OKÖ 411 OKUL SEMİNERİ
OKÖ 411 OKUL SEMİNERİ
OKÖ 411 OKUL SEMİNERİ
08:15-09:00
OKÖ 303 MÜZİK EĞİTİMİ 1
PERŞEMBE
09:15-10:00
10:15-11:00
OKÖ 105 PSİKOLOJİ
11:15-12:00
YAŞAR BARUT
13:00-13:45
OKÖ 103 İNSAN ANT. VE FİZY.
BD110
OKÖ 209 MEDYA VE ÇOCUK
BD211
14:00-14:45
OMCA ÇOBANOĞLU
BD110
KAZIM ALAT
BD211
15:00-15:45
OMCA ÇOBANOĞLU
BD110
KAZIM ALAT
BD211
BD110
OKÖ 201 ANNE- ÇOC. BES.
BD110 OKTAY GÜNEŞ
BD211
TOHİT GÜNEŞ
OKÖ 305 FEN EĞİTİMİ
BD005
Süleyman YAMAN
17:00-18:30
OKÖ 101
BD110
BLOK
PKUL ÖN. EĞİ. GİRİŞ
BD110
19:00-19:45
MELDA GÜRAL
BD110
Mualla BOLAT
BD301
OKÖ 301 BEDEN EĞİTİMİİ VE OYUN
MELDA GÜRAL
BESYO
ŞERİFE ŞAHİN
BESYO
OKÖ 301 BEDEN EĞİTİMİİ VE OYUN
MELDA GÜRAL
16:00-16:45
BD303
BESYO
ŞERİFE ŞAHİN
BD211
HATİCE ÖZASLAN
BD303
OKÖ 315 BİLİMSEL ARAŞ. YÖN. 1
BD211
ESEN ERSOY
BD211
20:00-20:45
BD309
ŞERİFE ŞAHİN
BD309
EGT 401 REHBERLİK
BD105
HATİCE KUMCAĞIZ
BD105
HATİCE KUMCAĞIZ
BD105
OKÖ 413 OKUL ÖNC. EĞİT. KAYNAŞTIRMA
BD309
ŞERİFE ŞAHİN
BD309
OKÖ 401 ANNE BABA EĞİTİMİ
BD205
MELDA GÜRAL
BD205
OKÖ 401 ANNE BABA EĞİTİMİ
BD205
MELDA GÜRAL
BD205
BESYO
OKÖ 311 ÖZEL ÖĞR. YÖNTEMLERİ
KAZIM ALAT
OKÖ 413 OKUL ÖNC. EĞİT. KAYNAŞTIRMA
21:00-21:45
22:00-22:45
CUMA
08:15-09:00
09:15-10:00
OKÖ 101
BD211
10:15-11:00
PKUL ÖN. EĞİ. GİRİŞ
BD211
11:15-12:00
MELDA GÜRAL
BD211
13:00-13:45
TDİ 101
BD301
OKÖ 203 ERKEN ÇOCUK DÖNEMİNDE GELİŞİM
BD211
14:00-14:45
TÜRKÇE YAZLIL AN.
BD301
ZEYNEP ALAT
BD211
15:00-15:45 ATİ 101 ATATÜRK İ. VE İNK 1
BD301
ZEYNEP ALAT
BD211
16:00-16:45
OKÖ 311 ÖZEL ÖĞR. YÖNTEMLERİ
KAZIM ALAT
17:00-18:30
OKÖ 203 ERKEN ÇOCUK DÖNEMİNDE GELİŞİM
BD211
BLOK
ZEYNEP ALAT
BD211
19:00-19:45
ZEYNEP ALAT
BD211
20:00-20:45
OKÖ 209 MEDYA VE ÇOCUK
BD211
21:00-21:45
KAZIM ALAT
BD211
22:00-22:45
KAZIM ALAT
BD211
BD110
HATİCE ÖZASLAN
BD303
OKÖ 311 ÖZEL ÖĞR. YÖNTEMLERİ
KAZIM ALAT
BD110
HATİCE ÖZASLAN
BD204
OKÖ 305 FEN EĞİTİMİ
Süleyman YAMAN
BD110
Mualla BOLAT
BD204
Download

Okul Öncesi Öğretmenliği 1 ve 2.Öğretim