DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İ.Ö. ARA SINAV PROGRAMI
17.11.2014
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
SAAT
1. SINIF
15.00-17.00
17.00-19.00
2. SINIF
Eski Türk Edebiyatı III
Merk. Ders [Z-4]
3. SINIF
4. SINIF
Batı Edebiyatı
Merk. Ders [Z-5]
Türkiye Türkçesi Grameri
Merk. Ders [Z-3 / Z-4]
Orhon Türkçesi
Merk. Ders [Z-4]
19.00-21.00
21.00-23.00
18.11.2014
S
A
L
I
15.00-17.00
Temel Bilgi ve Tek.
Bil. Lab.
Osmanlı Türkçesi Grameri I
Merk. Ders [Z-3 / Z-4]
17.00-19.00
19.00-21.00
Kıpçak Türkçesi
Merk. Ders [Z-4]
Eski Türk Edebiyatı I
Merk. Ders [Z-3 / Z-4]
21.00-23.00
19.11.2014
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
20.11.2014
P
E
R
Ş
E
M
B
E
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi I
Merk. Ders [Z-2]
15.00-17.00
17.00-19.00
Karahanlı Türkçesi
Merk. Ders [Z-5]
Edebiyat ve Felsefe
Merk. Ders.[Z-3 / Z-4]
Arapça I
Merk. Ders [Z-3]
19.00-21.00
Eski Türk Edebiyatı V
Merk. Ders [Z-4]
21.00-23.00
15.00-17.00
Servet-i Fünun Edb.
[Z-3]
17.00-19.00
19.00-21.00
Kıbrıs ve Balkan Türk
Edb. Merk. Ders [Z-3]
Kompozisyon I
Merk. Ders [Z-4]
Türk Halk Edb. I
Merk. Ders [Z-4]
21.00-23.00
21.11.2014
15.00-17.00
C
U
M
A
17.00-19.00
Cumhuriyet Dön. Türk
Edb. [Z-3]
Edebiyat Bilgileri I
Merk. Ders [Z-4]
Sözlük Bilimi
Merk. Ders [Z-4]
19.00-21.00
21.00-23.00
24.11.2014
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
Eski Türk Edb. Türler I
Merk. Ders [Z-4]
15.00-17.00
17.00-19.00
A.İ.İ.T. [Z-3]
Farsça I [Z-4]
19.00-21.00
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Merk. Ders [Z-3 / Z-4]
Eski Türk Ed. Nesir
Merk. Ders [Z-5]
Tanzimat Dön. Türk Edb.
Merk. Ders [Z-3 / Z-4]
Türk Halk Edb. III
Merk. Ders [Z-5]
Edebiyat ve Müzik
Merk. Ders [Z-4]
Genel Dilbilim [Z-5]
21.00-23.00
25.11.2014
15.00-17.00
S
A
L
I
17.00-19.00
19.00-21.00
Mitoloji
Merk. Ders [Z-3]
21.00-23.00
Not: Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerinin Tüm Yabancı Dil I (İngilizce) dersi ara sınavı 15.11.2014
cumartesi saat 10:00’da Merkezi Dersliklerde yapılacaktır.
Download

(İngilizce) dersi ara sınavı 15.11.2014 cumartesi saat 10:00