TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
BANKA BONOSU HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 25-28-29 Nisan 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza
ilişkin ilan edilen sirkülerde 175 gün vadeli 450.000.000.-TL nominal ve 350 gün vadeli 150.000.000.TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki
kıymetlerine ilişkin bilgileri içeren izahname 10 Temmuz 2013, izahname güncelleme metinleri sırasıyla
23 Ekim 2013, 10 Aralık 2013, 19 Şubat 2014 ve 21 Nisan 2014 tarihlerinde ve halka arz sirküleri ise
21 Nisan 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve
www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 450.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu için 565.243.798-TL
nominal ve 150.000.000 TL nominal değerli 350 gün vadeli banka bonosu için 12.494.752.- TL nominal
talep toplanmıştır.
Halka arz sirkülerinin "3.1. Halka arz tutarı" bölümü çerçevesinde 350 günlük banka bonosu için
115.243.798.-TL nominal değerli bakiye tutar, 175 günlük banka bonosu ihraç tutarına eklenmiştir. 175
gün vadeli banka bonosu için toplam ihraç tutarı 565.243.798.- TL nominal, 350 gün vadeli banka
bonosu ihraç tutarı ise 12.494.752.-TL nominal olarak değiştirilmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
175
9,8911
10,1461
0,95472
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
350
10,2697
10,2907
0,91035
175 günlük Banka Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %58,’i
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %42’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan Nominal
Tutar
Dağıtılan Kişi
Sayısı
234.864.986
3.131
234.864.986
3.131
330.378.812
35
330.378.812
35
565.243.798
3.166
565.243.798
3.166
350 günlük Banka Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %4,’ü
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %96’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan Nominal
Tutar
Dağıtılan Kişi
Sayısı
11.994.752
188
11.994.752
188
500.000
1
500.000
1
12.494.752
189
12.494.752
189
Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Ünvanı
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA
BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU
(9.ALT F.)
AKBANK TAŞ B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA
VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (DÖRDÜNCÜ
ALT FON
T İŞ BANKASI AŞ B TİPİ LİKİT FONU
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TİPİ LİKİT FON
TOPLAM
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran (%)
60.000.000,00
57.283.200,00
10,61%
55.000.000,00
52.509.600,00
9,73%
45.000.000,00
42.962.400,00
7,96%
37.500.000,00
35.802.000,00
6,63%
197.500.000
188.557.200
Halka arz edilen 350 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Ünvanı
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran (%)
ENVER BULUT
1.065.524,00
969.999,77
8,53%
YAVUZ KAYIHAN
1.007.245,00
916.945,49
8,06%
HAYATİ YÜCEEL
718.405,00
653.999,99
5,75%
YUKAKO KOBAYASHI
717.526,00
653.199,79
5,74%
TOPLAM
3.508.700
3.194.145,04
Download

Vade (Gün) 175 Basit Faiz(%) 9,8911 Bileşik Faiz(%) 10,1461 Fiyat