Arş. Gör. Eda DEMİRDÜZEN
[email protected]
Akademik ve Mesleki Özgeçmiş
Akademik Görevler
Yıl
Görev
2011-
Hacettepe Üniversitesi-Araştırma Görevlisi
2011-2011
Bozok Üniversitesi-Araştırma Görevlisi
Eğitimi
Derece
Yıl
Kurum
Bütünleşik
Doktora
2011-
Hacettepe Üniversitesi-Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Lisans
2005-2010
Başkent Üniversitesi-Matematik Öğretmenliği
Makale, Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar
Ulusal bildiriler:
Tekin, E. G. ve Demirdüzen, E. (2014). Bilgisayar Uyarlamalı Testlerde Madde Seçme ve
Yetenek Kestirim Yöntemlerinin Yetenek Kestirimine Etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve
Değerlendirme IV. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye
İnal, H. , Yılmaz, E. , Demirdüzen, E. ve Gelbal, S. (2014). Cronbach Alfa Katsayısı: Bir Meta
Analizi Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme IV. Ulusal Kongresi, Ankara,
Türkiye
Download

Arş. Gör. Eda Demirdüzen - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme