PAZARTESİ (MONDAY)
T
A
ELEKTRİK - ELEKTRONİK I
TÜRKÇE
SN
8:30-9:15
Bilg.Prog.-I(Lab)
314
9:30-10:15
Bilg.Prog.-I(Lab)
314
SA
G
Ü
N
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
HAFTALIK DERS PROGRAMI (WEEKLY SCHEDULE)
ENGLISH
ELEKTRİK - ELEKTRONİK II
SN
TÜRKÇE
10:30-11:15
11:30-12:15
Dev.Teo. I
Gökhan ÖZGÜR
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
FEF 319
FEF 213
Gen.İngilizce I
Akad.İngilizce
FEF 319
FEF 213
108
108
ENGLISH
Circ.Theo.-I
Gökhan ÖZGÜR
Circ.Theo.-I
Gökhan ÖZGÜR
Dev.Teo. I
Gökhan ÖZGÜR
Fizik -I
Engin YAZICI
Fizik -I
Engin YAZICI
Gen.İngilizce I
Akad.İngilizce
SN
Physics-I
A.E.ÖZMETİN
Physics-I
A.E.ÖZMETİN
9:30-10:15
SALI (TUESDAY)
10:30-11:15
11:30-12:15
Fizik -I Lab
Engin YAZICI
Fizik -I Lab
Engin YAZICI
Matematik I
Demet PARLAK
Matematik I
Demet PARLAK
TÜRKÇE
SN
Microcontroller.
M.ÖZBİLEN
Microcontroller.
M.ÖZBİLEN
108
108
Microcontroller.
M.ÖZBİLEN
108
Acad. Eng.-I
FEF
213
M.denetley.
M.ÖZBİLEN
M.denetley.
M.ÖZBİLEN
M.denetley.
M.ÖZBİLEN
Acad. Eng.-I
FEF
213
Kontrol Sist.
İ.Ömür BUCAK
103
Kontrol Sist.
İ.Ömür BUCAK
103
B01
B01
203
203
203
Lab
Lab
Eng.Math. I
Hasan PALTA
Eng.Math. I
Hasan PALTA
108
108
ENGLISH
SN
TÜRKÇE
203
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Say.Gör. İşl.G.
M.KARAKAYA
Say.Gör. İşl.G.
M.KARAKAYA
103
Graduation Project
103
Graduation Project
Say.Gör. İşl.G.
M.KARAKAYA
103
Graduation Project
108
17:00-17:45
8:30-9:15
ELEKTRİK - ELEKTRONİK IV
ELEKTRİK - ELEKTRONİK III
SN
105
105
Elektronik I
M.KARAKAYA
Elektronik I
M.KARAKAYA
Elektronik I
M.KARAKAYA
13:00-13:45
Calculus I
M.ALTUN
B01
Müh.Mat. I Hasan
PALTA
103
Prob.&Stat.
Evren SOYLU
108
14:00-14:45
Calculus I
M.ALTUN
B01
Müh.Mat. I Hasan
PALTA
103
Prob.&Stat.
Evren SOYLU
108
Hab. Sist. Lab.(A)
15:00-15:45
Genel İngilizce III
Akad.İngilizce
FEF 215
Z02
Acad. Eng. II
FEF
214
16:00-16:45
Genel İngilizce III
Akad.İngilizce
FEF 215
Z02
Acad. Eng. II
FEF
214
17:00-17:45
103
Electronics I
M.KARAKAYA
Electronics I
M.KARAKAYA
Electronics I
M.KARAKAYA
203
203
105
105
105
Comm. Syst.
Yuli YANG
105
Comm. Syst. Lab
201
Comm. Syst. Lab
201
103
103
ÇARŞAMBA (WEDNESDAY)
Com.Prog.-I Lab
304
9:30-10:15
Com.Prog.-I Lab
304
10:30-11:15
11:30-12:15
Matematik I
Demet PARLAK
Matematik I
Demet PARLAK
102
Elek.M.Alanlar
Serkan BALYİMEZ
14:00-14:45
Fizik -I
Engin YAZICI
108
15:00-15:45
Gen.İngilizce I
Akad.İngilizce
FEF 319
FEF 213
Gen.İngilizce I
FEF 319
CUMA (FRIDAY)
PERŞEMBE (THURSDAY)
17:00-17:45
Acad.Eng I
Calculus I
M.ALTUN
Calculus I
M.ALTUN
105
Prob.&Stat.
Evren SOYLU
Elect.M.Fields
Serkan
BALYİMEZ
105
105
105
Hab. Sist. Lab.(B)
201
Hab. Sist. Lab.(B)
201
204
9:30-10:15
Müh.Mat. I Hasan
PALTA
105
Circ.Theo.-I (Lab)
204
10:30-11:15
Dev.Teo. I-Lab (A)
204
Dev.Teo. I-Lab (A)
204
Physics-I
A.E.ÖZMETİN
13:00-13:45
B01
Dev.Teo. I-Lab (B)
Physics I - Lab
Lab
Dev.Teo. I-Lab (B)
204
15:00-15:45
Physics I - Lab
Lab
Genel İngilizce III
FEF 215
16:00-16:45
Com. Prog. I
105
Genel İngilizce III
FEF 215
17:00-17:45
Com. Prog. I
105
8:30-9:15
Olas.ve İst.
Evren SOYLU
B01
9:30-10:15
Olas.ve İst.
Evren SOYLU
B01
10:30-11:15
Olas.ve İst.
Evren SOYLU
B01
Elek.M.Alanlar
Elek.M.Alanlar
14:30-15:15
Serkan BALYİMEZ
15:30-16:15
Bilg. Prog.I
B01
16:30-17:15
Bilg. Prog.I
B01
105
105
103
203
203
105
105
B01
B01
103
Digital.Comm. Yuli
YANG
Digital.Comm. Yuli
YANG
Digital.Comm. Yuli
YANG
Project
Manangement
M.S.ANDAÇ
Project
Manangement
M.S.ANDAÇ
Semi.Elect.Device
G.ÖZGÜR
Semi.Elect.Device
G.ÖZGÜR
Semi.Elect.Device
G.ÖZGÜR
103
103
103
103
103
105
105
105
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Hab.Sistemleri
İ.Ömür BUCAK
Hab.Sistemleri
İ.Ömür BUCAK
103
103
Control Syst.
İ.Ömür BUCAK
Control Syst.
İ.Ömür BUCAK
Elect.M.Fields
Serkan
BALYİMEZ
Elect.M.Fields
Serkan
BALYİMEZ
203
105
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
103
Intr.to Dig. Image
Proc.
M.KARAKAYA
Intr.to Dig. Image
Proc.
M.KARAKAYA
Intr.to Dig. Image
Proc.
M.KARAKAYA
105
105
Electronics I Lab
204
Electronics I Lab
204
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Indust.Cont.Syst.
Murat UZAM
Indust.Cont.Syst.
Murat UZAM
Indust.Cont.Syst.
Murat UZAM
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Wireless Comm.
Yuli YANG
Endüst.Kont.Sist.
Murat UZAM
Endüst.Kont.Sist.
Murat UZAM
Endüst.Kont.Sist.
Murat UZAM
Wireless Comm.
Yuli YANG
Wireless Comm.
Yuli YANG
203
203
203
105
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
105
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
M.denet. Lab
203
Comm. Syst.
Yuli YANG
103
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
M.denet. Lab
203
Comm. Syst.
Yuli YANG
103
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
B01
MicrocontrollerLAB
203
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
B01
MicrocontrollerLAB
203
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Endüst.Uyg. Engin
YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
Indust.Pract.
Engin YAZICI
11:30-12:15
Serkan BALYİMEZ
204
204
14:00-14:45
13:30-14:15
204
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Hab.Sistemleri
İ.Ömür BUCAK
Kontrol Sist.
İ.Ömür BUCAK
Kontrol Sist.
İ.Ömür BUCAK
Eng.Math. I
Hasan PALTA
Eng.Math. I
Hasan PALTA
105
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Proje Yönetimi
M.S.ANDAÇ
Proje Yönetimi
M.S.ANDAÇ
204
Circ.Theo.-I (Lab)
11:30-12:15
Elektronik I
Lab.(A)
Elektronik I
Lab.(A)
105
Elektronik I
Lab.(B)
105
Graduation Project
Sist. Tanı. Giriş.
İ.Ö.BUCAK
105
Müh.Mat. I Hasan
PALTA
Graduation Project
201
204
8:30-9:15
Graduation Project
Hab. Sist. Lab.(A)
108
B01
Graduation Project
105
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
B01
Graduation Project
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Elektronik I
Lab.(B)
FEF
213
Graduation Project
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Sist. Tanı. Giriş.
İ.Ö.BUCAK
B01
Circ.Theo.-I
Gökhan ÖZGÜR
Circ.Theo.-I
Gökhan ÖZGÜR
Graduation Project
201
Control Syst.
İ.Ömür BUCAK
Control Syst.
İ.Ömür BUCAK
SN
Graduation Project
105
B01
102
13:00-13:45
16:00-16:45
Dev.Teo. I
Gökhan ÖZGÜR
Dev.Teo. I
Gökhan ÖZGÜR
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Bitirme Projesi
Öğretim Üyeleri
Yüksek Ger. Tek.
Ahmet Özkan
Yüksek Ger. Tek.
Ahmet Özkan
Yüksek Ger. Tek.
Ahmet Özkan
ENGLISH
Graduation Project
Sist. Tanı. Giriş.
İ.Ö.BUCAK
18:00-18:45
8:30-9:15
SN
203
203
203
103
103
103
Download

melikşah üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 2014