MEVCUT DURUM

EBE - ÖĞRENCİ SAYILARI
848
665
444
196 196
118
54 10 43
28
2011
2012
TEZLİ
TEZSİZ
126
71
UZAKTAN EĞİTİM
2013
DOKTORA
MEVCUT DURUM

EBE - MEZUNİYET SAYILARI
51
28
25
17
13
0
0
1
0
2011
0
6
2012
TEZLİ
TEZSİZ
UZAKTAN EĞİTİM
2
2013
Doktora
MEVCUT DURUM

FBE - ÖĞRENCİ SAYILARI
1838
1363
1150
845
644
723
561
2011
2012
TEZLİ
617
601
TEZSİZ
2013
Doktora
MEVCUT DURUM

FBE - MEZUNİYET SAYILARI
256
193
154
120
93
93
49
35
34
2011
2012
TEZLİ
TEZSİZ
2013
DOKTORA
MEVCUT DURUM

SBE - ÖĞRENCİ SAYILARI
2003
1551
1052
1600
1329
1051
620
228
223
2011
2012
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
805
724
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
314
2013
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ
DOKTORA
MEVCUT DURUM

SBE - MEZUN SAYILARI
210
159
132
93
51
127
81
46
39
2011
2012
YÜKSEK LİSANS
2013
DOKTORA
TOPLAM
MEVCUT DURUM

SAGBİL ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
60
7
0
2011
0
0
0
2012
TEZLİ
2013
DOKTORA
HEDEFLER

 Uluslararasılaşma
 Disiplinlerarası Çalışma
 Akreditasyon
 Uygulamaya Yönelik Tezler
 Önceden Edinilmiş Kazanımların Tanınması
 Enstitü Bazlı Yayın Kapasitesini Artırmak
HEDEFLER - Uluslararasılaşma

 Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Bir Program Açılması Hedefi
 Avrupa'dan bazı üniversitelerle ortak lisansüstü program
açılması görüşmeleri
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Mevcut İngilizce Programlar
 -Nanobilim ve Nanomühendislik (YL, DK)
 -Hesaplamalı Mekanik ve İmalat (YL, DK)
 İki yılda bir yabancı dille eğitim veren bir program açma hedefi
 Sosyal Bilimler Bilimleri Enstitüsü
 Ortadoğu Çalışmaları (YL, DK)
 Bir yüksek lisans programının daha yabancı dilli olarak
açılması EK’nda tartışılacak
HEDEFLER – DİSİPLİNLERARASI
PROGRAMLAR

 Eğitim Bilimleri Enstitüsü







Yükseköğretim (Tezli- öğrenci var)
Kariyer Psikolojik Danışmanlık (Uzaktan- öğrenci var)
Önleyici Rehberlik (Uzaktan-öğrenci var)
Yaşamboyu Öğrenme (Tezli-öğrenci alacak)
Değerler Eğitimi (Tezli- öğrenci alacak)
Okuma Eğitimi Uzmanlığı (Uzaktan-YÖK’te)
Dinsel Rehberlik (Uzaktan- YÖK’e gidecek)
HEDEFLER –
DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR

 Fen Bilimleri Enstitüsü






Kalite Yönetimi (Tezsiz)
Mekatronik Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Nanobilim ve Nanomühendislik
Hesaplamalı Mekanik ve İmalat
Otomotiv Mühendisliği
 Her yıl bir disiplinlerarası program açma hedeflenmektedir.
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 İş sağlığı ve Güvenliği (FEF-Müh-Tıp ve İşletme)
 Moleküler biyoloji açılacak
HEDEFLER –
DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR

 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Ortadoğu Çalışmaları (Yüksek Lisans ve Doktora)
 İslam Ekonomisi ve Finansı (Tezli ve tezsiz yüksek
lisans)
 İslam Ekonomisi ve Finansı (Doktora başvurusu
planlanıyor)
HEDEFLER – AKREDİTASYON

 Üniversitemiz lisans düzeyinde akreditasyon
çalışmalarında bir aşamaya geldi.
 Lisansüstü eğitimde de akreditasyonun önemi açıktır.
 Akreditasyon çalışmalarına öncelik verilecek.
 Pilot uygulama amaçlı yeni akademik yıl için FBE
yönetimi programlarının ¼’ü nün akreditasyona yönelik
çalışmalara başlamış olmasını hedeflemektedir.
 İlk adımlardan biri olarak
 Enstitü internet sitelerinin içeriğinin akreditasyon
hedeflerine uyumlu hale getirme çalışmalarına başlanıldı.
HEDEFLER – UYGULAMAYA
YÖNELİK TEZLER

Her ABD’dan uygulamaya yönelik tezleri özendirmeleri istendi.
 «Her ABD’nda her dönem en az iki tez çalışması sektöre /
uygulamaya yönelik yürütüyor olmalı»
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 Tezler okullarda ve Sakarya’da yapılıyor.
 Uygulamaya yönelik tezler sistematiğine bağlanacak
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 2013-2014 Eğitim – Öğretim dönemi sonuna gelindiğinde bu hedefe
büyük oranda ulaşılmış olması beklenmektedir.
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Enfeksiyon hastalıkları üzerine bir firma ile başlayan tez var
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Resim bölümünde (Şirin Yılmaz danışmanlığında) bir tez başladı.
 Bölüm koordinatörleri ile «tez havuz» oluşturuldu. İkinci adım olarak
sanayi-toplum-kurum temsilcileri davet edilecek
HEDEFLER – ÖNCEDEN
EDİNİLMİŞ KAZANIMLAR

 Kamu kurum ve kuruluşlarından edinilen kazanımların
AKTS ile kredilendirilmiş olanlarının lisansüstü
programlarda krediye sayılması Senato’dan geçerek
uygulanmaya başlanmıştı. (Mevcut durumda SAÜSEM’in
verdiği dersler Sosyal Bilimler alanına uygun.)
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü SAÜSEM bünyesinde AKTS
sistemine uygun olarak verilen sertifikaların AKTS’den
sayılması kabul edildi.
 Örgün öğretim dışında edinilen kazanımlarında sayılması
esasları Enstitülerce görüşüldü. Ders aşamasının %25’ine
kadar sayılabilmesi hususu prensip olarak kabul edilmiş
olup detaylar Senato’ya getirilecek.
HEDEFLER – ENSTİTÜ BAZLI
YAYIN KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

 Yayın yüksek lisans ve doktoradan mezun olma şartı
 Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerimizde sorun yok
veya çok az. Yeni hedef patentle sonuçlanabilecek
tez uygulamalarını arttırmak
 Sosyal Bilimler
 Yayın yapma süreci ile ilgili seminer/sempozyum
 Sakarya Ekonometri Semineri
 Nitel araştırma yöntemleri eğitimi
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 3. Sakarya Eğitim Araştırmaları Kongresi
Download

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim