T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı
2013-2014 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KOMİSYONU
SONUÇLARI
2013–2014 Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında 28.03.2014 tarihinde toplanan
seçim komisyonunun kararı üzerine Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmaya
hak kazanan adaylarının listesi belli olmuştur. Seçim komisyonu kararına itirazda bulunmak
isteyen adayların itirazlarını bir dilekçe ile en geç 2 Nisan 2014, saat 14:00’a kadar Dış
İlişkiler Ofisi Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.
Puan durumuna ve seçim kriterlerine* göre belirlenen seçim sonucu aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Adı ve Soyadı
Bölümü
Puan
Durumu
Yerleştirildiği Kurum / Ülke
Universidad Del Pais
Vasco/İSPANYA
Mete ÇELİK
Dış İlişkiler Ofisi
384
Hacı Mehmet TANÇ
Dış İlişkiler Ofisi
102,5
Halit ERDEM
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
85
Uniwersytet Lodzki/POLONYA
Eczacılık
322
Helsingin Yiliopisto/
FİNLANDİYA
Perihan GÜRBÜZ
Vilniaus Gedimino Technikos
Universitetas/ LİTVANYA
Hasan ZORLU
Elektrik- Elektronik
Mühendisliği
298.5
Politechnika
Szczecinska/POLONYA
Halit ŞENBERBER
Elektrik- Elektronik
Mühendisliği
288
Politechnika
Szczecinska/POLONYA
Mehmet DOĞAN
Tekstil
Mühendisliği
325
Technicka Univerzita V
Liberci/ÇEK CUMHURİYETİ
Emel ÇİNÇİK
Tekstil
Mühendisliği
296
Technicka Univerzita V
Liberci/ÇEK CUMHURİYETİ
Harun ARKAZ
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği
269,5
Technicka Univerzita V
Liberci/ÇEK CUMHURİYETİ
Adres: Erciyes Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi, 38039, KAYSERİ
Address: Erciyes University, International Office, 38039, Kayseri / TURKEY
Email: [email protected]
Web: http://intoffice.erciyes.edu.tr
Tel: +90 (352) 437 5820
Tel: +90 (352) 207 66 66 / 10081 / 10082
Fax: +90 (352) 437 3874
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı
Reha KILIÇHAN
Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik
329,5
Utenos Kolegija/LİTVANYA
* Seçim sırasında Merkez tarafından belirlenen ulusal önceliklerin göz önüne alınması
gerekmektedir. 2013/2014 akademik yılında personel hareketliliği kapsamında,
Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,
Daha once personel hareketliliğine dahil olmayan bölüm ya da birimlere
Daha once personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve
yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan
başvurulara öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
(Kaynak: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)
Yükseköğretim Kurumları İçin
Erasmus Uygulama El Kitabı
2013/2014 Akademik Yılı)
Adres: Erciyes Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi, 38039, KAYSERİ
Address: Erciyes University, International Office, 38039, Kayseri / TURKEY
Email: [email protected]
Web: http://intoffice.erciyes.edu.tr
Tel: +90 (352) 437 5820
Tel: +90 (352) 207 66 66 / 10081 / 10082
Fax: +90 (352) 437 3874
Download

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı 2013