TEB Bono İhracı Hakkında Sık Sorulan Sorular
İhraç edilecek olan bononun vade başlangıcı ve vade sonu hangi tarihler olacak?
Vade başlangıcı: 13 Mart 2014
Vade sonu: 23 Temmuz 2014
Vade: 132 gün
Bononun faizi nasıl hesaplanacak?
 İhraç edilecek 169 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde
referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 11.06.2014 itfa tarihli
TRT110614T13 tanımlı ve 06.08.2014 itfa tarihli TRT060814T34 tanımlı
kıymetlerdir.
 Talep toplamanın son gününde söz konusu DİBSlerin son iki iş gününde BİST
Borçlanma Araçları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü
ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır (“Gözlem
Periyodu”).
 Belirtilen DİBS’ler için Gözlem Periyodu süresince gerçekleşen ağırlıklı ortalama
bileşik faizleri ve 13.03.2014 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak
kullanılarak, bonoların vadesine denk gelen gösterge faiz oranı doğrusal
yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.
 Belirlenen gösterge basit faiz oranına %0,50 ek getiri eklenecektir.
Talep toplama hangi günlerde gerçekleştirilecektir?
07-10-11 Mart 2014.
Satış sonuçları ve gerçekleşen faiz oranı ile ilgili ne zaman bilgi alabiliriz?
Satış sonuçları ve gerçekleşen faiz oranı 12 Mart 2014’te açıklanacaktır.
Kıymetler ne zaman hesaba geçecek?
13 Mart 2014’te.
Minimum Başvuru Tutarı Nedir ?
Minimum başvuru tutarı 1.000 TL dir.
Talep girişinde ekrandaki asgari talep kısmına bir miktar girmek zorunda mıyız?
Hayır, aksine müşteri özellikle “ben en az şu kadar TL’lik bono alamazsam hiç almak
istemiyorum” demediği müddetçe o kısım boş bırakılmalı. Önceki arzlarda pek çok kez
yanlışlıkla talep miktarı kadar asgari talep girildiği görülmüştür.
Yabancı gerçek kişi müşterilerimizin talebinde TC Kimlik no yerine ne girmeliyiz?
Yurtiçinde yerleşik yabancıların talep girişinde TC Kimlik no yerine Vergi Kimlik no
girebilirsiniz.
Halka arza ilişkin dokümanlara nasıl ulaşabilirim?
İhraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet Kamuyu Aydınlatma
Platformu’ndan yayınlandıktan sonra;
www.kap.gov.tr
www.teb.com.tr
www.tebyatirim.com.tr
adreslerinden download edebilirsiniz.
Vade sonunda (itfa tarihinde) bireysel müşterinin (gerçek kişi) eline geçecek tutar ne
kadardır?
İskontolu bir ihraç olduğu için vade sonunda nominal tutar kadar hesabına bakiye
geçecek, faiz geliri (itfa tutarı-alış tutarı) arasındaki fark üzerinden %10 stopaj kesintisi
söz konusu olacaktır.
Bireysel müşteri (gerçek kişi) vade sonundan (itfa tarihinden) önce kıymeti satmak
isterse ne kadar kazancı olacaktır?
Vadesinden önce müşteri kıymetini satmak isterse satış fiyatı, vadeye kalan gün sayısı ve
piyasa faiz oranı gibi faktörlere göre değişkenlik gösterecektir. Satış tutarı ile alış tutarı
arasındaki fark kar veya zarar oluşturabilir.
Müşterinin kar elde etmesi durumunda kar tutarı üzerinden %10 stopaj kesintisi
olacaktır. Zarar oluşması durumunda ise herhangi bir kesinti olmayacaktır.
Bankaya geri satım sırasında bir komisyon ödeniyor mu?
Banka tarafından belirlenen fiyattan geri satım mümkün oluyor. Ayrıca bir komisyon
ödenmiyor.
Mevduata Göre Avantajı-Dezavantajı Nedir?
- Daha düşük stopaj avantajı (15% yerine; bireysel müşteride %10, Anonim Şirketler,
Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler’de %0)
uygulanmaktadır – LÜTFEN EKTEKİ VERGİLENDİRME BÖLÜMÜNÜ OKUYUNUZ.
- Banka tarafından günlük açıklanacak oranlarla vadesinden önce likide etme fırsatı
vardır.
- Faizlerin düşmesi durumunda vade sonunu beklemeden kazanç elde etme imkanı söz
konusudur. Öte yandan, faizlerin yükselirse, bononun vade sonudan once bozulması
durumunda kayba uğrama ihtimali de mevcuttur. Ancak faizler yükselse dahi, vade
sonuna kadar beklendiğinde sabit getirisi vardır.
Talep Toplama Süresinde Müşteri talep verdikten sonra talep iptali yapabilir mi?
Talep toplama süreci içerisinde iptal yapılabilir. Talep toplama süreci bitiminden sonra
(bono fiyatının belirlendiği gün yani bononun vade başlangıcından önceki gün) iptal
yapılamaz. Müşterinin vade başını ve menkul kıymetin hesabına geçmesini beklemesi
gerekir. Bu aşamadan sonra iptal değil, güncel bono fiyatı üzerinden geri satış yapılabilir.
Müşteri vade sonundan önce istediği zaman çıkış yapabilir mi?
Menkul kıymet hesaplara geçtikten sonra geri alış kotasyonu olacaktır. Ayrıca, IMKB’de
işlem sırası açılmaktadır (IMKB Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olmak kaydıyla)
Müşteri talep toplama sürecinden ve ilk ihraçtan sonra ikincil piyasadan alış yapabilecek
mi?
Eğer bankamız geri alım gerçekleştirirse, satış kotasyonları da açılacaktır. Satışlar geri
alım miktarıyla sınırlı olup toplam ihraç miktarını geçemez.
İkincil piyasa fiyatı her zaman olacak mı? Fiyat nasıl belirlenecek?
Evet olacak, o günkü piyasa koşullarına göre banka tarafından belirlenecektir.
Alış satış işlemleri hangi saatler arasında gerçekleşebilir?
9:30- 13:30 arası aynı gün valörlü, 14:00-17:00 arası da ertesi işgünü valörlü işlemler
gerçekleşmektedir.
Talep toplama sürecinde nakden ödenen katılım tutarı nasıl değerlendirilecek?
Nakden ödemede bulunan yatırımcıların gün içinde saat 15:00’e kadar yatırdıkları
tutarlar bonoların hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B
Tipi Dinamik Likit Fonu’nda değerlendirilecektir. Saat 15:00’den sonra yatırılan tutarlar
bir sonraki iş günü söz konusu likit fonda değerlendirilecektir. Talep toplamanın son günü
saat 15:00’den sonra yatırılan tutarlar değerlendirilmeyerek nakit olarak tutulacaktır
Mevcut varlıklara blokaj koyarak talepte bulunmak mümkün mü?
Nakden ödeme seçeneğini kullanmayan yatırımcılar Kıymet Blokesi, Döviz Blokesi veya
Vadeli Mevduat Blokesi yöntemlerinden yalnızca birini kullanarak talepte bulunabilirler.
Kıymet blokesi yönteminde yatırımcılar, kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan
likit fonları, kısa vadeli tahvil bono fonlarını, TL DİBS’lerini ve TEB’in ihraç etmiş olduğu
TL cinsi Bono/Tahvilleri teminat göstermek suretiyle bonolara talepte bulunabileceklerdir.
Yatırımcılar, kendilerine ait vadesiz Döviz Tevdiat Hesaplarında mevcut olan ABD Doları
ve Euro cinsinden dövizi teminat göstermek suretiyle de bonolara talepte
bulunabileceklerdir.
TEB nezdindeki TL cinsinden vadeli mevduatları teminat göstermek suretiyle bono talep
etmek de mümkün olacaktır. Vadeli mevduat blokajı yönteminde vadesi talep toplama
süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü ile aynı valör gününe sahip TL mevduatlar
(temdit özelliği “anapara + faiz temdit edilecek” şeklinde tanımlanmış temditli gecelik
mevduatlar dahil, Marifetli hesap ve benzeri özellikli mevduat ürünleri hariç olmak üzere)
kullanılabilecektir.
Talep tutarının tamamının karşılanmaması ihtimali var mı?
Var, talep tutarı
karşılanamayabilir.
önceden
belirlenen
toplam
arz
tutarını
aşarsa,
tamamı
Başvuru yerleri ve ödeme şekilleri:
Yatırımcılar TEB Şubeleri ve yatırım merkezleri, TEB İnternet Şubesi www.teb.com.tr,
TEB Telefon Şubesi 0850 200 0 666 ile TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkezi’nden
başvuruda bulunabilirler.
Başvuru Yeri
Başvuru Şekli
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve yatırım
merkezleri
-
Nakden Ödeme,
-
Likit Fon Blokajı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. şubeleri, 0850
200 0 666 no’lu TEB telefon şubesi ve TEB
internet şubesi (www.teb.com.tr)
-
Nakden Ödeme,
-
Kıymet Blokeli
o
Likit Fon / Kısa Vadeli tahvil Bono
Fonu Blokajı,
o
TL DİBS Blokajı,
o
TEB’in ihraç etmiş olduğu TL cinsi
Bono/Tahvil Blokajı
-
Döviz Blokeli (vadesiz ABD Doları, Euro
cinsinden DTH)
-
Vadeli Mevduat Blokeli (TL)
Yatırımcı Tahsisat Grupları:
Bonoların halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi 2 (iki) gruba ayrılmışlardır:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik olanlar ile yurt
dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi
gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı
olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Kurumsal
Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Anonim ve limited
şirketler de bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir.
Kurumsal Yatırımcılar; Yurt içinden başvuracak olan kurumsal yatırımcılar, yatırım
fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım
ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri,
portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları,
vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi
uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir.
Yurtdışından başvuracak olan Kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan dışarıda yerleşik olan, yatırım fonları, emeklilik
fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim
şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflardır. Bonolar,
Türk mevzuatı uyarınca, BİAŞ’da işlem görecek şekilde halka arz edildiğinden dolayı,
yurtdışından başvuracak olan Kurumsal yatırımcılar bonoları Türkiye’de satın alacaklardır.
KKTC’de yerleşik şahıs ya da tüzel kişiler talepte bulunabilir mi?
Her ikisi de bireysel kategorisinden talep girebilir.
Talep Girişinde Kullanılabilecek Menüler:
Halka Arz Menüsü
Bonosu seçilmeli)
: 508 - Halka Arz Talep Toplama (Kurum no:75-TEB Banka
Talep Formu Basma
: 1184 - Halka Arz Kesin Talep Formu Bastırma (Bono talebi
için 1184 nolu menüden bastırılan formun müşteriye imzalatılması gerekmektedir.)
Fon Blokeli Talep İptali
: 1622 - Blokeli Talep İptali
Girilen Talepleri İzleme
: 8251 - Halka Arz Kesin Talepleri Araştırma
Bir önceki bonoda vadesi gelen müşteri listesini görmek için : 8276 – Vadesi Gelecek İtfa
Müşteri Listesi
Portföy içeriği görme
: 8258- Müşteri Portföy Hareket Listesi
Ordino görüntüleme
: 8271 - Ordino Dökümü
Bankamız ihracı olan bononun/tahvilin ikinci el fiyatı nereden görülebilir?
TEBIS 502 no lu ekrandan işlem tipi Kesin Alış (müşterinin satışı), Kesin Satış
(müşterinin alışı) seçilir. Tür alanında OB / OT olmalıdır. Tanım alanı kıymetin vade sonu
tarihini (itfa tarihini) göstermektedir.
Müşteri vade sonundan önce bozmak isterse hangi işlemi yapmalıyım?
*İşlemler 09:30-13:30 arası aynı gün valörlü, 14:00-17:00 arası da ertesi gün valörlü
olarak yapılabilmektedir.
TEBIS 502 no lu ekrandan ;
-Müşteri hesap no manuel yazılır
-İşlem türü Kesin Alış seçilir
-Portföy no F9 ile seçilir
-Yatırım aracı F9 ile seçilir
-Müşterinin satmak istediği tutar Kirli Tutar alanına yazılır
-F10 tuşuna basılarak onaya gönderilir
(Varsa) banka portföyünden müşteriye Kesin Satış (Müşterinin alışı) işlemini nasıl
gerçekleştirebilirim?
*İşlemler 09:30-13:30 arası aynı gün valörlü, 14:00-17:00 arası da ertesi gün valörlü
olarak yapılabilmektedir.
TEBIS 502 no lu ekrandan ;
-Müşteri hesap no manuel yazılır
-İşlem türü Kesin Satış seçilir
-Portföy no F9 ile seçilir
-Yatırım aracı F9 ile seçilir
-Müşterinin almak istediği tutar Kirli Tutar alanına yazılır
-F10 tuşuna basılarak onaya gönderilir
KİRLİ TUTAR nasıl hesaplanır?
Müşteriden geri alım yapılması esnasında kıymetin kirli fiyat bilgisinin sisteme girilmesi
gerekmektedir.
Kirli fiyat hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır:
-
Müşterinin sahip olduğu NOMİNAL kıymet miktarı (8258 nolu rapordan elde edilir)
Müşterinin satmak istediği kıymet için bankamız alış fiyatı ( 502 nolu menüde
Duyuru Gözlem adımından Kesin Alış seçildiğinde, kıymet için yazılmış olan BİRİM
FİYAT bilgisi tespit edilir.)
KİRLİ TUTAR = ( NOMİNAL X BİRİM FİYAT )/100
Formülü ile hesaplanır.
Temiz tutar ile kirli tutar arasındaki fark nedir?
İskontolu kıymetler dışında kuponlu kıymetlerde birikmiş faizin dahil olduğu fiyata göre
hesaplanan tutar Kirli Tutardır. Temiz tutar birikmiş faizsiz tutardır.
Şube Komisyonları talep tutarı mı, kesinleşen tutar üzerinden mi geçiliyor?
Komisyonlar kesinleşen tutarlar üzerinden geçilecektir.
Şube Komisyonları müşteri bazında mı geçiliyor?
Evet.
Şube Komisyonları hangi tarih itibariyle geçiliyor?
Ay içerisinde geçilecektir.
TEB Tahvili/Bonosu ilgili sorularımız olduğunda kime danışmalıyız?
Operasyonel konular ile ilgili HAZOPS ile, Fiyatlama konularıyla ilgili Aktif Pasif Yönetimi,
diğer konular ile ilgili de işkolu satış departmanınızla görüşmeniz gerekmektedir.
EK: BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
a) Tam Mükellef Gerçek Kişi
Faiz Kazancı
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen
faiz kazançları için Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 6009 sayılı Kanun ile değiştirilen
Geçici 67 nci maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, tam mükellef gerçek kişilerin bu
kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, işleme aracılık eden banka ve aracı kurumlarca %10
oranında stopaj yapılarak vergilendirilir. Yapılan stopaj nihai vergidir. Bu sebeple, faiz
geliri elde eden tam mükellef gerçek kişiler tarafından bu gelirleri için ayrıca yıllık
beyanname verilmez, başka gelirleri için verilecek beyannameye de dahil edilmez. GVK
Geçici 67 nci maddeye göre tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet
kapsamında elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre
vergilendirileceğinden, ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler
ve GVK Geçici 67 nci madde hükmü gereği tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler
beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Alım-Satım Kazancı
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen
alım-satım kazançları GVK’nın Geçici 67 nci maddesi kapsamında değer artış kazancı
olarak %10 oranında tevkifata tabidir. Tevkifat, değer artış kazancına aracılık eden
banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai vergidir. Dolayısıyla tam mükellef gerçek kişi
yatırımcıların bu kapsamdaki kazancı için ayrıca yıllık beyanname düzenlenmez, diğer
gelirleri için verilecek beyannameye de bu gelirler dahil edilmez.
GVK Geçici 67 nci maddeye göre tevkifata tabi tutulan alım - satım kazançlarının ticari
faliyet kapsamında elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre
vergilendirileceğinden, ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler
ve GVK Geçici 67 nci madde hükmü gereği tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler
beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.
b) Dar Mükellef Gerçek Kişi
Faiz Kazancı
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen
faiz kazançlarının vergilendirilmesi, gelire aracılık banka ve aracı kurumlar tarafından
yapılır. Dar mükellef gerçek kişilerin bu tür gelirleri 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren %10
oranında stopaja tabidir ve stopaj nihai vergidir. Bu sebeple, faiz geliri elde eden dar
mükellef gerçek kişiler bu gelirleri için ayrıca beyanname vermezler.
Diğer taraftan mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek kişilerin mukimi oldukları
ülke ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) arasında imzalanmış “Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması (ÇVÖA) varsa ve bu anlaşmada söz konusu tahvil ve bono faiz kazancı için
istisna veya daha düşük bir vergi oranı öngörülmüş ise işleme aracılık eden banka ve
aracı kurumlarca bu hükümlerin uygulanması gerekeceğinden, yatırımcı tarafından bu
anlaşmaya bakılmalıdır.
Alım-Satım Kazancı
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen
alım-satım kazançları GVK’nın Geçici 67 nci maddesi kapsamında değer artış kazancı
olarak %10 oranında tevkifata tabidir. Tevkifat, değer artış kazancına aracılık eden
banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai vergidir. Alım – satım kazancı elde eden dar
mükellef gerçek bireysel yatırımcıların bu gelirleri için ayrıca beyanname düzenlenmez,
diğer gelirleri için verilecek beyannameye de bu gelirler dahil edilmez.
Diğer taraftan mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek kişilerin mukimi oldukları
ülke ile T.C. arasında imzalanmış ÇVÖA varsa ve bu anlaşmada söz konusu tahvil ve
bono alım – satım kazancı için istisna veya daha düşük bir vergi oranı öngörülmüş ise
işleme aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin uygulanması
gerekeceğinden, yatırımcı tarafından bu anlaşmaya bakılmalıdır.
c) Tam Mükellef Tüzel Kişi ve Kurumlar
Faiz Kazancı
Tam mükellef tüzel kişiler tarafından 01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç olan özel
sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz gelirleri GVK Geçici 67 nci maddesi
kapsamında vergi tevkifatına tabi olup, vergi oranı geliri elde eden tüzel kişiliğin veya
kurumun hukuki yapısına göre değişecektir. Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
(KVK) sermaye şirketi olarak belirtilen tüzel kişiler, SPK’nın düzenleme ve denetimine
tabi fonlar, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ve değer
artış kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette
bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım
fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı’nca belirlenenler
için tevkifat oranı %0, bunların dışında kalanlar için %10 olarak uygulanmaktadır. Bu
kapsamdaki faiz gelirleri için;
- Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
%0,
-
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,
-
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Fonları %0,
-
Emeklilik Yatırım Fonları %0,
-
Borsa Yatırım Fonları %0,
-
Konut Finansman Fonları %0,
-
Varlık Finansman Fonları %0,
-
Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10
oranında vergi tevkifatına tabi tutulur.
Tam mükellef kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancına dahil edilir ve yukarıda
belirtilen yatırım fonları ve ortaklıkları hariç %20 oranında kurumlar vergisine tabi
tutulur. Bu kapsamdaki kazançlar için GVK Geçici 67 nci madde hükmü gereği tevkif
suretiyle ödenmiş olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsup
edilir.
Diğer taraftan, özel sektör tahvil ve bono faizi elde eden Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi (BSMV) mükellefi kurumların, bu gelirleri üzerinden %5 oranında BSMV
hesaplamaları gerekir.
Alım – Satım Kazancı
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen
alım-satım kazançları değer artış kazancı olarak GVK Geçici 67 nci maddeye göre
tevkifata tabidir. Tevkifat, alım-satım kazancına aracılık eden banka ve aracı kurumlar
tarafından yapılır. Tevkifat oranı tüzel kişi veya kurumun hukuki yapısına göre
değişecektir. Bu kapsamdaki alım– satım kazançları için;
- Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
%0,
-
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,
-
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Fonları %0,
-
Emeklilik Yatırım Fonları %0,
-
Borsa Yatırım Fonları %0,
-
Konut Finansman Fonları %0,
-
Varlık Finansman Fonları %0,
-
Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10
oranında vergi tevkifatına tabi tutulur.
Tam mükellef kurumlarca elde edilen alım-satım kazançları kurum kazancına dahil edilir
ve yukarıda belirtilen yatırım fonları ve ortaklıkları hariç %20 oranında kurumlar
vergisine tabi tutulur. Bu kapsamdaki kazançlar için GVK Geçici 67 nci madde hükmü
gereği tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan
vergiden mahsup edilir.
Diğer taraftan, özel sektör tahvil ve bonolarından alım-satım kazancı elde eden BSMV
mükellefi kurumların, bu gelirleri üzerinden %5 oranında BSMV hesaplamaları gerekir.
29.12.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt içinde Türk Lirası cinsinden
ihraç edilen özel sektör tahvillerinin, BSMV mükellefi olan kurumlar tarafından, geri alım
ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması veya vadesi beklenmeksizin satışı
nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1 oranında BSMV hesaplanacaktır. Ancak,
BSMV mükellefi kurumlarca, vadesi 1 yıldan kısa olan özel sektör finansman bonoları ve
banka bonoları nedeniyle elde edilen aynı kapsamdaki gelirler üzerinden ise %5 oranında
BSMV hesaplanmalıdır.
d) Dar Mükellef Tüzel Kişi ve Diğer Kurumlar
Faiz Kazancı
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç olunan tahvil ve bono faizleri GVK Geçici 67 nci
madde kapsamında vergi tevkifatına tabi olup, tevkifat oranı tüzel kişiliğin ve kurumun
hukuki yapısına göre değişecektir. Buna göre; KVK’da belirtilen sermaye şirketlerine
benzer nitelikte yabancı kurumlar, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer
nitelikte yabancı fonlar, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı
getirileri ve değer artış kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak
amacıyla faaliyete bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre
kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığı’nca belirlenenler için tevkifat oranı %0, bunların dışında kalanlar için %10
olarak uygulanır. Bu kapsamdaki faiz kazançları için;
- Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
%0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Emeklilik
Yatırım Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Borsa
Yatırım Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Konut
Finansman Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Varlık
Finansman Fonları %0,
- Türkiye’de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile
değer artış kazaçları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette
bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım
kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcılar %0,
- Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10 oranında vergi tevkifatına
tabi tutulur.
Tevkifat, faiz gelirine aracılık eden banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai vergidir.
Diğer taraftan; faiz kazançları %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve
kuruluşların mukimi olduğu ülke ile T.C. arasında imzalanmış ÇVÖA varsa ve bu
anlaşmalarda söz konusu tahvil ve bono faiz kazancı için istisna veya daha düşük bir
vergi oranı öngörülmüş ise işleme aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin
uygulanması gerekeceğinden, yatırımcı tarafından bu anlaşmalara bakılmalıdır.
Alım – Satım Kazancı
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen
alım-satım kazançları, GVK Geçici 67 nci madde kapsamında değer artış kazancı olarak
tevkifata tabidir. Tevkifat oranı tüzel kişiliğin ve kurumun hukuki yapısına göre
değişecektir. Buna göre KVK’da belirtilen sermaye şirketlerine benzer nitelikte yabancı
kurumlar, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabancı fonlar,
münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ve değer artış
kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte
olduğu Maliye Bakanlığı’nca belirlenenler için tevkifat oranı %0, bunların dışında kalanlar
için %10 olarak uygulanır. Bu kapsamdaki alım satım kazançları için;
- Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
%0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Emeklilik
Yatırım Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Borsa
Yatırım Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Konut
Finansman Fonları %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Varlık
Finansman Fonları %0,
- Türkiye’de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile
değer artış kazaçları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette
bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım
kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcılar %0,
- Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10 oranında vergi tevkifatına
tabi tutulur.
- Tevkifat, alım-satım kazancına aracılık eden banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai
vergidir.
- Diğer taraftan; alım-satım kazançları %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum
ve kuruluşların mukimi olduğu ülke ile T.C. arasında ÇVÖA varsa ve bu anlaşmalarda söz
konusu tahvil ve bono alım-satım kazançları için istisna veya daha düşük bir vergi oranı
öngörülmüş ise işlem aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin
uygulanması gerekeceğinden, yatırımcı tarafından bu anlaşmalara bakılmalıdır.
- Bakanlar Kurulu GVK Geçici 67 nci maddede yer alan oranları her bir sermaye
piyasası aracı, kazanç ve irat türü için bunları elde eden itibariyle, yatırım fonlarının
katılma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar için fonun portföy
yapısına göre, ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %15’e kadar artırmaya yetkilidir.
Download

Bankamız ihracı olan bononun fiyatını nereden görebilirim