MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ
Prof. Dr. Gökhan Yılmaz
MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ
1. Kaide plağına iyice tutturulmuş.
2. Boyutları uygun (fantom laboratuvarı pratiğinde). Hastada ise ağızda ayarlanır. 3. Okluzal yüzden bakıldığında, kretlerin
üzerinde duruyor.
4. Okluzal yüzden bakıldığında, orta çizgiye göre simetrik.
3
3
4
3
3
4
3
3 1
4
3
3
3
4
3
1
4
4
3
3
6
5
8‐10 mm
İnsisiv
papil
5‐ Okluzal yüzden bakıldığında, üst ön mum duvarın fasiyal
(ön) yüzü, insisiv papilin tepe noktasından 8‐10 mm önde. 6‐ Üst ön mum duvarın palatinal yüzü, damağın eğiminin devamı gibi; düzgün bir eğim devam ediyor. Baz plak ve mum duvarın palatinal yüzü kubbe gibi. • M
Üst mum duvarların, alt mum duvarlarla karşı karşıya gelebilmesi için, üst mum duvarın baz plağa yapıştırılan tabanı kret üzerinde fakat üst kısımları biraz dışarı devrik olabilir/olmalıdır.
Üst çenede, baz plağın ve mum duvarların dile bakan (değen) kısımları kubbe şeklinde (bir birinin devamı gibi) olmalıdır. Dil boşluğunun sağdan sola – arkadan öne eğri şeklinde olması çok önemlidir. Mum duvar (mum şablon kretlerin tepesinde bir bahçe duvarı gibi yapılırsa, dil arada sıkışır; dil protezi çıkartır, hastanın konuşması bozulur.
PROVA EDİLECEK MODEL, MUM VB. ÇOK
TEMİZ VE DÜZGÜN
OLMALIDIR
HASTANIN AĞZINA GİRECEK PROVA PARÇASINI HASTANIN GÖZÜYLE GÖRMEYE ÇALIŞIN.
SİZ KENDİ AĞZINIZA KİRLİ
BİR PROVAYI
SOKABİLİR MİSİNİZ?
Ön kısmı dar.
Ön kısım geride ‐ insisiv papilin tepesinde.
Mum duvar simetrik değil.
Damak derin, kubbe şekli yok.
Tam arkadan bakınca: Mum Duvarlar Kret
Üzerinde. Kret Referans Çizgileri ve orta çizgi alçı üzerine çizilmiş . Dil boşluğunun kubbe şekline dikkat edin. Mum duvarın sağ ve sol tarafı eşit yükseklikte.
Arkadan ve biraz yukarıdan görünüşü: dil boşluğunun öne ve yanlara doğru kubbe şekline olduğuna dikkat edin. Dil boşluğuna kubbe şekli verebilmek için ve üst mum duvarın, alt mum duvarla karşı karşıya gelebilmesi için, üst mum duvar hafiçe
kretin dışında . mum duvar önde inceliyor. Mum duvarın kret
üstünde olması alt çenede daha önemlidir.
Üst çene: alçı ve mum temiz düzgün. Orta çizgi mum ve alçı üzerine çizilmiş,
Mum duvarın genişliğine, simetrisine, damak kubbesine, temizliğine ve düzgünlüğüne dikkat edin
Mum duvarın ön yüzü, baz plaktan başlayan bir doğru şeklinde ve hafiçe dışa devrik.
Preklinik çalışma için mum duvar biraz yüksek olmuş. Ancak hastada protez yaparken mum duvarın yüksekliği, hastanın ağzına göre ayarlanır.
Üst mum duvarın sol yandan görünüşü. Ön kısımda baz plağın ve mum duvarın profiline dikkat edin.
Hasta ağzında mum duvarın ön yüzü, hastanın dudağının en güzel görüneceği şekilde (ve de diğer kurallara göre) öne‐
arkaya doğru ayarlanır, öne mum ilave edilir veya mum kazınıp ön yüzü geri alınır.
Mum duvar ve alçı temiz, düzgün. Dil boşluğu daraltılmamış .Mum duvar önde biraz dışa devrik. Önde biraz daha ince.
Alt mum duvarın/şablonun sol yandan görünüşü mum duvarın ön yüzünün baz plakla ilişkisine, profiline ve hafif öne devrikliğine dikkat edin. Mum duvarın orta ekseni(ok), kretin ön tepesine geliyor. Beyaz çizgilerle kretin ve mum duvarın orta sagittal
(median) düzlemdeki kesiti. Ön dişin uzun ekseni okun olduğu yerde olmalıdır
Alt ve üst mum duvarlar karşı karşıya gelsin diye ve dile yer açmak için, üst duvarlar dışarı, alt duvarlar içeri devrilir. Mum duvarların tabanı kret tepesinde ‐
dir. Alt ve Üst Mum duvarların eksenleri aynı doğrultudadır (siyah ok). Dil boşluğuna dikkat edin.
Mum duvarın kalınlığını ters taraftan kuvvetli ışık kaynağına tutarak anlayabiliriz.
ÜST KRETLERİN
HİZALARI
ORTA ÇİZGİLER
ALT KRETLERİN HİZALARI
Orta çizgilerin ve kret çizgilerinin birbirine göre ortalanmış hali. Üst kretler dar, altlar geniş.
"Çok başarılı olduğum günler de oldu, dibe vurduğum da... Sevgi dolu değilim, nefret dolu da... Barışçıyım, biraz da savaşçı... Biraz güçlüyüm, biraz zayıf... biraz iyiyim, biraz kötü... İyi kötü insanım... " William Shakespeare
Hiç bir insan % 100 iyi de değildir % 100 kötü de
Sağdaki mum duvar, kalın, yüksek dar kavisli, yanındaki alçı modelin genişliğine uymuyor çok dar. Kubbe şekli yok hastanın dili sıkışacak. Hasta protezini kullanamaz, konuşamaz . soldakiler ile karşılaştırın.
SOL TARAF YÜKSEK SAĞ TARAF DAHA DA YÜKSEK KALIN
DÜZENSİZ, DAR, KUBBE ŞEKLİ YOK İNSİSİV PAPİLİN ÜSTÜNDE
Yanlışı
Ve
Doğru‐
su
MUM DUVARIN ÖN YÜZÜ, BAZ PLAKTAN BAŞLAYAN, DIŞARI (ÖNE) DEVRİK DÜZ BİR DOĞRU ŞEKLİNDEDİR.
Üst mum duvarın ön yüzünün kazınması
Mum duvarın yüzeyine, galot, alçı bıçağı, spatula gibi ısıtılmış metal aletleri sürterek de mumun yüzeyini düzeltebiliriz. Üst mum duvarın
Damak kısmının kazınması
Siyah çizgi: sagittal (orta düşey) düzlem kesitinde mum duvarın olması gereken (doğru) görüntüsü.
Pembe mum: çok yüksek, insisiv papilin üstünde, Düzgün değil, dar
Parmağımız genişliğinde dar, derin ve kutu şeklindeki çukura dilimiz sığar mı?
Hatalarını siz söyleyin ! hatalarını nasıl
Düzeltebiliriz, inceleyin.
Tam arkadan bakınca, kapanış düzlemi hatalı. Biz fark etmesek bile hasta temiz olmayan provaların ağzına sokulmasından çok rahatsız olur.
Download

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ