PETROL PİYASASI
SEKTÖR RAPORU
MAYIS 2014
Ankara
1
ÖZET
 Üretim
 Rafinerici lisansı sahiplerinin Mayıs ayında toplam benzin ve motorin üretimi
639.492 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.483.490 ton olarak
gerçekleşmiştir.
 Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2013 yılı OcakMayıs dönemine göre toplam üretimi yaklaşık %6,25 azalarak 7.677.945 ton
olmuştur.
 İthalat.
 2014 yılı Mayıs ayı ham petrol ithalatı, geçen yılın Mayıs ayına göre %37,6
azalarak 1.239.052 ton olarak gerçekleşmiştir.
 2014 yılı Mayıs ayı motorin ithalatı, geçen yılın Mayıs ayına göre %20,31 artarak
1.076.560 ton1 olarak gerçekleşmiştir.
 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemine
göre yaklaşık %11,29 azalarak 6.519.661 ton olmuştur.
 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre motorin ithalatı
%19,16 artarak 4.295.894 ton olarak gerçekleşmiştir.
 İhracat
 2014 yılı Mayıs ayı benzin ihracatı bir önceki yılın Mayıs ayına göre yaklaşık
%56,63 azalarak 104.936 ton olarak gerçekleşmiştir.
 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %26,98 azalarak 775.848 ton olmuştur.
 Yurtiçi Satışlar2
 Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 2014 yılı Mayıs ayı yurtiçi benzin satışları bir önceki
yılın Mayıs ayına göre %1,76 oranında artarak 163.589 ton olarak gerçekleşmiş,
motorin satışları ise %3,29 azalarak 1.457.546 ton olmuştur.
 Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 2014 yılı Ocak-Mayıs dönemi yurtiçi benzin satışları bir
önceki yılın aynı dönemine göre %2,88 oranında artarak 720.822 ton olarak
gerçekleşmiş, motorin satışları ise %2,75 artarak 6.468.664 ton olmuştur.
 İhrakiye Satışları
 2014 yılı Mayıs ayında 81,231 ton ÖTV’si sıfır ihrakiye ve 375.830 ton ihracat
rejimine tabi ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihrakiye satışları geçen yılın aynı
dönemine göre %4,03 artarak 2.274.716 ton olmuştur.
1
2
Motorin ve Motorin (Biodizel ihtiva eden) ithalatını ifade eder.
Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi ve serbest kullanıcılara satışı ile askeri kullanım amaçlı satışları kapsar.
 Bayiler Aracılığı ile Yapılan Akaryakıt Satışları
 Mayıs 2014 döneminde bayilik lisansı sahipleri; motorin türlerinin %71,97’sini,
benzin türlerinin %99,38’ini ve gazyağının da %72,72’sini pompa aracılığı ile
satmıştır.
 Mayıs 2014 döneminde Fuel Oil türlerine ilişkin satışlar, söz konusu ürünlerin
istasyonlu ve istasyonsuz bayilerin tankına giriş olmadan yapılmıştır.
 Mayıs 2014 döneminde istasyonlu bayiler aracılığıyla yapılan satışların %99,46’lık
kısmını beyaz ürün (benzin ve motorin türleri) satışları oluşturmaktadır.
 Mayıs 2014 döneminde istasyonsuz bayiler tarafından yapılan siyah ürün
satışlarının %56,32’lık kısmını kalorifer yakıtı satışları oluşturmaktadır.
 Mayıs 2014 döneminde ülkemiz genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan
işlemlerin sırasıyla (işlem sayısı itibariyle) %9,9’luk ve %6,4’lük kısımları akaryakıt
bayileri tarafından gerçekleştirilmiştir.
 Nisan 2014 döneminde ülkemiz genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan
işlem tutarlarının sırasıyla (parasal hacim itibariyle) %10,2’lik ve %9,3’lik kısımları
akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, aynı dönemde
bayiler tarafından kredi ve banka kartları ile yaklaşık 4,03 milyar TL’lik akaryakıt
satışı yapılmıştır.
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1: Mayıs 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) ................................................................................... 1
Tablo 2: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İthalatının Karşılaştırması ............ 2
Tablo 3: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İthalatının Karşılaştırması .............................. 2
Tablo 4: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İthalatının Karşılaştırması ......... 3
Tablo 5: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İthalatının Karşılaştırması ........................... 3
Tablo 6: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İthalatının Karşılaştırması .. 4
Tablo 7: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İthalatının Karşılaştırması .................... 4
Tablo 8: Mayıs 2014 Dönemi Petrol İhracat Miktarları (ton) .................................................................................. 5
Tablo 9: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İhracatının Karşılaştırması ........... 6
Tablo 10: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İhracatının Karşılaştırması ............................ 6
Tablo 11: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İhracatının Karşılaştırması ...... 7
Tablo 12: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İhracatının Karşılaştırması......................... 7
Tablo 13: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İhracatının Karşılaştırması 8
Tablo 14: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İhracatının Karşılaştırması.................. 8
Tablo 15: Mayıs 2014 Dönemi Rafineri Üretimi (ton) ............................................................................................. 9
Tablo 16: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Üretiminin Karşılaştırılması (ton) ....... 10
Tablo 17: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Üretiminin Karşılaştırılması (ton) ......................... 11
Tablo 18: Mayıs 2014 Dönemi Rafineri Satışları (ton) .......................................................................................... 12
Tablo 19: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Satışlarının Karşılaştırılması (ton) ...... 13
Tablo 20: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Satışlarının Karşılaştırılması (ton) ......................... 14
Tablo 21: Mayıs 2014 Döneminde Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı ............................ 15
Tablo 22: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı ..... 16
Tablo 23: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı 17
Tablo 24: Mayıs 2014 Dönemi Dağıtıcıların Akaryakıt Satışları............................................................................. 18
Tablo 25: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Akaryakıt Satışlarının Karşılaştırması .............. 27
Tablo 26: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Akaryakıt Satışlarının Karşılaştırması ................................. 28
Tablo 27: Mayıs 2014 Dönemi İhrakiye Satışları ................................................................................................... 29
Tablo 28: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde İhrakiye Satışlarının Karşılaştırması ................. 29
Tablo 29: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde İhrakiye Satışlarının Karşılaştırması ................................... 30
Tablo 30: Mayıs 2014 Döneminde İstasyon Pompa Satışı Pazar Payı %1’i Geçen Dağıtıcılar (Benzin Türleri) ...... 31
Tablo 31: Mayıs 2014 Döneminde İstasyon Pompa Satışı Pazar Payı %1’i Geçen Dağıtıcılar (Motorin Türleri) ... 31
Tablo 32: 2014 Mayıs Ayında Akaryakıt Bayilerinde Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanılarak Yapılan İşlemler ..... 35
Tablo 33: Mayıs 2014 Dönemi Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton) ................................................................ 36
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Motorin Türleri Satışı.............................................. 32
Şekil 2: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Benzin Türleri Satışı ................................................ 32
Şekil 3: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Fuel Oil Türleri Satışı ............................................... 33
Şekil 4: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Gazyağı Satışı .......................................................... 33
Şekil 5: Mayıs 2014 Döneminde İstasyonlu Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı .......................................... 34
Şekil 6: Mayıs 2014 Döneminde İstasyonsuz Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı ........................................ 34
Şekil 7: Mayıs 2014 Döneminde Akaryakıt Bayileri Aracılığıyla Yapılan Motorin ve Benzin Türündeki Pompa
Satışlarının Günlere Göre Dağılımı (litre) .............................................................................................................. 35
Tablo 1: Mayıs 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton)
Rafineri
Ara
Ürünleri
Ham
Petrol
Ülke
Dağıtıcı İhrakiye
Teslimi
Rafinerici
İran
Havacılık Yakıtları
Motorin Türleri
Rafinerici
Dağıtıcı İhrakiye
Teslimi
Fuel Oil Türleri
Rafinerici
Dağıtıcı İhrakiye
Teslimi
Toplam
Rafinerici
Dağıtıcı İhrakiye
Teslimi
Genel
Toplam
Ülke
Payı
(%)
Rafinerici
424.198
0
0
0
0
0
0
0
0
424.198
424.198
17,29
0
0
57.231
0
240.831
65.623
0
0
298.062
65.623
363.685
14,82
267.429
0
0
0
0
0
0
0
0
267.429
267.429
10,90
70.000
20.024
0
0
162.918
0
0
0
162.918
90.024
252.942
10,31
0
0
500
0
197.850
33.057
0
0
198.350
33.057
231.407
9,43
214.637
0
0
0
0
0
0
0
0
214.637
214.637
8,75
0
0
0
0
163.674
0
0
0
163.674
0
163.674
6,67
Kazakistan
148.553
0
0
0
0
0
0
0
0
148.553
148.553
6,05
Bulgaristan
0
0
0
0
62.641
27.652
0
0
62.641
27.652
90.293
3,68
Diğer*
0
0
0
0
83.365
0
0
0
83.365
0
83.365
3,40
İtalya
28.887
3.993
0
0
23.180
0
0
24.944
23.180
57.824
81.004
3,30
Nijerya
62.760
0
0
0
0
0
0
0
0
62.760
62.760
2,56
0
9.950
0
0
15.069
0
0
5.093
15.069
15.043
30.112
1,23
22.588
0
0
0
0
0
0
0
0
22.588
22.588
0,92
Hollanda
0
11.476
0
0
0
0
0
0
0
11.476
11.476
0,47
Malta
0
0
0
0
0
0
4.600
0
4.600
0
4.600
0,19
Güney Kore
0
0
0
0
700
0
0
0
700
0
700
0,03
Toplam 1.239.052
45.443
57.731
0
950.228
126.332
4.600
30.037
1.012.559 1.440.864 2.453.423
100
Yunanistan
Irak
Rusya
Federasyonu
İsrail
Suudi Arabistan
Hindistan
Romanya
Yemen
*İthalatı aynı döneme ait toplam ithalatın %1’inden az olan ülkelerdir.
1
Tablo 2: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İthalatının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
7.349.572
3.605.180
46.048
270.734
500
148.540
10.867
2.134
998.777
59,12
29,00
0,37
2,18
0,00
1,19
0,09
0,02
8,03
6.519.661
4.295.894
31.720
404.061
0
182.617
200
2.851
423.719
54,97
36,22
0,27
3,41
0,00
1,54
0,00
0,02
3,57
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
-11,29
19,16
-31,12
49,25
-100,00
22,94
-98,16
33,60
-57,58
12.432.352
100
11.860.723
100
-4,60
Miktarı (ton)
Ham Petrol
Motorin
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Fuel Oil
Kalorifer Yakıtı
Jet Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Uçak Benzini
Ara Ürünler
Toplam
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
Tablo 3: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İthalatının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Ham Petrol
Motorin
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Jet Yakıtı
Fuel Oil
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ara Ürünler
Toplam
Mayıs 2014
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
Değişim (%)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
1.985.549
888.672
6.128
62.769
25.373
100
252.927
61,63
27,59
0,19
1,95
0,79
0,00
7,85
1.239.052
1.075.094
1.466
57.731
34.637
0
45.443
50,50
43,82
0,06
2,35
1,41
0,00
1,85
-37,60
20,98
-76,08
-8,03
36,51
-100,00
-82,03
3.221.518
100
2.453.423
100
-23,84
2
Tablo 4: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İthalatının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
7.349.572
251.198
208.865
998.777
83,44
2,85
2,37
11,34
6.519.661
326.493
271.502
423.719
86,45
4,33
3,60
5,62
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
-11,29
29,97
29,99
-57,58
8.808.412
100
7.541.375
100
-14,38
Miktarı (ton)
Ham Petrol
Fuel Oil
Motorin
Ara Ürünler
Toplam
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
Tablo 5: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İthalatının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Ham Petrol
Ara Ürün
Motorin
Fuel Oil
Toplam
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
1.985.549
252.927
36.849
23.873
86,36
11,00
1,60
1,04
1.239.052
45.443
126.332
30.037
85,99
3,15
8,77
2,08
-37,60
-82,03
242,84
25,82
2.299.198
100
1.440.864
100
-37,33
3
Tablo 6: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İthalatının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
3.396.315
46.048
148.540
10.867
2.134
19.536
500
93,72
1,27
4,10
0,30
0,06
0,54
0,01
4.024.392
31.720
182.617
200
2.851
77.568
0
93,17
0,73
4,23
0,00
0,07
1,80
0,00
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
18,49
-31,12
22,94
-98,16
33,60
297,05
-100,00
3.623.940
100
4.319.348
100
19,19
Miktarı (ton)
Motorin
Motorin (Biodizel ihtiva eden)
Jet Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Uçak Benzini
Fuel Oil
Kalorifer Yakıtı
Toplam
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
Tablo 7: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İthalatının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Motorin
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Jet Yakıtı
Fuel Oil
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Toplam
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
851.823
6.128
62.769
1.500
100
92,36
0,66
6,81
0,16
0,01
948.762
1.466
57.731
4.600
0
93,70
0,14
5,70
0,45
0,00
11,38
-76,08
-8,03
206,67
-100,00
922.320
100
1.012.559
100
9,78
4
Tablo 8: Mayıs 2014 Dönemi Petrol İhracat Miktarları* (ton)
Ülke
Ara
Ürünler
Kurşunsuz
Benzin 95
Oktan
Rafinerici
Rafinerici
Jet Yakıtı
Dağıtıcı
Deniz Motorini
(DMA)
Motorin
145.935
859
Malta
2.864
490
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
21.678
32.932
955
Denizcilik
Yakıtı
(RMH700)
İhrakiye
Teslimi
Toplam
Dağıtıcı
1.796
100.730
Genel
Toplam
İhrakiye
Rafinerici
Teslimi
Ülke
Payı
(%)
170.268
170.268 26,85
4.309
133.662 137.971 21,76
34.959
163
21
163
21
56.917
57.101
9,01
Ürdün
34.923
13
299
13
299
34.923
35.235
5,56
MISIR
30.000
1
283
831
2.821
30.000
33.652
5,31
5.054
2.255
3.892
2.323
3.988
23.251
29.562
4,66
11.932
15.652
11.932
15.668
27.600
4,35
500
541
265
500
806
23.297
3,67
13
16.441
623
13
17.709
17.722
2,79
334
9
9
23
İngiltere
5.869
1.091
Gürcistan
5.374
0
15.255
17.545
K.K.T.C.
21.958
Denizcilik Yakıtı
(RME-180)
İhrakiye
İhrakiye
İhrakiye
İhrakiye
İhrakiye
Rafinerici Dağıtıcı
Rafinerici Dağıtıcı
Rafinerici Dağıtıcı
Dağıtıcı
Rafinerici
Teslimi
Teslimi
Teslimi
Teslimi
Teslimi
Çeşitli
Umman
Yüksek
Kükürtlü
Fuel Oil
3.983
Almanya
Belçika
21.991
Rusya
Federasyonu
İtalya
Türkiye
Diğer
Toplam
47.932
104.936
41.718 204.596
80
380
1.994
252
34
750
11.840
68
1.693
593
62
16
645
22
380
30
354
52
354
1.994
166
192
53
1.127
678
21.991
2.288
4.191
330
3.466
4.722
8.188
1,29
200
5.562
920
284
7.632
7.916
1,25
10
240
77
5.869
1.418
7.287
1,15
511
844
357
5.374
1.712
7.086
1,12
17.698
53.493
453
7.023
0
0
453
1.960
19.949
0
8.169
752
11.159
44.772
746
453
5.198
56.062
100.730
12.242
48.466 284.866
0
71.191 11,23
300.744 634.076
* İhracatı aynı döneme ait toplam ihracatın %1’inden az olan ülkelerdir.
5
100
Tablo 9: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İhracatının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ürün Adı
Jet Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Denizcilik Yakıtı (RMH-700)
Deniz Motorini (DMA)
Motorin
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Denizcilik Yakıtı (RME-180)
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Ara Ürünler
Toplam
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Miktarı (ton)
Pay (%)
Miktarı (ton)
Pay (%)
1.300.794
1.062.447
649.040
486.737
77.060
65.053
10.516
378
7.445
58
35.632
35,20
28,75
17,56
13,17
2,09
1,76
0,28
0,01
0,20
0,00
0,96
977.509
775.848
803.784
353.887
50.008
39.656
40.950
0
5.071
0
138.846
30,69
24,36
25,23
11,11
1,57
1,24
1,29
0,00
0,16
0,00
4,36
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
-24,85
-26,98
23,84
-27,29
-35,11
-39,04
289,41
-100,00
-31,89
-100,00
289,67
3.695.160
100
3.185.559
100
-13,79
Tablo 10: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Toplam Petrol İhracatının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Pay (%)
Miktarı (ton)
Pay (%)
248.104
241.962
132.303
95.952
24.879
14.561
2.880
311
1.700
3.677
32,38
31,57
17,26
12,52
3,25
1,90
0,38
0,04
0,22
0,48
246.694
104.936
161.990
44.772
12.242
11.911
2.400
0
1.199
47.932
38,91
16,55
25,55
7,06
1,93
1,88
0,38
0,00
0,19
7,56
Mayıs 2013
Mayıs 2014
-0,57
-56,63
22,44
-53,34
-50,79
-18,20
-16,67
-100,00
-29,47
1.203,56
766.329
100
634.076
100
-17,26
Miktarı (ton)
Jet Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Denizcilik Yakıtı (RMH-700)
Deniz Motorini (DMA)
Motorin
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Denizcilik Yakıtı (RME-180)
Ara Ürünler
Toplam
6
Tablo 11: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İhracatının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Motorin
Jet Yakıtı
Ara Ürünler
Toplam
Miktarı (ton)
Pay (%)
Miktarı (ton)
Pay (%)
1.062.447
415.403
486.737
9.049
32.427
35.632
52,04
20,35
23,84
0,44
1,59
1,75
775.848
482.173
353.887
39.711
667
138.846
43,32
26,92
19,76
2,22
0,04
7,75
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
-26,98
16,07
-27,29
338,84
-97,94
289,67
2.041.695
100
1.791.132
100
-12,27
Tablo 12: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafinerici Petrol İhracatının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Jet Yakıtı
Motorin
Ara Ürünler
Toplam
Miktarı (ton)
Pay (%)
Miktarı (ton)
Pay (%)
241.962
61.865
95.952
32.427
2.112
3.677
55,24
14,12
21,91
7,40
0,48
0,84
104.936
100.730
44.772
380
1.994
47.932
34,89
33,49
14,89
0,13
0,66
15,94
Mayıs 2013
Mayıs 2014
-56,63
62,82
-53,34
-98,83
-5,59
1.203,56
437.995
100
300.744
100
-31,34
7
Tablo 13: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İhracatının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Jet Yakıtı
Motorin
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Deniz Motorini (DMA)
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Denizcilik Yakıtı (RME-180)
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Denizcilik Yakıtı (RMH-700)
Toplam
Pay (%)
5.071
321.611
50.008
70,05
0,09
0,00
2,84
0,00
0,36
23,06
3,59
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
-22,98
-15,54
0,00
-39,04
0,00
-31,89
37,65
-35,11
1.394.427
100
-15,67
Miktarı (ton)
Pay (%)
1.268.367
1.467
378
65.053
58
7.445
233.637
77.060
76,71
0,09
0,02
3,93
0,00
0,45
14,13
4,66
976.842
1.239
0
39.656
1.653.466
100
Tablo 14: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı – İTLS Petrol İhracatının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Jet Yakıtı
Motorin
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Deniz Motorini (DMA)
Denizcilik Yakıtı (RME-180)
Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
Denizcilik Yakıtı (RMH-700)
Toplam
Pay (%)
Miktarı (ton)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Pay (%)
215.677
768
311
14.561
1.700
70.438
24.879
65,69
0,23
0,09
4,43
0,52
21,45
7,58
246.314
406
0
11.911
1.199
61.260
12.242
73,89
0,12
0,00
3,57
0,36
18,38
3,67
14,21
-47,14
0,00
-18,20
-29,47
-13,03
-50,79
328.334
100
333.332
100
1,52
8
Tablo 15: Mayıs 2014 Dönemi Rafineri Üretimi (ton)*
TÜPRAŞ İzmit
Rafinerisi
Ürün Adı
Baz yağlar
TÜPRAŞ İzmir
Rafinerisi
TÜPRAŞ Kırıkkale
Rafinerisi
TÜPRAŞ Batman
Rafinerisi
Toplam
0
60
0
0
60
Bitümen
36.022
14.253
55.778
26.283
132.336
Denizcilik Yakıtı (Artık)
58.646
126.551
0
0
185.197
7.073
1.317
0
0
8.390
Diğer Ürünler
-4.837
45.870
15.953
13.575
70.561
Fuel Oil
-8.968
-13.770
-1.894
-1.329
-25.961
Gazyağı
0
0
-3.970
0
-3.970
184.319
89.070
26.088
0
299.477
11.203
5.279
0
0
16.482
192.961
11.010
46.439
-9
250.401
33.592
5.830
9.562
0
48.984
Motorin
228.603
47.038
113.434
16
389.091
Nafta
-31.508
77.788
929
4.457
51.666
60.900
1.150
-1.274
0
60.776
768.006
411.446
261.045
42.993
1.483.490
Denizcilik Yakıtı (Damıtık)
Jet Yakıtı (Kerosen)
Kalorifer Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
LPG
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Toplam
*Tabloda üretim miktarının eksi olması, stokta bulunan ya da ithal edilen ürünün rafineri tarafından yeniden kullanıldığını ve bu ürünle yeni ürünün ya da ürünlerin
üretildiğini göstermektedir.
**Diğer Ürünler hesaplanırken ara ürünler ve listede yer almayan diğer ürünler dikkate alınmıştır.
9
Tablo 16: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Üretiminin Karşılaştırılması (ton)
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Baz yağlar
Payı (%)
Miktarı (ton)
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
Payı (%)
56.170
0,69
53.141
0,69
-5,39
Bitümen
844.118
10,31
679.530
8,85
-19,50
Denizcilik Yakıtı (Artık)
731.282
8,93
864.669
11,26
18,24
66.585
0,81
41.253
0,54
-38,04
Diğer Ürünler
-263.258
-3,21
228.948
2,98
-
Fuel Oil
-188.743
-2,30
-254.361
-3,31
-
Gazyağı
26.438
0,32
17.391
0,23
-34,22
1.293.955
15,80
1.345.675
17,53
4,00
181.011
2,21
162.737
2,12
-10,10
1.719.466
21,00
1.433.604
18,67
-16,63
283.370
3,46
263.106
3,43
-7,15
2.943.957
35,95
2.301.178
29,97
-21,83
34.280
0,42
94.994
1,24
177,11
461.138
5,63
446.080
5,81
-3,27
8.189.769
100,00
7.677.945
100,00
-6,25
Denizcilik Yakıtı (Damıtık)
Jet Yakıtı (Kerosen)
Kalorifer Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
LPG
Motorin
Nafta
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
(Kükürt oranı %1i geçenler)
Toplam
10
Tablo 17: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Üretiminin Karşılaştırılması (ton)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Baz yağlar
Payı (%)
Miktarı (ton)
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
Payı (%)
17.618
0,88
60
0,00
-99,66
Bitümen
284.636
14,16
132.336
8,92
-53,51
Denizcilik Yakıtı (Artık)
154.506
7,69
185.197
12,48
19,86
16.273
0,81
8.390
0,57
-48,44
-121.792
-6,06
70.561
4,76
-157,94
Fuel Oil
-23.319
-1,16
-25.961
-1,75
-11,33
Gazyağı
7.089
0,35
-3.970
-0,27
-156,00
333.328
16,59
299.477
20,19
-10,16
18.628
0,93
16.482
1,11
-11,52
402.846
20,05
250.401
16,88
-37,84
69.817
3,47
48.984
3,30
-29,84
757.304
37,69
389.091
26,23
-48,62
Nafta
20.032
1,00
51.666
3,48
157,92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
72.502
3,61
60.776
4,10
-16,17
2.009.468
100
1.483.490
100
-26,17
Denizcilik Yakıtı (Damıtık)
Diğer Ürünler
Jet Yakıtı (Kerosen)
Kalorifer Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
LPG
Motorin
Toplam
11
Tablo 18: Mayıs 2014 Dönemi Rafineri Satışları (ton)
TÜPRAŞ İzmit
Rafinerisi
Ürün Adı
Ara Ürünler
TÜPRAŞ İzmir
Rafinerisi
TÜPRAŞ Kırıkkale
Rafinerisi
TÜPRAŞ Batman
Rafinerisi
Genel Toplam
81
0
0
0
81
0
6.749
0
0
6.749
35.820
22.039
51.689
23.527
133.075
692
2.033
0
0
2.725
Diğer Ürünler
4.845
3.272
3.391
0
11.508
Fuel Oil
5.732
4.618
0
0
10.350
Gazyağı
0
0
2.807
0
2.807
Jet Yakıtı (Kerosen)
44.855
28.101
22.302
0
95.258
Kalorifer Yakıtı
11.170
5.924
0
0
17.094
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
73.690
35.591
45.230
2.328
156.839
LPG
32.391
6.117
20.220
0
58.728
233.957
196.179
115.665
13.526
559.327
Nafta
0
20.039
0
0
20.039
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
0
0
1.672
0
1.672
443.233
330.662
262.976
39.381
1.076.252
Baz yağlar
Bitümen
Denizcilik Yakıtı (Artık)
Motorin
Toplam
12
Tablo 19: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Satışlarının Karşılaştırılması (ton)
Ocak-Mayıs 2013
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Ocak-Mayıs 2014
Payı (%)
Miktarı (ton)
Değişim (%)
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
Payı (%)
Ara Ürünler
38.764
0,67
188
0,00
-99,52
Baz yağlar
67.022
1,16
52.820
1,07
-21,19
617.877
10,69
460.467
9,37
-25,48
Denizcilik Yakıtı (Artık)
23.710
0,41
35.234
0,72
48,60
Diğer Ürünler
74.283
1,28
67.644
1,38
-8,94
Fuel Oil
82.258
1,42
66.475
1,35
-19,19
Gazyağı
23.865
0,41
15.785
0,32
-33,86
Jet Yakıtı (Kerosen)
503.289
8,71
439.076
8,93
-12,76
Kalorifer Yakıtı
174.395
3,02
165.266
3,36
-5,23
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
676.514
11,70
691.282
14,07
2,18
LPG
311.809
5,39
302.127
6,15
-3,11
3.152.340
54,52
2.542.142
51,73
-19,36
26.106
0,45
64.817
1,32
148,28
0
0,00
1.250
0,03
-
9.237
0,16
9.919
0,20
7,38
5.781.469
100
4.914.492
100
-15,00
Bitümen
Motorin
Nafta
Uçak Benzini
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Toplam
13
Tablo 20: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Rafineri Satışlarının Karşılaştırılması (ton)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Ara Ürünler
Payı (%)
Miktarı (ton)
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
Payı (%)
8.028
0,55
4
0,00
-99,95
14.624
1,00
6.749
0,63
-53,85
259.430
17,81
133.075
12,36
-48,70
Denizcilik Yakıtı (Artık)
10.867
0,75
2.725
0,25
-74,92
Diğer Ürünler
18.262
1,25
11.585
1,08
-36,56
Fuel Oil
14.937
1,03
10.350
0,96
-30,71
Gazyağı
3.265
0,22
2.807
0,26
-14,03
101.252
6,95
95.258
8,85
-5,92
12.828
0,88
17.094
1,59
33,26
161.719
11,10
156.839
14,57
-3,02
76.064
5,22
58.728
5,46
-22,79
764.348
52,46
559.327
51,97
-26,82
10.018
0,69
20.039
1,86
100,03
1.300
0,09
1.672
0,16
28,62
1.456.942
100
1.076.252
100
-26,13
Baz yağlar
Bitümen
Jet Yakıtı (Kerosen)
Kalorifer Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
LPG
Motorin
Nafta
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Toplam
14
Tablo 21: Mayıs 2014 Döneminde Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı
Rafineriden
Temin
Petrol Ürünleri
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Dağıtıcılar Arası
Temin
Rafineriden
İhraç Kayıtlı
Temin
DiğerTemin
İthalat
Toplam
157.695
31.535
0
0
0
189.230
Jet Yakıtı
14.019
3.848
35.067
0
57.231
110.165
Gazyağı
2.811
16
0
0
0
2.827
Motorin
549.265
260.711
0
4.045
948.762
1.762.783
384
0
0
0
0
384
5
0
0
0
0
5
11.599
64
0
0
0
11.663
10.347
3.254
0
0
4.600
18.201
4.308
0
6.132
0
0
10.440
765
14.201
0
0
1.466
16.432
0
0
1.421
0
0
1.421
751.198
313.629
42.620
4.163
1.012.059
2.123.551
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i
geçmeyenler)
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i geçen
ancak %1i geçmeyenler)
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçen ancak
%1i geçmeyenler)
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1i
geçenler)
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Denizcilik Motorini (Kükürt Oranı %0,002i
geçen ancak %0,1yi geçmeyenler)
Toplam
15
Tablo 22: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı
2013
2014
Rafineriden
Temin
Dağıtıcılar
Arası
Temin
Rafineriden
İhraç Kayıtlı
Temin
DiğerTemin
2.955.208
597.983
0
91.355
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
680079
57900
0
Jet Yakıtı
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1i
geçenler)
Motorin (biodiel ihtiva eden)
83.759
1.414
23.306
Ürün Adı
Motorin
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i geçen
ancak %1i geçmeyenler)
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçen ancak
%1i geçmeyenler)
Gazyağı
Denizcilik Motorini (Kükürt Oranı %0,002i
geçen ancak %0,1yi geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i
geçmeyenler)
Otobiodizel
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçmeyenler)
Denizcilik Motorini (Kükürt Oranı %0,1i
geçenler)
Uçak Benzini
Total
Rafineriden
Temin
Dağıtıcılar
Arası
Temin
Rafineriden
İhraç Kayıtlı
Temin
DiğerTemin
3.396.315
2.474.255
1.143.380
0
10.168
4.024.392
1227
10867
699284
110732
0
552
200
103.825
0
148.540
54.448
12.103
115.859
0
178.867
0
99.818
2.091
44.393
0
56.895
0
0
33.067
118.358
0
34
46.048
3.437
67.268
0
1.458
31.720
97.174
4.014
0
0
500
89.103
1.469
0
0
0
82.374
12.262
0
0
19.536
66.384
20.310
0
0
76.993
22.957
0
0
0
0
15.714
215
0
4
0
0
0
8.462
0
0
0
0
7.700
0
0
4.343
0
0
894
0
4.331
128
0
0
0
0
3.020
0
0
0
21
0
0
0
0
255
0
0
87
0
59
0
0
17
575
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
2.134
0
0
0
0
2.851
3.982.535
794.962
212.105
95.688
3.623.940
3.451.429
1.355.605
180.454
12.199
4.315.598
İthalat
İthalat
16
Tablo 23: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı
2013
2014
Rafineriden
Temin
Dağıtıcılar
Arası
Temin
Motorin
730.687
184.648
0
3.581
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
161.696
15.888
0
Jet Yakıtı
13.686
258
Motorin (biodizel ihtiva eden)
10.785
Ürün Adı
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1i
geçenler)
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçen ancak
%1i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i geçen
ancak %1i geçmeyenler)
Gazyağı
Denizcilik Motorini (Kükürt Oranı %0,002i
geçen ancak %0,1yi geçmeyenler)
Otobiodizel
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i
geçmeyenler)
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçmeyenler)
Toplam
Rafineriden
İhraç Kayıtlı
Temin
Rafineriden
Temin
Dağıtıcılar
Arası
Temin
Rafineriden
İhraç Kayıtlı
Temin
851.823
549.265
260.711
0
4045
948.762
259
100
157.695
31.535
0
118
0
30550
0
62.769
14.019
3.848
35.067
0
57.231
32.967
0
15
6.128
765
14.201
0
0
1.466
5.992
0
21309
0
0
4.308
0
6.132
0
0
14.918
2.304
0
0
1.500
10.347
3.254
0
0
4.600
8.847
254
0
0
0
11.599
64
0
0
0
3.067
0
0
0
0
2.811
16
0
0
0
0
0
1762
0
0
0
0
1.421
0
0
0
930
0
0
0
0
0
0
0
0
464
0
0
25
0
384
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
950.147
237.249
53621
3.880
922.320
751.198
313.629
42.620
4.163
1.012.059
Diğer
Temin
İthalat
Diğer
Temin
İthalat
17
Tablo 24: Mayıs 2014 Dönemi Dağıtıcıların Akaryakıt Satışları
Sıra
Dağıtıcı Unvanı
Akaryakıt Türü
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
1
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
25,58
34.806
21,27
1.864
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
1.461
87,38
Gazyağı
298
10,60
Motorin
252.285
17,31
39.736
24,29
Kalorifer Yakıtı
288
414.614
292.382
41,71
12,87
3,62
Fuel Oil
53
0,37
Gazyağı
20
0,71
Motorin
252.096
17,30
33.589
20,53
Fuel Oil
1.130
287.527
7,80
656
8,24
Gazyağı
56
1,99
Motorin
129.772
8,90
18.839
11,51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
372.863
Fuel Oil
Kalorifer Yakıtı
4
Ürün Pazar
Payı (%)
3.322
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
3
Toplam Satış
Miktarı (ton)
Kalorifer Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
2
Satış Miktarı
(ton)
Kalorifer Yakıtı
784
Fuel Oil
353
Gazyağı
160
5,69
78
4,67
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
149.986
9,84
2,44
Genel Pazar Payı (%)
25,16
17,74
17,45
9,10
18
Sıra
Dağıtıcı Unvanı
Akaryakıt Türü
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
5
6
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
Tp Petrol Dağıtım Anonim Şirketi
9
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,65
8.409
5,14
Fuel Oil
144
91.162
2,11
0,99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
51
3,05
Gazyağı
37
1,32
Motorin
45.407
3,12
Fuel Oil
10.529
72,67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kalorifer Yakıtı
2.366
800
59.134
1,45
10,05
26
1,56
Gazyağı
6
0,21
Motorin
39.079
2,68
4.563
2,79
Gazyağı
31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
19
1,14
Kalorifer Yakıtı
13
0,16
29.168
2,00
Motorin
8
Ürün Pazar
Payı (%)
82.353
168
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Toplam Satış
Miktarı (ton)
Kalorifer Yakıtı
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
7
Satış Miktarı
(ton)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kalorifer Yakıtı
2.955
128
43.705
32.257
1,10
1,81
1,61
Gazyağı
6
0,21
Motorin
24.276
1,67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kalorifer Yakıtı
1.852
19
26.147
1,13
Genel Pazar Payı (%)
5,53
3,59
2,65
1,96
1,59
0,24
19
Sıra
Dağıtıcı Unvanı
Akaryakıt Türü
Motorin
10
11
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET
SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kalorifer Yakıtı
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
14
1,44
0,07
Motorin
21.320
1,46
1.352
0,83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kalorifer Yakıtı
Gazyağı
Gazyağı
199
22.968
2,50
91
3,24
6
0,36
20.881
1,43
1.281
0,78
147
22.457
5,23
Kalorifer Yakıtı
90
Fuel Oil
46
0,32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
12
0,72
18.348
1,26
1.298
0,79
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,33
25.409
2
Motorin
13
2.173
115
Kalorifer Yakıtı
127
19.799
1,13
1,59
Fuel Oil
22
0,15
Gazyağı
4
0,14
Motorin
16.028
1,10
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Gazyağı
1.243
42
Genel Pazar Payı (%)
1,58
Gazyağı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
23.100
Ürün Pazar
Payı (%)
1,14
Motorin
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Toplam Satış
Miktarı (ton)
19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
12
Satış Miktarı
(ton)
17.313
0,76
1,54
1,39
1,36
1,20
1,05
1,49
20
Sıra
Dağıtıcı Unvanı
Akaryakıt Türü
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
15
16
17
18
19
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE
SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Satış Miktarı
(ton)
Toplam Satış
Miktarı (ton)
14.479
Ürün Pazar
Payı (%)
0,99
856
0,52
Kalorifer Yakıtı
84
Gazyağı
77
2,74
Fuel Oil
11
0,08
Motorin
13.979
0,96
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
948
0,58
Kalorifer Yakıtı
136
15.507
15.147
1,05
1,71
Gazyağı
52
1,85
Fuel Oil
32
0,22
Motorin
10.461
0,72
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
793
Kalorifer Yakıtı
118
Genel Pazar Payı (%)
11.387
0,48
1,48
Gazyağı
15
0,53
Motorin
9.423
0,65
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
971
0,59
Fuel Oil
129
10.571
0,89
Kalorifer Yakıtı
38
0,48
Gazyağı
10
0,36
Motorin
9.515
0,65
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
573
0,35
Gazyağı
267
10.428
9,50
Kalorifer Yakıtı
43
0,54
Fuel Oil
30
0,21
0,94
0,92
0,69
0,64
0,63
21
Sıra
Dağıtıcı Unvanı
Akaryakıt Türü
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
20
21
22
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SAN. VE
TİC. A.Ş.
23
24
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
26
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
Toplam Satış
Miktarı (ton)
9.393
Ürün Pazar
Payı (%)
811
0,50
48
Fuel Oil
31
0,21
Gazyağı
13
0,46
Motorin
8.441
0,58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
834
0,51
Kalorifer Yakıtı
384
10.296
9.690
0,60
4,82
Gazyağı
26
0,93
Fuel Oil
5
0,03
Motorin
7.231
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43
7.274
0,50
0,03
6.259
0,43
428
0,26
Kalorifer Yakıtı
57
Fuel Oil
38
0,26
Gazyağı
36
1,28
Motorin
5.464
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
498
3.404
381
Genel Pazar Payı (%)
0,64
Kalorifer Yakıtı
Motorin
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
Satış Miktarı
(ton)
6.818
5.962
3.785
0,72
0,37
0,30
0,23
0,23
Motorin
2.241
0,15
Gazyağı
905
32,21
Kalorifer Yakıtı
267
3.530
3,35
Fuel Oil
59
0,41
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58
0,04
0,62
0,59
0,44
0,41
0,36
0,23
0,21
22
Sıra
27
28
Dağıtıcı Unvanı
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK
METAL VE ENJEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.
VTM AKARYAKIT PETROL ÜR. DAĞITIM SAN. VE TİC.
A.Ş.
Akaryakıt Türü
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
PASİFİK LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE PETROLCÜLÜK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Motorin
2.419
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
30
32
MYPET AKARYAKIT VE GAZ DAĞITIM SANAYİ
TİCARET A.Ş.
33
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
34
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
35
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
0,14
2.722
0,17
0,19
2.215
0,13
0,23
1.892
0,13
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
128
1.862
0,13
19
Fuel Oil
12
Motorin
1.748
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
0,08
0,48
Kalorifer Yakıtı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
2.058
1,28
38
103
29
1.495
193
1.415
200
1.534
76
0,17
0,13
18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
0,19
1,17
Kalorifer Yakıtı
Motorin
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3.088
1.945
216
Genel Pazar Payı (%)
0,19
36
Kalorifer Yakıtı
31
303
Ürün Pazar
Payı (%)
Gazyağı
Motorin
ANTOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
227
33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Toplam Satış
Miktarı (ton)
2.828
Gazyağı
Motorin
29
Satış Miktarı
(ton)
1.996
0,06
0,24
0,13
0,12
0,12
0,08
1.777
1.688
1.615
1.610
0,12
0,02
0,10
0,12
0,10
0,12
0,11
0,05
0,11
0,10
0,10
0,10
23
Sıra
36
Dağıtıcı Unvanı
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Akaryakıt Türü
38
887
Gazyağı
321
39
DENİZATI PETROL ÜRÜNLERİ LİKİT PETROL GAZI
MADENİ YAĞ TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Motorin
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞ.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Motorin
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ
İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ürün Pazar
Payı (%)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
1.253
45
11,42
1.210
0,08
4
0,07
<0,01
1.027
0,07
0,07
59
0,04
Motorin
895
0,06
Gazyağı
119
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
41
SAMANYOLU ENERJİ NAKLİYAT PETROL VE SANAYİ
TİCARET A.Ş.
Motorin
42
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
43
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Motorin
44
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAK.
İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Motorin
45
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
1.050
36
4,23
985
0,07
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
11
880
67
887
24
868
4
801
52
841
9
0,06
0,02
996
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
0,08
0,03
1.086
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Genel Pazar Payı (%)
0,06
1.214
MEMOİL AKARYAKIT TAŞIMACILIK İNŞAAT TEKSTİL
GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
40
Toplam Satış
Miktarı (ton)
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
37
Satış Miktarı
(ton)
0,06
0,01
947
911
872
853
850
0,06
0,04
0,06
0,01
0,06
<0,01
0,05
0,03
0,06
0,01
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
24
Sıra
Dağıtıcı Unvanı
Akaryakıt Türü
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞ.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Motorin
47
SÜPER AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Motorin
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Motorin
48
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Motorin
CV YAPI İNŞAAT PETROL NAKLİYE HAFRİYAT
TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Motorin
51
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
Motorin
52
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SAN. VE
TİC. A.Ş.
Motorin
53
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE DEP. SAN.
TİC. A.Ş.
Motorin
54
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
55
LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
46
49
50
56
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Satış Miktarı
(ton)
Toplam Satış
Miktarı (ton)
733
Ürün Pazar
Payı (%)
0,05
749
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
16
547
2
0,05
0,01
549
467
0,04
<0,01
6
0,03
<0,01
379
0,03
393
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
14
0,02
0,01
328
0,02
348
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Kalorifer Yakıtı
Motorin
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
20
326
13
232
52
231
12
182
24
339
284
243
206
4
0,02
0,01
0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
205
5
199
0,02
0,01
189
11
0,03
0,03
473
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Genel Pazar Payı (%)
0,01
0,01
0,06
203
0,01
<0,01
0,01
25
Sıra
Dağıtıcı Unvanı
57
RODE PETROL KİMYA DEPOLAMA VE LOJİSTİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
58
HİTİT AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
59
LİG AKARYAKIT PETROL ÜR. DAĞITIM SAN. VE TİC.
A.Ş.
Akaryakıt Türü
Toplam Satış
Miktarı (ton)
Motorin
31
Motorin
9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
4
Motorin
8
Motorin
1.457.546
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Toplam
Satış Miktarı
(ton)
Fuel Oil
Ürün Pazar
Payı (%)
31
13
8
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
Genel Pazar Payı (%)
<0,01
<0,01
<0,01
163.620
14.488
Kalorifer Yakıtı
7.964
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
1.672
Gazyağı
2.810
1.648.100
26
Tablo 25: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde Akaryakıt Satışlarının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Motorin
Payı (%)
Miktarı (ton)
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs2014
Payı (%)
5.990.486
82,60
6.056.884
81,29
1,11
Motorin (biodizel ihtiva eden)
305.061
4,21
411.780
5,53
34,98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
688.928
9,50
691.012
9,27
0,30
11.693
0,16
29.810
0,40
154,94
111.374
1,54
146.309
1,96
31,37
100.676
1,39
84.823
1,14
-15,75
11.359
0,16
9.952
0,13
-12,39
5.237
0,07
4.459
0,06
-14,86
342
0,00
59
0,00
-82,75
22.935
0,32
15.667
0,21
-31,69
Otobiodizel
3.020
0,04
0
0,00
-100,00
Jet Yakıtı
1.382
0,02
500
0,01
-63,82
342
0,00
59
0,00
-82,75
7.252.835
100
7.451.314
100
2,76
Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçen
ancak %1i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i
geçen ancak %1i geçmeyenler)
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt
oranı %1i geçenler)
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i
geçmeyenler)
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i
geçmeyenler)
Gazyağı
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i
geçmeyenler)
Toplam
27
Tablo 26: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde Akaryakıt Satışlarının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
Miktarı (ton)
Motorin
Payı (%)
Miktarı (ton)
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs2014
Payı (%)
1.426.532
84,07
1.357.349
82,36
-4,85
80.605
4,75
100.197
6,08
24,31
156.257
9,21
163.541
9,92
4,66
17.173
1,01
14.483
0,88
-15,66
8.017
0,47
7.580
0,46
-5,45
489
0,03
384
0,02
-21,47
1.301
0,08
1.672
0,10
28,52
Gazyağı
3.067
0,18
2.810
0,17
-8,38
Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
2.873
0,17
48
0,00
-98,33
530
0,03
0
0,00
-100,00
1.696.844
100
1.648.064
100
-2,87
Motorin (biodizel ihtiva eden)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçen
ancak %1i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i
geçen ancak %1i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i
geçmeyenler)
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı
%1i geçenler)
Jet Yakıtı
Toplam
28
Tablo 27: Mayıs 2014 Dönemi İhrakiye Satışları
ÖTV’si Sıfır Teslim
Transit Rejime Tabi
Teslim
0
0
0
0
66
30
96
Motorin Türleri
197
21.741
1.661
414
933
1.053
25.999
Fuel Oil Türleri
71
2.545
34.759
74.677
1.201
0
113.253
Denizcilik Yakıtları
0
0
18.428
12.274
1.452
0
32.154
Havacılık Yakıtları
21.453
56.945
794
288.465
0
0
367.657
21.721
81.231
55.642
375.830
3.652
1.083
539.159
ÖTV’li Teslim
Benzin Türleri
Genel Toplam
İhracat Rejimine
Tabi Teslim
İhrakiye Bayilerine
Teslim
Askeri Teslim
Toplam
Tablo 28: Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde İhrakiye Satışlarının Karşılaştırması
Ocak-Mayıs 2013
Ocak-Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
299
0,01
288
0,01
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
-3,68
Motorin Türleri
136.495
6,24
125.645
5,52
-7,95
Fuel Oil Türleri
598.690
27,38
560.016
24,62
-6,46
Denizcilik Yakıtları
171.166
7,83
153.145
6,73
-10,53
Havacılık Yakıtları
1.279.846
58,53
1.435.622
63,11
12,17
2.186.496
100
2.274.716
100
4,03
Miktarı (ton)
Benzin Türleri
Toplam
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
29
Tablo 29: Mayıs 2013 ve Mayıs 2014 Dönemlerinde İhrakiye Satışlarının Karşılaştırması
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
Ürün Adı
111
0,02
96
0,02
Ocak-Mayıs 2013 
Ocak-Mayıs 2014
-13,51
Motorin Türleri
27.739
5,27
25.999
4,82
-6,27
Fuel Oil Türleri
134.880
25,62
113.253
21,01
-16,03
Denizcilik Yakıtları
34.404
6,53
32.154
5,96
-6,54
Havacılık Yakıtları
329.391
62,56
367.657
68,19
11,62
526.525
100
539.159
100
2,40
Miktarı (ton)
Benzin Türleri
Toplam
Payı (%)
Miktarı (ton)
Payı (%)
30
Tablo 30: Mayıs 2014 Döneminde İstasyon Pompa Satışı Pazar Payı %1’i Geçen Dağıtıcılar (Benzin Türleri)
Sıra
Dağıtıcı adı
Pay (%)
1
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
23,86
2
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
21,41
3
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
20,48
4
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
11,61
5
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
5,16
6
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
2,79
7
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
1,78
8
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,41
9
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
1,40
10
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1,20
11
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,13
Tablo 31: Mayıs 2014 Döneminde İstasyon Pompa Satışı Pazar Payı %1’i Geçen Dağıtıcılar (Motorin Türleri)
Sıra
Dağıtıcı adı
Pay (%)
1
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
25,03
2
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
19,44
3
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
16,19
4
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
8,72
5
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
5,23
6
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
2,99
7
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
2,22
8
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
1,93
9
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,91
10
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,87
11
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
1,38
12
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1,37
13
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.
1,35
14
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,32
31
Şekil 1: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Motorin Türleri Satışı*
*Motorin türleri sadece istasyonlu bayi tarafından satılabilmekte olup; bu şekilde yer alan dış satış, bayinin istasyon tankına girmeden son
kullanıcıya yaptığı satışı ifade etmektedir.
Şekil 2: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Benzin Türleri Satışı*
*Benzin türleri sadece istasyonlu bayi tarafından satılabilmekte olup; bu şekilde yer alan dış satış, bayinin istasyon tankına girmeden son
kullanıcıya yaptığı satışı ifade etmektedir.
32
Şekil 3: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Fuel Oil Türleri Satışı
Şekil 4: Mayıs 2014 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Gazyağı Satışı
33
Şekil 5: Mayıs 2014 Döneminde İstasyonlu Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı*
*İstasyonlu bayi satışları; bayilerin dış satış, istasyon pompası, lisansa derç edilmiş köy pompası ve tarımsal amaçlı satış tankeri aracılığı ile
yapmış olduğu satışların tamamını içermektedir.
Şekil 6: Mayıs 2014 Döneminde İstasyonsuz Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı
34
Şekil 7: Mayıs 2014 Döneminde Akaryakıt Bayileri Aracılığıyla Yapılan Motorin ve Benzin Türündeki Pompa
Satışlarının Günlere Göre Dağılımı (litre)
Tablo 32: 2014 Mayıs Ayında Akaryakıt Bayilerinde Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanılarak Yapılan İşlemler*
İşlem Adedi
İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşyeri Grubu
Kredi Kartı
Akaryakıt Bayileri
Banka Kartı
Kredi Kartı
Banka Kartı
23.050.549
4.136.286
3.764,06
269,79
Toplam
233.614.234
65.131.386
36.860,92
2.898,67
Pay (%)
9,9
6,4
10,2
9,3
*Bu tabloda yer alan veriler ayrı bir POS cihazı kullanılmadığı sürece istasyon içerisindeki marketlerde yapılan alışverişleri de içermektedir.
Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx
35
Tablo 33: Mayıs 2014 Dönemi Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)
Rafineri
Üretimi
Ürün
Dağıtıcı ve
(1)
İTLS
İthalatı
Rafineri
İthalatı
Rafineri
İhracatı
Dağıtıcı ve
(1)
İTLS
İhracatı
Rafineri
Askeri
Satışları
Dağıtıcı ve
İLTS
İhrakiye
(3)
Satışları
163.427
96
Dağıtıcı
(2)
Satışları
Benzin Türleri
250.401
0
0
104.936
0
0
Motorin Türleri
389.091
126.332
950.228
1.994
406
0
1.456.051
23924
Fuel Oil Türleri
51.297
30.037
4.600
44.772
0
5.112
24.124
3817
Denizcilik Yakıtları
193.587
0
0
100.730
86.612
0
0
1452
Havacılık Yakıtları
299.477
0
57.731
380
246.314
23.094
0
78398
1.183.853
156.369
1.012.559
252.812
333.332
28.206
1.643.602
107.687
Toplam
GENEL TOPLAM
2.352.781
2.365.639
(1)
İTLS İhrakiye Teslim Lisansı Sahiplerini temsil etmektedir.
Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi İşlettiği ve diğer bayilere, serbest kullanıcılara yaptıkları teslimler ile askeri
amaçlı teslimleri içerir.
(3)
Transit rejimi kapsamındaki teslimler dâhil edilmemiştir
(2)
36
Download

petrol piyasası sektör raporu mayıs 2014