Fethullah Gülen Hocaefendinin Kürtler için Dua PKK için Bedduası
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 24 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmış Bamtelinde geçen duası, PKK taraftarları
tarafından çarpıtıldığı için, sadece dua metnini, yani konuşmanın son 3 dakikasını, video ve metin olarak
yayınlanmasında fayda mülahaza ettik.
Yıkmayla yapmaya varılamaz, yapmayla yapmaya varılır bence.
Meselenin üzerini öldürerek değil, biraz evvel arzettiğim gibi, bu “hakkı kötektir olanlar” istisna edilecek olursa,
yüzde doksan beş o toplum, şefkatle, re’fetle kucaklanmalı; İnsanlığın İftihar Tablosu
[Peygamber efendimiz ‫ ]ﷺ‬gibi davranılmalı, ve mülayemetle hareket etmeliyiz. Evet..
“mukabele-i bil misil kaide-i zalimane”si ile hareket etmemeliyiz.
Herkes dua etmeli yani başta. Herkes demeli ki:
Allahım aramızı, hani arapça şekliyle, Allahumme ecma’ şemlena, Allahumme ellif beynena,
Allahumme eyyidna bi ruhin min indik, Allahumme veffikna ila ma tuhibbu ve terda [1]..
Allahım, birliğimizi sağla, lutfeyle, aramızı telif buyur, bizi vifak ve ittifaka muvaffak kıl.. Ve bir
kısım düşmanlık yapanlar varsa Allahım, bunların içinde ıslahını murad buyurmadığın insanlar
vardır, hidayetini murad buyurmadığın insanlar vardır. Hidayetini ve ıslahını murad
buyurduğun insanları ıslah eyle Allahım. kalplerine salah ver, kafalarına salah ver. Islahını
murad buyurmadığın ve onların da ve onların da ıslah istemediği kimseler varsa, Allahım
onların da altlarını üstlerine getir, birliklerini boz, evlerine ateş sal, feryad u figan sal, köklerini
kes, kurut ve işlerini bitir.
Her gece kalksın ve insanlarımız böyle dua etsinler. fakat başta Cenab-ı Hakkın inayetine, riayetine, kilaetine
[korumasına], rahmetine havale ederek herkes böyle dua etmeli. Gece hususi teheccüde kalkmalı, dua etmeli.
Hacı hacda dua etmeli, Arafat’daki Arafat’da dua etmeli, Kabe’deki Kabe’de dua etmeli, Müzdelife’deki
Müzdelife’de dua etmeli.. Dün gece de dendi, “Teheccüdde de o dua okunsun”.
Ama gördüğünüz gibi garaza binaen, kimsenin altı üstüne gelsin değil yani. Meseleyi Allah’a havale ederek,
murad-ı ilahî içinde, ve onların [PKK’lıların] dilemesi çerçevesinde, bir salah, bir iyilik, bir istikamet, bir sebil’irrüşd [doğru yol] mülahazası yoksa şayet,.. ee, ne yapalım.
Eyy Erhamur Rahimin. Herkesi hidayet edebilirsin, kabil-i hidayet olanları hidayet eyle, ıslaha
liyakati olan ve ıslah isteyenleri ıslah eyle; olmayanları da sana havale ediyoruz. Allahumme
ehzimhum, ve zelzilhum, ve şettit şemlehum, ve ferrik cem’ahum, ve mezzikhum kulle
mumezzek, vec’al be’sehum beynehum, vec’al be’sehum beynehum, vec’al be’sehum beynehum,
ve la tubelliğ humul emel, vensurna aleyhim. Amîn ve sallallahu ala seyyidina muhammedin, ve
ala alihî ve sahbihî ve sellim. [2]
Yukardaki metindeki arapça dualar efendimizin dualarından derlenmiştir. Yani efendimizin bizzat din düşmanları, şer
güçler aleyhine beddualarıdır. Mealleri:
[1] Allahım, aramızı birleştir, dağınıklığımızı gider; aramızda bir dostluk, ülfet oluştur; Allahım, senin katından ruh ile
bizi te'yid et, yardım et; Allahım, bizi sevdiğin ve rızana uygun olan sonuca ulaştır.
[2] Allahım onları hezimete uğrat, onları sars, zelzeleye uğrat; birliklerini boz, aralarını aç, onları parça parça, fırka,
grup.. böl, parçala; içlerine şiddetli azabını sal (3 kere), onları hain emellerine ulaştırma, onlar aleyhine yardım et!
Amin..
sadece dua’yı izlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=kegF6k_mr-s
sohbetin tamamı için: http://www.herkul.org/bamteli/index.php?article_id=9020
http://yeryuzumirascilari.com
Download

Fethullah Gülen Hocaefendinin Kürtler için Dua