Download

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 14/a bendi gereğince