Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet
hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :
- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş,
nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet
fotoğraf, yayın listesi ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte İlgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
Fakülte/Anabilim Dalı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yardımcı
Doçent
Adet Drc.
Bilgisayar Yazılımı A.B.D.
1
4*
Endüstri İlişkileri A.B.D.
1
3*
Kimyasal Teknolojiler A.B.D.
1
5*
Kimyasal Teknolojiler A.B.D.
Yapı A.B.D.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
1
1
4*
3*
Hemşirelik Bölümü
1
3*
Hemşirelik Bölümü
1
4*
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Muhasebe Finansman A.B.D.
Yönetim Bilimleri A.B.D.
Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D.
Fakülte/Anabilim Dalı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1
3*
1
3*
1
4*
Yardımcı
Doçent
Adet Drc.
Felsefe A.B.D.
1
3*
Sosyoloji A.B.D.
1
3*
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo Televizyon ve Sinema
1
A.B.D.
Radyo Televizyon ve Sinema
2
A.B.D.
Radyo Televizyon ve Sinema
1
A.B.D.
TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Açıklamalar
Uygulamalı
Matematik
Anabilim
Dalı,
diferansiyel
denklemlerin sayısal çözümleri konusunda Doktora yapmış
olmak.
İnsan Kaynaklarında ara eleman deseni konusunda Doktora
yapmış olmak.
Eddykovaryans tekniği ile karasal ekosistemlerde sera gazı
ölçümleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Mimarlık Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora
yapmış olmak.
Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Makro Ekonomik Değişkenlerin uygulamaları konusunda
Doktora yapmış olmak.
Toplum Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Siyaset Teorisi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Açıklamalar
Felsefe Anabilim Dalında Doktora yapmış olup,, Nietzsche ve
William James üzerine çalışmaları olmak.
Halkbilim alanında doktora yapmış olup, Kırsal dönüşüm
konusunda çalışmaları olmak.
2*
Gazetecilik A.B.D. Doktora yapmış olmak.
3*
Sinema-Televizyon Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
3*
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak.
Halka Açılma Polimerizasyon konusunda Doktora yapmış
olmak.
Centaurea bitkilerinin taksonomisi ile ilgili Doktora yapmış
Organik Tarım Programı
1
4*
olmak.
PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
Harita Kadastro Programı
1
3* Beşeri Coğrafya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
5738/1-1
Kimya Teknolojisi Programı
▲
1
3*
Download

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere