AYLIK TRAFİK VERİLERİ – OCAK - MAYIS 2014
2013
Değişim (%)
2014
Konma Sayısı
138.538
163.648
18,1%
Arzedilen Koltuk Km ('000)
44.086.585
52.917.408
20,0%
Ücretli Yolcu Km ('000)
34.648.003
41.538.451
19,9%
78,6%
78,5%
-0,1 pt
18.058.507
21.308.743
18,0%
4.247.614
5.497.321
29,4%
215.564
271.332
25,9%
220
250
13,6%
39.218
45.346
15,6%
228
251
10,1%
Uçulan Km ('000)
260.634
314.571
20,7%
Uçulan Saat
386.682
461.430
19,3%
Utilizasyon*
12:18
12:47
3,9%
Yolcu Doluluk Oranı (%)
Yolcu Sayısı
Dıştan Dışa Transfer Yolcu Sayısı
Kargo + Posta (Ton)
Uçak Sayısı
Koltuk Kapasitesi
Uçulan Nokta
* 2013/208 uçak - 2014/237 uçak sonucudur.
YURT İÇİ
2013
Konma Sayısı
Değişim (%)
2014
57.333
67.884
18,4%
Arzedilen Koltuk Km ('000)
5.493.820
6.986.928
27,2%
Ücretli Yolcu Km ('000)
4.406.890
5.642.430
28,0%
80,2%
80,8%
0,5 pt
7.275.278
8.924.481
22,7%
Kargo + Posta (Ton)
19.063
21.061
10,5%
Uçulan Km ('000)
35.132
43.041
22,5%
Yolcu Doluluk Oranı (%)
Yolcu Sayısı
YURT DIŞI
2013
Konma Sayısı
Değişim (%)
2014
81.205
95.764
17,9%
Arzedilen Koltuk Km ('000)
38.592.764
45.930.479
19,0%
Ücretli Yolcu Km ('000)
30.241.114
35.896.021
18,7%
78,4%
78,2%
-0,2 pt
10.783.229
12.384.262
14,8%
Kargo + Posta (Ton)
196.501
250.272
27,4%
Uçulan Km ('000)
225.502
271.531
20,4%
Yolcu Doluluk Oranı (%)
Yolcu Sayısı
Toplam yurtiçi ve yurt dışı trafik verileri tüm seferleri kapsamaktadır.
TÜRK HAVA YOLLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Telefon: +90 212 463 63 63| E-mail: [email protected]
AYLIK TRAFİK VERİLERİ – OCAK - MAYIS 2014
TARİFELİ BÖLGESEL DAĞILIM
Ücretli Yolcu Km ('000)
2013
Orta Doğu
Değişim (%)
2014
3.116.244
3.509.952
12,6%
10.799.305
12.220.616
13,2%
Uzak Doğu
8.037.913
10.219.635
27,1%
K. Amerika
4.114.024
5.066.325
23,1%
Afrika
2.881.899
3.360.273
16,6%
591.971
785.781
32,7%
4.327.333
5.535.549
27,9%
33.868.688
40.698.130
20,2%
Avrupa
G. Amerika
İç Hatlar
TOPLAM
Arzedilen Koltuk Km ('000)
2013
Orta Doğu
Değişim (%)
2014
4.261.933
4.789.541
12,4%
13.698.159
15.969.019
16,6%
Uzak Doğu
9.830.376
12.654.421
28,7%
K. Amerika
5.183.561
6.030.141
16,3%
Afrika
3.871.031
4.422.630
14,2%
715.014
971.696
35,9%
5.413.384
6.879.475
27,1%
42.973.458
51.716.923
20,3%
Avrupa
G. Amerika
İç Hatlar
TOPLAM
Yolcu Doluluk Oranı (%)
2013
Değişim (puan)
2014
Orta Doğu
73,1%
73,3%
0,2 pt
Avrupa
78,8%
76,5%
-2,3 pt
Uzak Doğu
81,8%
80,8%
-1,0 pt
K. Amerika
79,4%
84,0%
4,6 pt
Afrika
74,4%
76,0%
1,5 pt
G. Amerika
82,8%
80,9%
-1,9 pt
İç Hatlar
79,9%
80,5%
0,5 pt
TOPLAM
78,8%
78,7%
-0,1 pt
TÜRK HAVA YOLLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Telefon: +90 212 463 63 63| E-mail: [email protected]
AYLIK TRAFİK VERİLERİ – OCAK - MAYIS 2014
TARİFELİ BÖLGESEL DAĞILIM
Yolcu Sayısı
2013
Değişim (%)
2014
Orta Doğu
1.565.213
1.800.144
15,0%
Avrupa
6.196.990
6.950.929
12,2%
Uzak Doğu
1.299.213
1.608.796
23,8%
K. Amerika
466.380
565.700
21,3%
Afrika
857.200
1.013.228
18,2%
72.254
94.969
31,4%
7.161.583
8.787.786
22,7%
17.618.833
20.821.552
18,2%
G. Amerika
İç Hatlar
TOPLAM
Kargo & Posta (ton)
2013
Değişim (%)
2014
Orta Doğu
20.235
27.882
37,8%
Avrupa
73.875
89.687
21,4%
Uzak Doğu
62.262
80.503
29,3%
K. Amerika
16.671
20.045
20,2%
Afrika
17.781
25.231
41,9%
3.146
2.251
-28,5%
19.042
21.059
10,6%
213.012
266.657
25,2%
G. Amerika
İç Hatlar
TOPLAM
Yukardaki tabloda yer alan veriler Tarifeli Seferleri
kapsamaktadır, hac ve özel kira seferler hariçtir.
TÜRK HAVA YOLLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Telefon: +90 212 463 63 63| E-mail: [email protected]
Download

aylık trafik verileri – ocak