GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BIP 203
Görsel Programlama - II
Yarıyılı
1
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
BIP 203
Görsel Programlama - II
3+1
3,50
4
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Bölümü/Programı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
: Türkçe
: Meslek Yüksekokulu
: Yok
: BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
: Zorunlu
: Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama dilleri ile endüstriyel uygulamalar yapabilmesi amaçlanmaktadır
: Kütüphaneler kullanmak, veri transferi yapma, iletişim uygulamaları yapma, birden çok katmanlı çalışma yapma.
Ön Koşulları
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
:
:
: Öğr.Gör. Ramazan Özgür DOĞAN
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 2. Visual Basic 6.0 Pro. ; Zeydin Pala/İhsan Karagülle,1. Visual Basic 6.0 ; Zeydin Pala/İhsan Karagülle
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Active form uygulaması yapmak
Activex uygulaması yapmak
DLL uygulaması yapmak
API uygulaması yapmak
Registry uygulaması yapmak
OLE nesneleri ile çalışmak
Resim dosyaları ile çalışmak
Ara Sınav
Çevre birimleri ile iletişim kuran uygulama yapmak
Dosya transfer uygulaması yapmak
Elektronik posta uygulaması yapmak
Canlı mesajlaşma uygulaması yapmak
Client-server uygulama yapmak
Çok katmanlı uygulama yapmak
Çok katmanlı uygulama yapmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Uygulamalarda kütüphane kullanabilir
Farklı uygulamalar ile veri transferi yapabilir
İletişim uygulamaları yapabilir
Birden çok katmanlı uygulama yapabilir
Moduler uygulamalar geliştirebilir
Kullanıcı etkileşimli uygulamalar geliştirebilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P12
P08
P02
P11
P10
P04
P03
P01
P07
P06
P05
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Mesleki yeterliliğe sahip olur.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
Ödevler
2
5
10
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
2
%10
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ö01
4
5
4
5
5
5
5
4
5
4
3
5
Ö02
4
5
3
5
4
5
3
5
4
5
4
5
Ö03
5
5
5
4
4
4
5
3
3
4
4
5
Ö04
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
Ö05
5
5
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
Ö06
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
114
4
Download

BIP203 Görsel Programlama - II - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu