AİLE / Sefa SAYGILI*
“En mutlu ve en sağlam beraberliklerde, eşler hem sevgili ve
ortaktır, hem de iyi bir dostturlar. Gerçekten karşılıklı sevgi
ve saygıya dayanan evliliklerde arkadaşlıklar derinleşir ve
çiftler sadece ruhî olarak değil fizikî olarak da birbirlerine
benzemeye başlarlar.”
M
esleğim icabı evli çiftleri dinler, problemlerine çözüm yolu bulmaya çalışırım. Mutsuz evlilik felaket, mutlu evlilik
ise tam anlamıyla bir nimettir.
Evlilikte
Mutluluğu
Yakalamak
Mutsuz evlilik felâkettir, çünkü aile, erkeği
de kadını da dış dünyanın zorluk ve tehlikelerine karşı koruyan bir zırhtır. İşte bu zırh delinmişse veya çürükse, hatta bazen olduğu gibi
çiftler için tehlikelerden koruma yerine kendisi
bir tehlike kaynağı ise ne kadar zor bir durumdur! Özellikle dış streslerin arttığı, rekabetin
vazgeçilmez hale geldiği, insanların birbirine
daha acımasız davrandığı günümüzde ailenin
fertlerinin birbirine bağlılık ve dayanışma göstermesinin önemi daha da artmıştır.
Konuyu bir de çocuklar açısından ele alırsak,
çocukların sağlıklı ve dengeli gelişmeleri için
aile ortamı şarttır. Ailede geçimsizlik varsa, en
büyük zararı çocuklar görecektir.
Tabii hep geçimsiz çiftleri değerlendirmek
yetmez. Mutlu ve uyumlu evlilikleri olan ve
çevrelerine sevgi, saygı dağıtan birçok karıkocayı da dinledim, mutluluklarının sırrına ermeye çalıştım. Karşılıklı fedakârca hareket eden,
birbirlerine mutluluk veren çiftleri incelediğimde şu temel birliktelikleri tespit ettim:
• Eşler birbirlerini oldukları gibi kabul ederler. Uzun yıllar evli olan ve evliliklerinden çok
memnun olan kişiler, eşlerini iyi veya kötü yönleriyle değil, nasılsa öyle kabullenmişlerdi. Eşlerinin iyi yönlerini öne çıkarır, kötü yönlerini
görmezlikten gelir veya önemsemezlerdi. Onla-
80 ŞUBAT 2014
rı değiştirmek yerine kendilerini değiştirmeye
çalışırlardı.
Aysel Hanım’ın ailesi bunlardan biriydi. “Önceleri var olan kocamın kahvehane alışkanlığı
beni çok üzüyordu. Onu dışlamadım, reddetmedim. Aksine üzerine daha çok düştüm, güzel yemekler yaptım. Güler yüzle karşıladım.
Sonunda onu evimize bağladım. İşte 30 yıllık
mutlu evliliğimizin sırrı.” demişti.
Bir başka hanım şöyle ifade etmişti: “Kocamın kusurlarını ve tuhaflıklarını görünce gözümü yarı kapatırım. Tabi iyi yönlerine ve her
türlü şefkat ve sevgi gösterisine ise gözlerimi
tam açarım.”
• Eşler birbirleriyle dost ve arkadaştır. Oldukça uyumlu, beraber yürüyen bir evlilik kuracakların üzerinde duracakları en önemli faktörlerden birisi, birbirlerinin en iyi dostu ve arkadaşı
olmalarıdır. En mutlu ve en sağlam beraberliklerde, eşler hem sevgili ve ortaktır, hem de
iyi bir dostturlar. Gerçekten karşılıklı sevgi ve
saygıya dayanan evliliklerde arkadaşlıklar derinleşir ve çiftler sadece ruhî olarak değil fizikî
olarak da birbirlerine benzemeye başlarlar.
Bunun için eşlerin birbirlerine daha çok zaman ayırmaları gerekir. Hakikaten derinlikli ve
kalıcı bir arkadaşlık kurulabilir ve eşler birbirlerinin “en yakın dostu” olabilir.
Beraber vakit geçirmek sadece evde olmamalıdır. Birlikte tatile gitmek, seyahatlere çıkmak, piknik yapmak, ziyaretlerde bulunmak
önemli fırsatlardır.
somuncubaba 81
• Eşler birbirlerine moral verir, hep desteklerler. Mutlu çiftler birbirlerini her fırsatta teşvik ederler. Özellikle sıkıntılı günlerde hep birbirlerinin yanındadırlar.
Ahmet Bey başarılı görülmediği için, işinden
çıkarılmıştı. Birden işsiz duruma gelen Ahmet
Bey çıkmaza girmiş, tam anlamıyla depresif tabloya bürünmüştü. Kendisine güveni kaybolmuş,
yetersiz fikirleri zihnine hâkim olmuştu. Bu yüzden muayeneye getirilmişti. Karşıma oturduğunda yanındaki hanımı atılmış ve “Doktor Bey,
evet beyim Ahmet şu an bunalımda. Fakat ben
onun işinde başarısız olduğuna inanmıyorum.
Patronu onu gerektiği gibi değerlendiremedi. O
her işte başarılı olur ve ekmeğini çıkarır. Ahmet
Bey’e güvenim tam. Yersiz endişeye kapılıyor.”
demişti.
Eşinin bu desteği ve yakınlığı Ahmet Bey’in
iyileşmesinde ilaçlardan daha çok yardımcı
oldu. Sonunda düzeldi ve başka bir işe girdi.
Yeni işinde çok başarılı oldu.
• Mutlu çiftler birbirleriyle iletişim sırasında
kibardır, saygı ve sevgi doludur. Sanki sekreteriyle veya bir yabancıyla konuşuyormuş gibi
82 ŞUBAT 2014
kibar, nazik ve düşüncelidirler. Konuşurlarken
birbirleriyle zıtlaşmaktan kaçınırlar. Biri bir fıkraya güldüğünde, diğeri “Hiç komik değil” demez. Birbirlerinin her konuda aynı fikirde olamayacağını bilir ve bu durumu kabullenerek
tartışmaktan kaçınırlar. Aksine “Bu değişik bir
bakış açısı” “Gerçekten ilginç şeyler söylüyorsun” diyerek konuyu geçiştirirler. Birbirlerinin
ayrılıklarını değil, birlikteliklerini ön plana çıkarırlar. Veya farklı düşündükleri konu geldiğinde,
mevzuyu değiştirirler.
• Yine uyumlu çiftler çocuk eğitiminde
birlikte hareket eder, birbiriyle çelişkiye düşmekten kaçınırlar. Disiplin konusunda tutarlı
hareket ederler. Her ikisinin de uyacağı kurallar vardır. Önemli bir konuda çocuklara “Annenize veya babanıza soracağım, ona göre karar
vereceğim.” derler. Birbirlerinin yaptıklarını
küçümsemezler. Çocuklar babalarından bir
şey istediğinde baba, anneye dönüp “Sen ne
diyorsun?” diye sorar. Bu şekilde, çocuklar babalarının annelerine değer verdiğini, kararları
beraber aldıklarını anlar. Ayrıca, anneleri de
kocasının kendisine gösterdiği kıymeti hisseder, özgüveni artar.
• Mutlu eşler birbirlerini üzen davranışlardan
kaçınırlar. Meselâ, kadın fazla konuşuyor, devamlı isteklerde bulunuyor ve dırdırıyla kocasını
rahatsız ediyorsa bu evliliğin mutlu olması zordur. İşte bu gibi uygunsuz hareketlerden kaçınmak gerekir. Mutlu çiftler buna dikkat ederler.
Eşiyle ömür boyu sevgi ve saygı dolu yaşamak isteyenler şu noktaları göz önüne alırlar:
• Eşine sevgi, anlayış ve saygıda kusur etmemeye çalışırlar.
• Ayrılıklarda uzlaşmaya isteklidirler ve eşinin
ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdırlar.
• Birbirlerinin fedakârlıklarına minnettardırlar
ve duydukları güvene sadık kalırlar.
Aile fertleri birbirlerinden ne bekler?
• Yemeği ailece birlikte yemek
• Seslenildiği zaman yataktan kalkmak
• Temizliğe riayet etmek
• Yemek yerken ağzını şapırdatmamak, önünden ve yavaş yemek
• Sofradan aniden değil, izinle kalkmak
• Saygılı bir iletişim içinde olmak
• Başkalarının eşyalarına saygılı ve özenli
davranmak, izin istemeden kullanmamak
• Tuvaleti ve lavaboyu temiz bırakmak
• Bağırarak değil kabul edilir bir ses tonuyla
konuşmak
• Makul isteklere olumlu karşılık vermek
• Sinirli ve öfkeliyken yalnız kalmayı tercih etmek
• Tehlikeli ve incitici şakalar yapmamak
• Ortak kullanılan odaları ve kendine ait odayı
düzenli ve temiz tutmak
• Ev işleriyle ilgili sorumlulukları adil paylaşmak, üstüne düşen görevi yapmak
• Farklılıkları sakin ve karşısındakine değer
vererek tartışmak
• Kandilleri, bayramları kutlamak, ufak hediyeler almak.
Dipnot
* Prof. Dr. Sefa SAYGILI
somuncubaba 83
Download

Evlilikte Mutluluğu Yakalamak