T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI
Bütünleme Sınavları
Dersin Kodu ve Adı
YDL 183 Yabancı Dil
TUR 181 Türk Dili
AIT 181 Atatürk İlk. ve İnk. T
ÇGE103 Sosyolojiye Giriş
ÇGE113 Müzik
ÇGE114 Beden Eğitimi
ÇGE111 Kişisel Gelişim
ÇGE109 Matematik
ÇGE107 Çocuk Hakları Ve Yasalar
ÇGE101 Çocuk Gelişimine giriş
ÇGE105 İnsan anatomisi ve fizyolojisi
SOS181 Değerler Eğitimi
ÇOCUK GELİŞİMİ 1. SINIF (I. ÖĞRETİM)
Etki
Oranı
Sınav
Şubesi Sınav Tipi
(%)
Tarihi
19.1.2015
Bütünleme 60%
Bütünleme 60%
19.1.2015
Bütünleme 60%
20.1.2015
Bütünleme 60%
20.1.2015
Bütünleme 60%
22.1.2015
Bütünleme 60%
22.1.2015
Bütünleme 60%
23.1.2015
Bütünleme 60%
26.1.2015
Bütünleme 60%
27.1.2015
Bütünleme 60%
27.1.2015
Bütünleme 60%
28.1.2015
Bütünleme 60%
28.1.2015
Sınav Saati
10.00-11.00
13.00-14.00
13.00-14.00
10.00-11.00
09.00-10.00
15.00-16.00
09.00-10.00
11.00-12.00
14.00-15.00
16.00-17.00
09.00-10.00
11.00-12.00
Sınav Süresi (Dk.)
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
Derslik Kodu
YDYO Derslikl 28
Derslik 8
Derslik 8
Amfi 19
Amfi 19
Amfi 19
Amfi 19
Amfi 19
Amfi 19
Amfi 19
Amfi 19
Amfi 19
Dersin Kodu ve Adı
YDL 183 Yabancı Dil
TUR 181 Türk Dili
ÇOCUK GELİŞİMİ 1. SINIF (II. ÖĞRETİM)
Etki
Oranı
Sınav
Şubesi Sınav Tipi
(%)
Tarihi
Sınav Saati Sınav Süresi (Dk.) Derslik Kodu
19.1.2015
Bütünleme 60%
10.00-11.00 60 dakika
YDYO Derslikl 28
Amfi 21
Bütünleme 60%
19.1.2015 14.00-15.00 60 dakika
AIT 181 Atatürk İlk. ve İnk. T
Bütünleme
60%
20.1.2015
14.00-15.00 60 dakika
Amfi 21
ÇGE103 Sosyolojiye Giriş
Bütünleme
60%
20.1.2015
10.00-11.00 60 dakika
Amfi 21
ÇGE113 Müzik
Bütünleme
60%
22.1.2015
09.00-10.00 60 dakika
Amfi 21
ÇGE114 Beden Eğitimi
ÇGE111 Kişisel Gelişim
ÇGE109 Matematik
ÇGE107 Çocuk Hakları Ve Yasalar
ÇGE101 Çocuk Gelişimine giriş
ÇGE105 İnsan anatomisi ve fizyolojisi
SOS181 Değerler Eğitimi
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
22.1.2015
23.1.2015
26.1.2015
27.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
28.1.2015
15.00-16.00
09.00-10.00
11.00-12.00
14.00-15.00
16.00-17.00
09.00-10.00
11.00-12.00
Amfi 21
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
60 dakika
Amfi 21
Amfi 21
Amfi 21
Amfi 21
Amfi 21
Amfi 21
Dersin Kodu ve Adı
ÇGE 209 Anne Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması
ÇGE205 Erken Çocukluk Döneminde
Gelişim
ÇGE201 Aile İçi Etkileşim
ÇGE203 Özel Eğitim-I
ÇGE211 Mesleki Yabancı Dil I
ÇGE213 Çocukları Tanıma Teknikleri
ÇGE221 Zihinsel Engelli Çocukların
Eğitimi
ÇGE 207 Çocuk Ruh Sağlığı
Şubesi
ÇOCUK GELİŞİMİ 2. SINIF
Etki
Oranı
Sınav
Sınav Tipi
(%)
Tarihi
Sınav Saati
Bütünleme
60%
20.1.2015
15.30-16.30 60 dakika
Derslik 8
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
Bütünleme
60%
60%
60%
60%
60%
21.1.2015
22.1.2015
21.1.2015
21.1.2015
23.1.2015
10.00-11.00 60 dakika
11.00-12.00 60 dakika
60 dakika
14.00-15.00
11.00-12.00 60 dakika
10.30-11.30 60 dakika
Derslik 8
Bütünleme
Bütünleme
60%
60%
23.1.2015
23.1.2015
14.00-15.00 60 dakika
15.00-16.00 60 dakika
Derslik 8
Sınav Süresi (Dk.) Derslik Kodu
Derslik 8
Derslik 8
Derslik 8
Derslik 8
Derslik 8
Download

Çocuk Gelişimi Bölümü Bütünleme Sınavları