XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN ÇOK FONKSİYONLU
KARARTMA (BLACK-OUT) PERDELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Mehmet Kanık, Gizem Manasoğlu
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye
[email protected]
ÖZET
Karartma perdeler esas olarak ışık geçirmeyen kumaşlar olup gerek ışığın rahatsız edici
etkisinden ve UV ışınlarından korunmada ve gerekse özel hayatın gizliliğinin korunmasında
çeşitli alanlarda kullanılırlar. Bu perdelerin ışık geçirmezlikleri yanında belli dereceye kadar
ısı ve ses yalıtımı sağladıkları da iddia edilir. Ancak, normal karatma perdelerinin ısı yalıtım
özellikleri çok belirgin değildir. Karartma perdelikler genellikle 3 katlı köpük kaplama
tekniğiyle üretildiklerinden, uzun ve yüksek maliyetli bir üretim tekniğine sahiptirler.
Bu proje ile kaplama tekniğiyle gelişmiş fonksiyonel özelliklere sahip yüksek katma değerli
karartma (black-out) perdelik kumaşların üretilmesi planlanmaktadır. Karartma perdeliklerin
üretiminde genellikle dolgu maddesi olarak TiO2, CaCO3 ve karbon siyahı gibi ısıl iletkenlik
değerleri yüksek (ısı yalıtım özelliği zayıf) olan malzemeler kullanılmaktadır. TiO 2 ve CaCO3
gibi beyaz pigmentlere alternatif olarak ısıl iletkenlik değeri düşük olan (tercihen <0.065
W/mK) katkı maddelerinin kullanılmasıyla bu perdelerin ısı yalıtım özelliklerinin oldukça iyi
seviyelere getirilmesi mümkündür. Uygun metalik pigmentlerin (metal tozlarının) karbon
siyahı ile birlikte ara kaplama katmanında kullanılmasıyla karatma perdelere elektromanyetik
kalkanlama (EMI) özelliği kazandırılabilecektir. Bu perdeliklerin üst kaplamasında beyaz
pigmentlerle birlikte yansıtma özelliği yüksek olan metal tozlarının kullanılmasıyla EMI
etkisi yanında aynı zamanda yazın güneş ışınlarının geri yansıtılmasıyla binaların fazla
ısınması önlenerek ekstra ısı yalıtımı sağlanması da mümkün olacaktır. Ayrıca, karatma
perdelikler için uygun lif/kumaş malzemlerinin seçilmesi ve gerektiğinde bir yüzüne
gözenekli yapıda bir kaplama yapılması ile ses yalıtım özelliklerini geliştirmek de
mümkündür.
Kısaca açıklanan bu yaklaşımlarla, klasik karatma perdesi üretim sürecini değiştirmeden
sadece uygun cins ve oranlarda katkı maddeleri kullanılarak gelişmiş fonksiyonlara sahip
karatma perdeliklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu özellikler:
- Işık ve UV geçirmezlik (black-out)
- Isı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlama
- Elektromanyetik dalgalara karşı koruyucu etki
- Gürültü (ses) yalıtımı
Bu fonksiyonel özellikler yanında, gerektiğinde bu kumaşlara güç tutuşurluk ve kir iticilik
gibi klasik fonksiyonlar da kazandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karartma perde, enerji tasarrufu, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, elektromanyetik
kalkanlama
253
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
KAYNAKLAR
[1] ARICI, M. ve diğ., Çift Camlı Pencerelerde Isı Geçişinin İncelenmesi, IV. Ege Enerji
Semp., 21-23 Mayıs 2008, İzmir.
[2] ATMACA, E. ve PEKER, İ., 1999, Sivas’ta Trafik Gürültüsü, Çevkor, 30, 3-8.
[3] Emfields, http://www.emfields.org/shielding/naturell.asp [Ziyaret Tarihi: 31 Ocak 2013].
[4] FUNG, W., 2000, Coated and Laminated Textiles, Woodhead Publ. Ltd., Cambridge,
1855735768.
[5] NEGRU, D. ve diğ, 2012, Electrical Conductivity of Woven Fabrics Coated with Carbon
Black Particles, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 20, 53-56.
[6] ÖZMETE, Ö. 2009. Kronik Özofagial Striktür Gelişen Çocuklarda Oral Midazolam
Deksmedetomidin ve Melatonin Premedikasyonunun Karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi,
Çukurova Üniversitesi.
[7] ZOU, F. 2007, Energy Saving Curtains, Thesis (MSc), Gavle University.
[8] Ultra Sound, http://www.ultrasound-blinds.co.uk/blackout-roller-blinds.htm [Ziyaret
Tarihi: 15 Şubat 2013].
[9] Wisegeek, http://www.wisegeek.com/what-are-blackout-curtains.htmblinds.htm [Ziyaret
Tarihi: 14 Şubat 2013].
254
Download

enerji tasarrufu sağlayan çok fonksiyonlu karartma (black-out)