STANDART KOD NO: KOS 2.6
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER PROSEDÜRÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ
Doküman No: İ.Ü-İMİDB-HGP-TKK
SORUMLULAR
İŞ AKIŞI
Birimlerden Gelen
Talep Yazıları
Yürürlük Tarihi:01.01.2014
FAALİYET
Birimlerden gelen talepler listelenerek
satınalmaya bildirilir.
Revizyon No:1 / Tarihî: 11.03.2014
DOKÜMAN
Gelen yazılar
Talep listesi
KONTROL STRATEJİSİ VE YÖNTEMİ
Malzemenin özellikleri tam olarak belirtilmemiş
olabiliyor. Düzletme işlemi şifaen
yapılabilmektedir.
(Malzemenin
Satınalınması)
EVRAK GELEN BİRİM
Malzemenin Depoya
Teslimi
İDARİ VE MALİ İŞLER Taşınır İşlem Fişi giriş
işlemi,
DAİRE BAŞKANLIĞI
Listenin Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığına Bildirimi
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİLERİ
Fatura
Faturaya istinaden Taşınır İşlem Fişi
düzenlenir. Tüketim malzemeleri 2 aylık
liste halinde, diğer taşınırlar en geç 10 gün
içinde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına bildirilir.
Alınan malzemenin şartnameye uygun olup
olmadığı bilinmeden teslim alınmaktadır.
TİF girişi,
Muayene ve Kabul Raporu,
Fatura alındığı süreden sonra muayenesi geç
yapılacaksa geçici alındı düzenlenir.
Üst Yazı,
Tüketim Malzemeleri Listesi.
Birimlere
Malzemelerin
Depodan Teslimi
Yılsonu İşlemleri
Teslim işlemi yapılır.
Yapılan giriş-çıkışlar Strateji Gel. Dai. Bşk.
ile eşitlenir.
Yılsonu Sayım Tutanağı,
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi sıra nosunu
gösteren tutanak,
Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Sayıştaya,
ayrıca birer nüshaları Str. Gel. Dai.
Gönderilir.
Taşınır İşlem Fişi çıkışı
düzenlenir.
Üst Yazı,
Yılsonu Sayım Tutanağı,
Taşınır Sayım ve Döküm
Cetveli,
Düzenlenen TİF sıra nosunu
gösteren tutanak,
Taşınır Yönetim Hesabı
Cetveli.
Birimlerden Taşınır İşlem Fişi girişi zamanında yapılmamakta,
taşınır kodu ve miktarlar farklı girilmektedir. Malzemenin depoya
taşınması ile ilgili teslim alınırken veya teslimat yapılırken taşıma
problemi yaşanması.
Birimlerce Taşınır İşlem Fişi giriş ve çıkışlarında
oluşan farklılıklar tespit edilerek kapatılır.
Download

Taşınır Kayıt ve Kontrol - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler