VEKÂLETLE KURBAN KESİMİ ÜZERİNE
Vekâletle kurban kesimi organizasyonları, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya
başlamış bir uygulamadır. Şehir hayatında bu ibadeti eda ederken karşılaşılan bir takım
zorluklar İslam dininin bu konuda gösterdiği kolaylık müminler için bir çözüm olmuştur.İlk
örnekleri uygulanmaya başladığında birçoğumuz bu uygulamaya sıcak bakmadık. Öncelikle
“Vekâletle kurban olur mu?” sorusu geldi aklımıza.
İşte cevabı: Mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet geçerlidir. Mesela bir kimse, zekât
olarak hesaplayıp ayırdığı meblağı, ikinci bir kişi aracılığı ile fakirlere ulaştırabilir, malının
zekâtını hesaplayıp fakirlere vermek üzere başkasını vekil tayin edebilir. Kurban ibadeti de
mali bir ibadet olduğu için vekâlet caizdir. “Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi, vekil
tayin etmek suretiyle başkasına da kestirebilir. Nitekim Allah Resulü de, hicretin dokuzuncu
senesinde kurbanlık develerini hac emiri olarak tayin ettiği en yakın dostu olan Hz.
Ebubekir’le Mekke’ye göndermişti. Yine Hz. Ali, Peygamberimizin yaptığı vasiyet gereği
onun adına iki koç kesti.”
İster kendimiz keselim kurbanımızı isterse vekâlet yoluyla herhangi bir yerde kendimiz adına
kestirelim önemli olan niyettir, takva duygusudur.
İşte tam da bu noktada karşımıza Fahr-i Kâinât Efendimizin “Ameller niyetlere göre
değerlendirilir” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1, Eyman, 23; Müslim, İmaret, 155; Ebu Davud, Talak, 11; Tirmizî,
Fedailu’l-Cihad, 16) buyruğu çıkıyor. Orada veya burada, yurtiçi veya yurtdışında, Asya veya
Afrika’da her nerede kesersek/kestirirsek keselim kurbanımızı Hakk’a ulaşacak olan yalnızca
takvamızdır: “(O kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşacaktır. Fakat O’na
sizin takvanız ulaşacaktır.” Hac,22/37
Dünyadaki Müslüman nüfusunun çoğu yoksullukla mücadele ediyor. Sınır
komşularımız ve dünyanın farklı coğrafyalarında din kardeşlerimiz Müslüman olmalarından
dolayı hor görülmekte, zulme uğramakta, sömürülmekte. Senede bir defa, o da sadece kurban
bayramında vekâletle kurban kesimi organizasyonları sayesinde et yiyebilmekte.
Çok güzel dini hassasiyetimiz vardı bizim. Kurban bayramında kurban etlerinin üçte
biri dağıtılır, üçte biri eş-dost-akraba ile yenir, üçte biri de saklanırdı. Son yıllarda yakın
çevremizde yardım edecek kimse olmadığı düşüncesiyle olsa gerek, kurban etlerinin çoğunuhepsini demek istemiyorum-depolama yoluna gidiyoruz. Adeta Allah için kurban küp için et
anlayışı hâkim olmaya başladı. Hâlbuki kurbanın farz kılındığı hicrî 2. Yılda, Medine’ye
dışarıdan insanların aç ve yoksul olarak geldiği ve kıtlık yılı olarak bilinen o yılda Rasulullah
Efendimiz kurban etlerinin misafirlere ikram edilmesini ve bayram günleri içerisinde
tüketilmesini emrediyor. Bizim ülkemizde kıtlık yok belki ama ülkemize sığınmış bir milyon
din kardeşimiz var. Ulaşım ve iletişimin de gelişmesiyle yurtdışında her an yanında
olabileceğimiz milyonlarca din kardeşimiz var. Biz onlara doğrudan ulaşamasak da vekâleten
bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için canla başla çalışanlar var.
İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız da halkımızın kurban ibadetini kolaylıkla yerine
getirebilmesi amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile öteden beri Vekâlet Yoluyla
Kurban Kesim Organizasyonu düzenlemektedir.
08.09.2014 tarihinde “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım
Bölge Toplantısı” Sakarya Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Salonu’nda
gerçekleştirildi. Gerede ilçe Müftülüğünü temsilen ilçe müftüsü ile birlikte vaizler de bu
toplantıya katıldı
Toplantıda Sayın DİB Başkan Yardımcımız Prof. Hasan Kamil YILMAZ, dünyanın
dört bir tarafında, Osmanlı torunu olması hasebiyle ülkemize büyük ümitlerin bağlandığını
belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa TUTKUN bir sinevizyon
gösterisi eşliğinde yaptığı konuşmada Türkiye Diyanet Vakfının genel misyon ve
vizyonundan ve toplantı ana konusu olması münasebetiyle yurtiçi ve özellikle de
yurtdışındaki vekaletle kurban organizasyonu çalışmalarından bahsetti: “2013 yılında 89 bin
27 kurban vekâletini yerine getirdik. Bu yıl ise 150 bin hisse kurban hedefliyoruz.”
Hedef 150 bin, fakat şimdiye kadar 160 binin üzerinde değişik ülkelerden kurban talebi
gelmiş. Ülkemizden beklenti büyük. Temennim; ümidini bize bağlamış bütün dünya
Müslümanlarına yardım elimizi uzatalım ve onları bu beklentilerinde hayal kırıklığına
uğratmayalım. Vekâlet veren kardeşlerimizin isimleri tek tek okunarak kurbanlar
kesilmektedir.
TUTKUN, 61 ülkenin 500 bölgesinde kurban kesimi ve dağıtımı yapacaklarını
kaydetti.
Kurban
bedeli
ise
yurt
içi
575,
yurt
dışı
400
TL.
Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.org.tr adresinden çevrimiçi bağış yapabilmenin yanı sıra
il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile Ziraat, Vakıfbank,
Halkbank İş Bankası, Akbank, Garanti, Albaraka, Türkiye Finans ve Kuveyt Türk bankaları
aracılığıyla da vekâlet yoluyla kurban organizasyonuna katılıp vekâlet yoluyla kurbanlarını
kestirebilecek. Ayrıca 0312 416 90 00 çağrı merkezini arayarak kurban bağışında
bulunabilecekler.
TDV bütün vekâlet sahiplerine kurbanlarının kesildiğine dair ev telefonu varsa ev
telefonuna sesli mesaj ya da cep telefonu var ise cep telefonuna sms ile bilgi mesajı
göndermektedir. Telefon bilgileri olmayıp, e-posta bilgileri olanların e-postalarına bilgi
mesajı gönderilmekte, daha sonraki günlerde ise vekâlet sahiplerinin adreslerine mektup
gönderilmektedir.
TDV tarafından kesilen kurbanlar, hiçbir kurum, kuruluş ve şahsa devredilmemekte,
müftülüklerimiz, büyükelçiliklerimiz, TİKA, müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz ve
koordinatörlüklerimiz ile irtibata geçilerek görevliler nezaretinde kestirilmekte ve
dağıtılmaktadır. Vakfa vekâlet verilen Kurbanlar dini esaslara uygun bir şekilde kesilerek,
görevliler nezaretinde yurt dışında öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu
Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya
kadar uzanan coğrafyalardaki kardeşlerimize dağıtılırken yurt içinde de; fakirlere, Kur’an
Kurslarına, öğrenci yurtlarına, engellilere dağıtılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın çok güzel bir uygulaması da gönüllülük projesi.
Vatandaşların vekâlet kurbanlarının, dini usullere uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması
için vakıf personeli görevlendirilirken, organizasyonlarda gönüllülerin de yer alabilecek
olması şeklindeki bu projeye vakfın resmi sitesinden başvuru yapabiliyorsunuz.
Gelin hep beraber Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak
Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan coğrafyalardaki kardeşlerimize kardeşlik elimizi
uzatalım ve bir kurban bağışı da biz yapalım. Her açıdan yakın olduğumuzu gösterelim. Yüce
Rabbimiz, yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün ibadetleri, özellikle de yakın zamanda
keseceğimiz kurbanlarımızı kabul etsin. Bayramınızı da şimdiden tebrik ederiz.
Gerede Müftülüğü
kurban.diyanet.gov.tr
Download

Vekâletle Kurban Kesimi Tıklayınız.