Üniversitemizde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Uygulaması
26 Kasım 2014 tarih, 29187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanunun
28'inci Maddesinde "Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil
dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı
eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve
eğitimlerine devam ederler." hükmü bulunduğundan Üniversitemizde öğretim dili tamamen
Türkçe olan programlarda bulunan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları isteğe bağlı yabancı dil
hazırlık sınıfına dönüşmüştür.
Bu sebeple; Üniversitemizde öğretim dili tamamen Türkçe olan zorunlu yabancı dil
hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında isteğe bağlı olarak
öğrenim görebilirler, öğrenim görmek istemeyenlerin ise bölümlerinde öğrenimlerine
başlatılacaklardır. Bölümlerinde öğrenime başlayacak öğrencilerin devam - devamsızlıkları
bölümlerinde öğrenime başladıkları tarihten itibaren dikkate alınacak ve bu öğrencilere güz
yarıyılı için de mazeret ara sınavı yapılacaktır.
Download

Üniversitemizde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması