İstatistiksel Hidroloji
Çalışma Grubu
Hafzullah Aksoy
Miktat Yavuz
Ebru Eriş
Deniz Özdemir
Uluslararası Hidroloji Birliği IAHS’ye paralel bir yapısı olan
TUHK’nın halen faaliyette olan 10 çalışma grubu (ÇG)
bulunmaktadır:
Yüzey Suları ÇG
Yeraltı Suları ÇG
Kar ÇG
Su Kalitesi ÇG
Kıtasal Erozyon ÇG
Su Kaynakları Sistemleri ÇG
Uzaktan Algılama ve Bilgi Transferi ÇG
Atmosfer-Toprak-Bitki İlişkileri ÇG
İzotopların İzlenmesi ÇG
İstatistiksel Hidroloji ÇG
Tanıtım Broşürü
Başkan
Prof. Dr. Hafzullah Aksoy
Koordinatör
Başkan
Yardımcısı
Prof.
Dr. Hafzullah
Aksoy
Miktat Yavuz
Üniversite Sekreteryası
Üniversite
Sekreteryası
Ebru
Eriş
Y. Doç. Dr. Ebru Eriş
DSİ Sekreteryası
DSİ
Sekreteryası
Kevser
Şentürk
Deniz Özdemir
Üyeler
• 40 üye (iletişim bilgileri+çalışma konuları)
– (Üniversite, özel sektör, kamu)
DSİ’nin yazısından sonra (2013)
• 30 üye
– (çoğunluğu DSİ’den olmak üzere)
Konferans Duyurusu
Uluslararası İlişkiler
IAHS Scientific Commissions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
International Commission on Continental Erosion (ICCE)
International Commission on the Coupled Land-Atmosphere System
(ICCLAS)
International Commission on Groundwater (ICGW)
International Commission on Remote Sensing (ICRS)
International Commission on Snow and Ice Hydrology (ICSIH)
International Commission on Statistical Hydrology (ICSH)
International Commission on Surface Water (ICSW)
International Commission on Tracers (ICT)
International Commission on Water Quality (ICWQ)
International Commission on Water Resources Systems (ICWRS)
STAHY-ICSH
www.stahy.org
ICSH Officers
STAHY Toplantıları
•
•
•
•
•
•
Capri 2008
Hyderebad 2009 (IAHS Assembly)
Taormina 2010
Tunus 2012
Kos 2013
Abu Dhabi 2014
STAHY Award
Hydrological Sciences Journal
HSJ Special Issue
Guest Editor
Ebru Eris
Ne yapabiliriz?
• Hamza Özgüler
– Eğitim Çalışmaları (Sanal ortam, webinar vb.)
• A. Deniz Özdemir
Hidrometeorolojik Şebeke Optimizasyonu
– seçilen bir havzadaki mevcut hidrometeorolojik
istasyon şebekesinin değerlendirilmesi
– şebeke optimizasyonu
– baz istasyonların tespit edilmesi
– verilerin kalite kontrolü ve istatistiksel analizi
– eksik verilerin tamamlanması
– trend analizi
– akım verisi olmayan kesitlerde veri türetme
Öneriler
DEĞİŞİMİ ESAS ALAN ÇALIŞMALAR
• Türkiye’nin su potansiyeli
• Türkiye havzalarının akış katsayıları
• Yağış, akış, sıcaklık trend analizleri
Yapılacak çalışmaların belli aralıklarla
güncellenmesi
Alberto Montanari
Department DICAM – University of Bologna
[email protected] – www.albertomontanari.it
Chair of Panta Rhei Biennium 2013 - 2015
Kabaty, Warsaw, 1995 to 2008
Courtesy by A. Sikorska
UNEP Atlas of environmental change
Disappearance of glaciers in Uganda's Rwenzori Mountains to the loss of
Cape Town's “fynbos” from 1974 to 2000
Shangai, Bund, from 1990 to 2010
Interactions between
hydrology and society are
diverse and heterogeneous.
Rivers and water bodies in
general are the corridors
where the interaction takes
place.
Targets:
- Understanding.
- Estimation and prediction.
- Science in practice.
Science questions:
- How
knowledge
of
Whatcan
are we
theuse
key improved
gaps in our
understanding
of
coupled
hydrological-social
systems to improve
hydrologic
change?
estimation
of
- model
How dopredictions,
changes inincluding
hydrological
systems
predictive
uncertainty
and assessment
of social
interact with
and feedback
on natural and
predictability?
systems driven by hydrological processes?
- How
ourof
monitoring
Whatcan
are we
theadvance
boundaries
coupled and data
analysis
capabilities
to predict
and manage
hydrological
and societal
systems?
What are
hydrologic
the externalchange?
drivers and internal system
- How
can we
adapt to
properties
of support
change?societies
How cantoboundary
changing
conditionsconditions
be definedbyforconsidering
the future?the
uncertainties and feedbacks between natural
and human-induced hydrologic changes?
The Targets of Panta Rhei
(Courtesy by Eva Boegh)
• Modelling non-steady behaviours.
• Humans as part of the system.
• Interaction with society and stakeholders.
• Hydrological change is the interface of
environmental change with humans and
society.
• Integrated treatment of understanding and
uncertainty for improved prediction.
www.iahs.info
http://distart119.ing.unibo.it/pantarhei
- 30 co-authors that significantly contributed to the preliminary discussion,
paper preparation and revision.
- Presenting a comprehensive summary of the problem and the Science Plan
- Another successful community experience.
PANTA RHEI Sempozyumu
6° International Symp Integrated Water Resources Management - Evolving Water
Resources Systems - Understanding, Predicting and Managing Water - Society
Interactions – Bologna, June 4-6, 2014.
Deadline for abstract submission: March 15, 2014
TEŞEKKÜRLER….
Download

İstatistiksel Hidroloji Çalışma Grubu Sunumu