BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
SUALTI SPORLARI KULÜBÜ
İSİM, ADRES VE NİTELİK
Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) öğrenci faaliyetleri ana tüzüğü
uyarınca Boğaziçi Üniversitesi, 34342, Bebek-İstanbul adresinde, Öğrenci Faaliyetleri
Koordinasyon Kurulu (ÖFKK) denetiminde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
AMAÇ VE FAALİYETLER
1. BÜSAS, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine; Türkiye Sualtı Sporları
Federasyonu'nun onaylamış olduğu Uluslararası Sualtı Federasyonu'nun (CMAS)
standartları çerçevesinde çeşitli seviyelerde balıkadam eğitimi vermek üzere
faaliyette bulunmaktadır.
2. BÜSAS, üyelerinin okulda aldığı teorik eğitimi tamamlamak amacı ile her sene belirli
tarihlerde sportif dalışa açık bölgelere eğitim gezileri düzenlemektedir.
3. Temel balıkadam eğitiminin yanı sıra BÜSAS üyelerinin sualtı alanındaki
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla sualtı fotoğrafçılığı ve irtifa dalışı gibi
konularda da eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır.
4. Sadece BÜSAS üyelerinin değil, tüm Boğaziçi Üniversitesi Mensuplarının da
faydalanabileceği seminerler, dia gösterileri ve diğer sualtı konulu toplantıların
düzenlenmesi kulübün diğer faaliyetleri arasında yer almaktadır.
5. BÜSAS ayrıca gerektiğinde farklı bilim dallarından katılımcılarla beraber bilimsel
araştırmalar ve kongreler de düzenlemektedir.
6. BÜSAS, kulübün devamlılığını sağlamak üzere kendi eğitmenlerini yetiştirirce eğitim
faaliyetlerini kendi eğitmenleri vasıtasıyla sürdürür.
AKTİF ÜYE KRİTERLERİ
BÜSAS aktif üyesi; üyelik aidatını tamamlamış, eğitimin gerektirdiği şartlan yerine
getirmiş (sadece yeni üyeler için) ve son bir yıl içinde kulüp bünyesinde deniz dalışı
yapmış üyedir. Bu şartları yerine getirmeyen üyeler pasif üye konumunda olurlar.
Download

BÜSAS Tüzük - Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü