T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR TARİHİ
: 05.11.2014
KARAR NO
: 174
KONUSU
: Düğün Salonu Hk.
MECLİS BAŞKANI
: Ulaş YURDAKUL
MECLİS KÂTİPLERİ
: Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H. Vasfi GÜNER, Afşin TURAN, Cem
ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Nuri DİNÇER, Bahaettin CÖMERT, Celal YILMAZ,
Recai ÖRS, Ahmet ŞENTÜRK, Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK,
Ahmet BEDEL, Selma ÇOLAK, Şaban SAYILIR, Şinasi KOLTUK, İbrahim ZİLBASTI,
Mesut ŞAHİN
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: Hüseyin SİMEN(İZİNLİ), Hikmet
ALTUĞ(İZİNLİ),Ersan TEPE(İZİNLİ), Cengiz ERGEN(İZİNLİ), Mutlu GÜRER(İZİNLİ)
MECLİS KARARI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 05.11.2014
Çarşamba günü saat:16:00’ da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Kasım Ayı Toplantısı
Başkan Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita, Emlak ve İstimlak Şefliği’ nin 27.10.2014 tarih
ve 4488 sayılı Düğün Salonu Kiralama hakkındaki yazısı Meclise okundu
Yapılan Müzakerelerden sonra gereği düşünüldü.
İlçemiz Gazibey Mahallesi, Subay Lojmanları Sokak ada: 218, parsel:186 no’ da
kayıtlı bulunan Belediye Düğün Salonu kiralamalarında engelli vatandaşlarımızdan kiralama
ücreti alınıp, alınması konunun görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Ulaş YURDAKUL
MECLİS BAŞKANI
Ali İhsan USLU
KÂTİP ÜYE
Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE
Download

Karar No - 174 : Düğün Salonu Hk.