26 Kasım 2014 Çarşamba Toplantısı
Konu: Kültür Bakanlığı Yapım Destekleri Dosya Kapama ve Vizyona Girme Süreci
Konuşmacılar:
Serkan Çakarer, Yapımcı, Se-Yap Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Koordinatör
Yamaç Okur, Yapımcı, Se-Yap Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serkan Çakarer: Merhaba, hoş geldiniz. Önce bir örnekle bakanlık desteği alan bir
filmin sürecinden bahsedeyim. 2012 yılında Kültür Bakanlığından yapım desteği alan
bir projenin 2013 yılının sonuna kadar tamamlanıp Bakanlığa teslim edilmesi bir yıl
içinde de yani 2014 yılının sonuna kadar da dosyasını kapatması gerekiyor.
Dosyaların zamanından önce kapatılması mümkün olmuyor. Bunun sebebi de
imzalanan sözleşmeler. Vizyon tarihi konusuna gelmeden önce biraz dosya hazırlığı,
fatura konularını konuşalım. Sizin sorularınızı alalım.
Bildiğiniz gibi Sinema Yasası (5224 sayılı yasa) yeni yılda Meclis’e gidecek gibi
görünüyor. Yeni yasa taslağına fiş fatura işleyişiyle ilgili yöntemin nasıl olması
konusunda görüş iletmiştik. Vizyon konusu ise yasa yürürlüğe girdiğinde geriye dönük
projeleri kapsayacak ve 24 aylık süre 36 aya çıkacak. Bir diğer konu, özellikle proje
geliştirme kategorisi uygulanması düşünülen ancak bizim yapım destekleri için de
talep ettiğimiz vizyona girme süresinin 5 yıl olma koşuluydu.
Sevil Demirci: Fatura konusuna girmeden bir bilgiyi paylaşmak isterim. Yılın
bitmesine çok az zaman kaldı, bugün itibarıyla vizyon takvimi dolu. Yer bulmanız
mümkün değil.
Serkan Çakarer: 2014 yılının sonuna kadar dosyalarını kapatacak olanlar henüz
vizyona da girmemiş durumdalar. Onlar için takvim biraz daha sıkışık. Öncelikle
filminizin eser işletme belgesini almanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Kültür Bakanlığı
filmin finansmanında ilk gidilen yer. Aslen imzalanan sözleşmelerin süresi, filmin
finansmanının tamamlandığı süre. Ortak yapımlar ile gerçekleşen bir filmi
kastediyorum. Film tam bitmeden eser işletme belgesi alınabilir mi? Eser işletme
belgesi anlam olarak şu demek, bu filmin bütün formatlarının mali hakları bende, ben
filmi yaş sınıflandırmasına dâhil ediyorum. Eser işletme belgesi başvuru formlarının
üzerinde tespit aracının türü sorulur.
Zeynep Özbatur Atakan: DCP vererek eser işletme belgesi alıyorsunuz. DCP’nizi
sonra geri alıyorsunuz. DVD de vermeniz gerekiyor. DCP ve DVD’ler eseri teyit etmek
için isteniyor. DVD’ler kurumun arşivinde kalıyor.
Ahmet Çadırcı: Bu arada vizyon konusunda bir bilgi vermek isterim. Ben filmimi
Setem Akademi’de gösterime soktum. Böylelikle dağıtımını da kendim yapmış oldum.
Setem Akademi, box Office raporlarında yer alıyor.
Serkan Çakarer: Meslek Birliğimize en çok, yapım destek dosyasının kapatılması için
harcamaların nasıl belgeleneceği konusunda soru geliyor.
Zeynep Özbatur Atakan: Uygulama ilk olarak 2011 yılında başladı. Üç Maymun
filminin dosyasını bu şekilde kapattım.
Serkan Çakarer: Destekleme Kurulu bir filmin maliyetinin %50’sinden fazlasını destek
olarak veremez deniyor. Aslında burada maliyet yanlış kullanılıyor. Filmin bütçesi
olması gerekir. Bunun tabi en önemli sebebi Bakanlık desteği bir filmin tüm
finansmanını sağlamasın. Yapımcı farklı kaynaklar yaratsın. Bu noktada filmin
giderleri dosyada belgelenebiliyor. Filmin ortak yapımcısıyla yurt dışında yaptığınız
harcamalar varsa bu harcamalar filmin hem geliri hem gideri olarak gösterilebiliyor.
Bu harcamaları mali müşavirinize anlatmanız gerekecektir. Çünkü aslen film
yapımında “erteleme” dediğimiz, yönetmen, senarist, yapımcı ödemelerinin kabul
edilmemesi böyle bir çözüm üretmemize sebep oluyor. Özetlemek gerekirse,
ertelemeler kabul edilmiyor. Oysa yönetmenin, senaristin almadıkları ücretler aslen
filmin unsuru. Gelir elde edildiğinde ödemesi yapılacak kalemler. Yurt dışındaki
harcamalarınızı ya da ödüllerinizi, örneğin İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar
veya Antalya Film Fonu tarafında kazandığınız ödüller ya da laboratuvar ile ilgili bir iş.
Bu belgeler de filmin geliri ve gideri olarak kabul edilebiliyor. Ayni yardımların
kullanılması aşamasında nasıl bir belge alınabilir araştırmak gerekir. Aynı zamanda
filmin bütçesinde de bu kalemlerin yer alması önemli. Yeminli mali müşavir
raporunda yer alan belgelerin tamamını Bakanlık kabul ediyor. Sponsorluklarda
karşılıklı fatura kesmek gerekiyor.
Zeynep Özbatur Atakan: Bütçenin doğru hazırlanmış olmasının önemi burada da
devreye giriyor. Film yapımı için alınan desteği filme harcamak zorundasınız.
Çalıştırdığınız kişilerin SSK’larının düzenli yapılması, fatura kesebilen kişilerle çalışmak
önemli. Sizin ve mali müşavirinizin beyanı esastır.
Fiş ve faturaların gerçek harcamalara ait olmasına dikkat etmek gerekiyor. Film yapım
süreci sözleşmeleri imzalamanızdan çok daha önce başlıyor. Ekipler kuruyorsunuz.
Mekân ayarlıyorsunuz. Bu sebeple sözleşme tarihi öncesinde yaptığınız harcamalar
oluyor ve belgeler alıyorsunuz. Bu belgeleri de yapım sürecinin gideri olarak
kullanabiliyorsunuz. Aynı mantıkla film bittikten sonra da giderleriniz oluyor. Örneğin
filmin oyuncusuna gişe hasılatından tekrar ödeme yapabiliyorsunuz. Yeminli mali
müşavir raporunda filmin harcamalarının başladığı tarih önemli. O rapora bağlı olarak
belgeler kabul ediliyor. Yeminli mali müşavir raporunun da Bakanlık tarafında
anlaşılabilir bir formatta hazırlanması gerekiyor.
Yamaç Okur: Yeminli mali müşavirin görevi, film yapım sürecindeki belgelere tek tek
bakmak, amacına uygun harcandı mı harcanmadı mı tespit etmek. Bu elbette
yapılabilecek bir iş değil. Yüzlerce belgeye tek tek bakmak gerekir. Dolayısıyla
muhasebecinin verdiği raporu ve beyanı temel alıyor yeminli mali müşavir.
Bakanlıkla yapılan sözleşmede vizyona girme süresi olarak adlandırılan bir süre var.
Bu süre çok uzun bir süre değil. Çoğu zaman yapımcı bu tarihlere uyamıyor. Teknik
sebeplerle film bitmediği için vizyona giremiyor veya filmini festivalde açmış oluyor.
Bu durumda kısa süreli bir gösterim yapmak mümkün. Dağıtımcıyla anlaşmak,
gösterim sonrası elde edilen geliri belgelemek gerekiyor. Bunu yapan bir film daha
sonra tekrar uygun bir zamanda vizyona girebilir. Sözleşmede yazan bir madde
olduğundan filmin vizyona girmesi çok önemli. Bildiğiniz gibi iki yıl önce bazı
dosyalarda hukuki sorun oldu vizyona zamanında girmmemiş olmakla ilgili.
Zeynep Özbatur Atakan: Alınan desteklerin, içeriği ne olursa olsun kapama mantığı
aynı. Sözleşme dönemi, yapılan harcamalara ait belgelerin tutarlı olması çok önemli.
Yamaç Okur: Yeni Sinema Yasası (5224 sayılı yasa) devreye girdikten sonra, destekler
hibeye dönüşürse işleyiş nasıl olacak, dosya kapama nasıl yapılacak bu da merak
ettiğimiz bir konu.
Soru: Geri ödeme konusundan biraz bahsedebilir miyiz? Dosyayı kapattık mali
müşavir raporunu da verdik ne koşulda Bakanlığa geri ödeme yapmak söz konusu
olacaktır?
Yamaç Okur: Filminiz gelir elde ediyorsa, herhangi bir festivale katılıp katılmadığının
önemi yok. Filmin elde ettiği gelir kadar, bütçenizdeki Bakanlık payı ne kadarsa,
diyelim bütçenizin yarısı, gelirinizin yarısını Bakanlığa geri ödemeniz gerekiyor.
Rakam olarak anlatırsam, filmin mali müşavir raporuyla bütçesi 900.000.- TL, Bakanlık
450.000.- TL destek verdi. 1.000.000 TL gelir elde etti. 100.000.- TL kar elde etti.
Yarısını Bakanlığa geri ödemek gerekiyor.
Serkan Çakarer: Teşekkürler, sorularınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
Download

buradan - SE-YAP