ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (1. SINIF- NORMAL ÖĞRETİM 2104 NOLU PROGRAM)
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
CUMA
D.N.
TUR181 Türk Dili1(Züleyha DOĞAN)
UZEM
08:30
09:15
09:25
10:10
ISL 101 İşletme Bilimi-1
(Öznur YAVAN)
Z-6
ISL105 Genel
Muhasebe(Berk
YILDIZ)
Z-6
ISL105 Genel
Muhasebe(Berk
YILDIZ)
CLS181 Bilgisayar 1
Z-6
ISL 101 İşletme Bilimi-1
10:20
11:05
(Öznur YAVAN)
11:15
12:00
ISL 101 İşletme Bilimi-1
(Öznur YAVAN)
Z-6
(Umut Dökel)
B1
CLS181 Bilgisayar 1
Z-6
(Umut Dökel)
B1
CLS181 Bilgisayar 1
ISL105 Genel
Muhasebe(Berk
YILDIZ)
Z-6
(Umut Dökel)
B1
YDL185 Yabancı Dil
UZEM
A.İ.İ.T 181 Atatürk ilk.
Ve Ink.Tar.(Canan
KUŞ)
UZEM
A.İ.İ.T 181 Atatürk ilk.
Ve Ink.Tar.(Canan
KUŞ)
UZEM
13:30
14:15
101KAM Hukukun Temel
Kavramları( A.Osman
Sezer)
Z-6
IKT111 İktisatçılar için
Matematik-1(Sibel
BUZKAN)
Z-6
IKT105 İktisada
Giriş(Asuman Koç
YURTKUR)
Z-6
14:25
15:10
101KAM Hukukun Temel
Kavramları( A.Osman
Sezer)
Z-6
IKT111 İktisatçılar için
Matematik-1(Sibel
BUZKAN)
Z-6
IKT105 İktisada
Giriş(Asuman Koç
YURTKUR
Z-6
15:20
16:05
101KAM Hukukun Temel
Kavramları( A.Osman
Sezer)
Z-6
IKT111 İktisatçılar için
Matematik-1(Sibel
BUZKAN)
Z-6
IKT105 İktisada
Giriş(Asuman Koç
YURTKUR
Z-6
12:10
12:55
16:15
17:00
YDL185 Yabancı Dil
UZEM
TUR181 Türk Dili1(Züleyha DOĞAN)
Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Bölüm Başkanı
UZEM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (2. SINIF- NORMAL ÖĞRETİM, 2104 NOLU PROGRAM)
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
Z-3
CLS205 Sosyal Politika1(Gökhan OFLUOĞLU)
Z-3
Z-3
CLS205 Sosyal Politika1(Gökhan OFLUOĞLU)
Z-3
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
CUMA
D.N.
Z-3
CLS203 Endüstri
İlişkileri-1(Banu
Özbucak ALBAR)
Z-3
Z-3
CLS203 Endüstri
İlişkileri-1(Banu
Özbucak ALBAR)
Z-3
Z-3
CLS203 Endüstri
İlişkileri-1(Banu
Özbucak ALBAR)
Z-3
08:30
09:15
09:25
10:10
CLS221 Sosyal
Düşünceler Tarihi
(Akif EMİROĞLU)
MLY211 Maliye Teorisi
(Onur EROĞLU)
CLS221 Sosyal
Düşünceler Tarihi
10:20
11:05
11:15
12:00
(Akif EMİROĞLU
CLS221 Sosyal
Düşünceler Tarihi
Z-3
(Akif EMİROĞLU
CLS205 Sosyal Politika1(Gökhan OFLUOĞLU)
MLY211 Maliye Teorisi
(Onur EROĞLU)
MLY211 Maliye Teorisi
Z-3
(Onur EROĞLU)
12:10
12:55
13:30
14:15
14:25
15:10
15:20
16:05
16:15
17:00
YDL285 Yabancı Dil
III(Nükhet Kırcı ÇEVİK)
Z-3
CLS223 İş Etüdü(Hale
SÜTÇÜ)
Z-3
IKT205 Makro
İktisat(Zafer ÖZTÜRK)
Z-3
EKN207 İstatistik-1(Sibel
BUZKAN))
Z-3
CLS201 Çalışma
Ekonomisi-1(Ferdi
KESİKOĞLU)
Z-3
YDL285 Yabancı Dil
III(Nükhet Kırcı ÇEVİK)
Z-3
CLS223 İş Etüdü(Hale
SÜTÇÜ)
Z-3
IKT205 Makro
İktisat(Zafer ÖZTÜRK
Z-3
EKN207 İstatistik-1(Sibel
BUZKAN)
Z-3
CLS201 Çalışma
Ekonomisi-1(Ferdi
KESİKOĞLU)
Z-3
YDL285 Yabancı Dil
III(Nükhet Kırcı ÇEVİK)
Z-3
CLS223 İş Etüdü(Hale
SÜTÇÜ)
Z-3
IKT205 Makro
İktisat(Zafer ÖZTÜRK
Z-3
EKN207 İstatistik-1(Sibel
BUZKAN)
Z-3
CLS201 Çalışma
Ekonomisi-1(Ferdi
KESİKOĞLU)
Z-3
YDL285 Yabancı Dil
III(Nükhet Kırcı ÇEVİK)
Z-3
Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Bölüm Başkanı
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (3. SINIF- NORMAL ÖĞRETİM, 2104 NOLU PROGRAM)
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
CUMA
302
KAM327 Kamu
Personel
Yönetimi(Özcan
SEZER)
302
302
KAM327 Kamu
Personel
Yönetimi(Özcan
SEZER)
302
302
KAM327 Kamu
Personel
Yönetimi(Özcan
SEZER)
302
CLS309 Sendikacılık(Gökhan
OFLUOĞLU)
302
CLS311 Bireysel İş
Hukuku 1(Gönül
DEMİRSU)
302
ISL343 Maliyet
Muhasebesi(Hakan
VARGÜN)
ALAN DIŞI SEÇMELİ
DERS
ALAN DIŞI SEÇMELİ
DERS
08:30
09:15
09:25
10:10
CLS313 Çalışma
Psikolojisi(Banu Özbucak
ALBAR)
10:20
11:05
CLS313 Çalışma
Psikolojisi(Banu Özbucak
ALBAR)
11:15
12:00
CLS313 Çalışma
Psikolojisi(Banu Özbucak
ALBAR)
12:10
12:55
13:30
14:15
CLS307 Türkiyenin
Sosyal Politika
Tarihi(Akif EMİROĞLU)
302
14:25
15:10
CLS307 Türkiyenin
Sosyal Politika
Tarihi(Akif EMİROĞLU
302
CLS309 Sendikacılık(Gökhan
OFLUOĞLU)
302
CLS311 Bireysel İş
Hukuku 1(Gönül
DEMİRSU
302
ISL343 Maliyet
Muhasebesi(Hakan
VARGÜN)
15:20
16:05
CLS307 Türkiyenin
Sosyal Politika
Tarihi(Akif EMİROĞLU
302
CLS309 Sendikacılık(Gökhan
OFLUOĞLU)
302
CLS311 Bireysel İş
Hukuku 1(Gönül
DEMİRSU
302
ISL343 Maliyet
Muhasebesi(Hakan
VARGÜN)
16:15
17:00
D.N.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (4. SINIF- NORMAL ÖĞRETİM, 2104 NOLU PROGRAM)
SAAT
PAZARTESİ
D.N.
SALI
D.N.
ÇARŞAMBA
D.N.
PERŞEMBE
D.N.
Z-2
CLS463 Uygulamalı
İnsan Kaynakları
Yönetimi(Öznur
YAVAN)
Z-2
Z-2
CLS463 Uygulamalı
İnsan Kaynakları
Yönetimi(Öznur
YAVAN)
Z-2
Z-2
CLS463 Uygulamalı
İnsan Kaynakları
Yönetimi(Öznur
YAVAN)
Z-2
CUMA
08:30
09:15
09:25
10:10
CLS405 Sosyal Güvenlik
Teorisi(Gültekin
TOPALOĞLU)
10:20
11:05
CLS405 Sosyal Güvenlik
Teorisi(Gültekin
TOPALOĞLU)
11:15
12:00
CLS405 Sosyal Güvenlik
Teorisi(Gültekin
TOPALOĞLU)
Z-2
Z-2
Z-2
CLS429 İktisadi ve Sosyal
Açıdan Günümüz
Türkiyesi(Feriha
BALEKOĞLU)
CLS429 İktisadi ve Sosyal
Açıdan Günümüz
Türkiyesi(Feriha
BALEKOĞLU)
CLS429 İktisadi ve Sosyal
Açıdan Günümüz
Türkiyesi(Feriha
BALEKOĞLU)
12:10
12:55
13:30
14:15
CLS417 Sendikalar
Hukuku(Gültekin
TOPALOĞLU)
14:25
15:10
CLS417 Sendikalar
Hukuku(Gültekin
TOPALOĞLU)
15:20
16:05
CLS417 Sendikalar
Hukuku(Gültekin
TOPALOĞLU)
16:15
17:00
Z-2
İstihdam ve İşsizlik(Ferdi
KESİKOĞLU)
Z-2
İstihdam ve İşsizlik(Ferdi
KESİKOĞLU)
Z-2
İstihdam ve İşsizlik(Ferdi
KESİKOĞLU)
Z-2
CLS409 Araştırma
Yöntem ve
Teknikleri(Öznur
YAVAN)
Z-2
CLS421 Çalışma
Hayatında Kadın(Banu
Özbucak ALBAR
Z-2
ALAN DIŞI SEÇMELİ
DERS
Z-2
CLS409 Araştırma
Yöntem ve
Teknikleri(Öznur
YAVAN)
Z-2
CLS421 Çalışma
Hayatında Kadın(Banu
Özbucak ALBAR
Z-2
ALAN DIŞI SEÇMELİ
DERS
Z-2
CLS409 Araştırma
Yöntem ve
Teknikleri(Öznur
YAVAN)
Z-2
CLS421 Çalışma
Hayatında Kadın(Banu
Özbucak ALBAR
Z-2
D.N.
Download

2004-2005 bahar dönemi haftalık ders programı