Spora bilimsel destek...
MİSYON
Evrensel etik değerlere bağlı, öncü ve yenilikçi kalite anlayışıyla paydaşlarına bilimsel destek ve
sportif eğitim hizmeti sunmak, sağlıklı ve başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlamaktır.
VİZYON
Spor bilimci ve sağlık ekiplerinin birlikte çalıştığı, temel değerleri, kurumsallaşmış yapısı ve nitelikli
personeli ile Türk sporunun başarısına bilimsel katkı veren lider bir firma olmaktır.
TEMEL DEĞERLER
Bilimsel ve etik değerlere bağlı olmak
Dürüst olmak
Güvenilir ve adil olmak
Öncü olmak ve kendini geliştirmek
HİZMETLERİMİZ
Sporcu Sağlığı Danışmanlığı
Performans Test, Ölçüm ve Değerlendirme
Antrenman Planlama ve Periyotlama Danışmanlığı
Kondisyonerlik ve Personal Training Hizmetleri
z
Kadromu
Sportofit Performans Akademisi;
Kapsamlı “Performans Laboratuarı” ve Modern “Kondisyon Merkezi” ile Türk Sporunun Hizmetinde...
Merkezimizin Temel Amacı;
•Sporcuların fiziksel ve performans özelliklerinin belirlenmesi,
•Bu özelliklerin ulusal ve uluslar arası değerlerle karşılaştırılması,
•Sporcuların kuvvetli - zayıf yönlerinin belirlenerek bireysel antrenman programlarının hazırlanması,
•Hazırlanan antrenman programlarının bireysel antrenörler eşliğinde uygulanması,
•Antrenman programı uygunluğunun yapılan düzenli test ve ölçümlerle değerlendirilmesi,
•Performans değişimine göre antrenmanın yeniden yapılandırılması,
•Yorgunluğun kontrolüne yönelik optimal antrenman stratejisinin belirlenmesi,
•Sporcuların sakatlanma risklerinin belirlenmesi, •Yetenek seçimi normatiflerinin belirlenmesi.
Sportofit Performans Laboratuarı ve Kondisyon Merkezi,
yüksek geçerlik ve güvenirliğe sahip ekipmanları ve deneyimli personeliyle
milli takımlar, kulüpler ve bireysel sporculara bilimsel destek hizmeti vermeye hazır…
Sporcu Performans Hizmetleri
1. Performans Test ve Ölçümleri
2. Performans Değerlendirme ve Raporlama
3. Antrenman Planlama ve Periyotlama Danışmanlığı
4. Antrenman Uygulama ve Personal Training
1. PERFORMANS TEST VE ÖLÇÜMLERİ
Sportofit Performans Laboratuarında, tüm temel performans bileşenlerinin test ve ölçümleri yapılabilmekte,
istenildiğinde test ve ölçümler mobil ölçüm araçlarımız ile salon ya da sahada gerçekleştirilebilmektedir.
Uygulanan test ve ölçüm protokolleri spora özgü olarak belirlenmektedir.
Performans Test ve Ölçümleri:
1.1. Antropometrik Testler
1.2. Sıçrama Testleri
1.3. İzokinetik Kuvvet Testi
1.4. Maksimal Kuvvet Testleri
1.5. Sürat ve Çabukluk Testleri
1.6. Anaerobik Güç ve Kapasite Testleri
1.7. Dayanıklılık Testleri
1.8. Esneklik ve Denge Testleri
1.9. Spor Branşına Özgü Testler
1.1. Antropometrik Testler: Bireylerin fiziksel ve vücut yapı özelliklerine ait parametrelerin değerlendirilmesini içermektedir.
Bu parametreler;
Boy,
Vücut ağırlığı,
Vücut yağ yüzdesi,
Yağsız vücut kitlesi,
Somatotip (yağlılık, kaslılık, incelik),
Total vücut suyu,
Sağ ve sol olmak üzere kol ve bacaklar ile gövdeye ait bölgesel yağ ve kas kitlesi dağılımından oluşmaktadır.
Unutmayalım, yağ kitlesi kuvvet üretimine katkıda bulunmaz…
Daha hızlı, daha yüksek ve daha kuvvetli olabilmek için kas kitlesinin optimal düzeyde olması gereklidir.
1.2. Sıçrama Testleri: Sporcuların sıçrama performanslarından hareketle maksimal kuvvet, patlayıcı kuvvet ve elastik kuvvet
bileşenlerine ait değerlendirmelerin yapıldığı testlerdir.
Sıçrama Testleri;
-Aktif Sıçrama
-Skuat Sıçrama
-Çoklu Sıçrama
-Derinlik Sıçraması
-Spor Branşına Özgü Sıçramalar
Unutmayınız, sıçrama antrenmanları için seçtiğiniz yöntem doğru olsa bile çok yüksek ya da
çok düşük yüksekliklerle antrenman yapıyorsanız, istediğiniz verimi alamaz
ve/veya sağlık sorunları yaşayabilirsiniz…
1.3. İzokinetik Kuvvet Testi: Alt ve üst ekstremite kas gruplarına yönelik izokinetik ve izometrik kas kuvvetinin
değerlendirildiği bu testte; asimetrik kuvvet ve agonist-antagonist kas gruplarının kuvvet oranı belirlenmektedir.
Bu yöntemle kol ve bacak kas gruplarındaki kuvvet farklarının tespiti yapılır, kuvvet antrenmanları bu sonuçlara göre planlanır.
İzokinetik test sonuçlarına göre olası yaralanmalar da önceden belirlenebilmektedir. Aynı zamanda izokinetik ve izometrik
antrenman programları sonucunda kazanılan kuvvet gelişimi diğer kuvvet antrenmanlarına göre
daha hızlı gerçekleştiğinden; sakatlık sonrası spora dönüşü hızlandırmaktadır.
Tedavi Döneminde Kullanım Amaçları;
Sakatlık sonrası kas gücünü maksimum düzeye çıkarmak,
Spora dönüş zamanına karar vermek,
Sporcu performans ölçümü yapmak,
Kas grupları arasındaki dengesizliği tespit ve tedavi etmek,
Ortopedik operasyon sonrası oluşabilen eklem sertliklerini, cihaz kapsamındaki CPM modunu kullanarak önlemektir.
1.4. Maksimal Kuvvet Testleri: Lokal kas gruplarına yönelik kuvvet antrenmanlarının planlanmasında kullanılan bu testler;
sporcunun yaşına, antrenman geçmişine, antrenmanın periyotlama dönemine uygun olarak belirlenir.
Bu testler sonrasında elde edilen değerlerle kuvvet antrenmanları iş yükü bireysel olarak planlanır.
Unutmayalım, kuvvet antrenmanlarında kaldırılan ağırlığın vücutta yarattığı stresin derecelendirilmesi,
yani antrenmanın şiddetinin her sporcu için bireysel olarak belirlenmesi önemlidir...
1.5. Sürat ve Çabukluk Testleri: Bu testler, sporcuların belirli mesafelerdeki sürat performansı,
ivmelenme ve farklı yönlere hareket kalıplarını içeren çabukluk performansının
fotoseller yardımıyla ölçülmesi esasına dayanır.
Sürat antrenmanlarının planlanması ve performans bileşenlerinin test edilmesinde kullanılan
çoklu sprint testiyle; tekrarlar arası performans değişimi, mesafeler arasındaki geçiş zamanı ve
yatay hız analiz edilebilmektedir.
Unutmayınız, antrenmanlarınızın verimliliğini kontrol edebileceğiniz standart bir yöntem olduğunda
sporcularınızın antrenman programına verdiği cevabı ve yeni oluşturacağınız antrenman stratejilerini
sağlıklı olarak belirleyebilirsiniz...
1.6. Anaerobik Güç ve Kapasite Testi: Kasların yüksek şiddetli bir anaerobik yüklenme sırasında oksijen kullanmaksızın
enerji üretme gücü ve bunu devam ettirebilme özelliği Wingate Testi ile değerlendirilmektedir.
Test sonucunda :
1. Zirve Güç,
2. Ortalama Güç,
3. Minimum Güç değerleri belirlenmekte ve anaerobik güçteki devamlılık özelliği, yorgunluk indeksi ile
değerlendirilmektedir.
Laboratuarımızda alt ve üst gövdeye yönelik anaerobik güç ve kapasite testleri yapılabilmekte,
testler sonucu elde edilen değerlerle anaerobik dayanıklılık antrenmanları bireysel olarak planlanabilmektedir.
Unutmayınız, test ve ölçümler sonucunda belirlenen eksik ya da zayıf yönlerinize yönelik
yapacağınız antrenmanlarla performansınızı arttırabilirsiniz...
1.7. Dayanıklılık Testleri: Laboratuarımızda dayanıklılık özelliğinin test edilmesinde ve antrenmanların
yönlendirilmesinde;
Maksimal Oksijen Tüketimi (VO2max),
VO2max koşu hızı ya da iş yükü,
VO2max’ın kullanılan yüzdesi,
Koşu Ekonomisi,
Anaerobik Eşik,
Sabit Laktat Eşikleri,
Kalp Atım Hızı,
Kan Laktatı parametreleri esas alınmaktadır.
Test sonuçlarına göre sporcunun dayanıklılık antrenman programı planlanmakta, tekrarlayan test ve ölçümlerle
sporcunun gelişimi takip edilmektedir.
Dayanıklılık testleri spor branşına özgü protokollerle; koşu bandı, bisiklet, kürek ergometresi veya
saha koşullarında direkt ve indirekt yöntemlerle yapılabilmektedir.
Unutmayalım, optimal antrenman şiddeti ve kapsamı sporcuya özgü belirlendiğinde
doğru zamanda hedef performansa ulaşılabilir...
1.8. Esneklik Testleri: Esneklik özelliğinin baskın olarak geliştirilmesinin gerekli olduğu spor branşlarında belirli eklem ve
eklem serilerinin açısal olarak hareket genişliğinin ölçülmesi ve antrenmana bağlı değişimlerin gözlenmesi önemlidir.
Sporcuların sağ-sol ağırlık aktarımı ve denge özelliği statik ve
dinamik olarak izokinetik denge sistemiyle değerlendirilebilmektedir.
Sakatlık sonrası tedavide de izokinetik denge sisteminden yararlanılmakta,
yapılan denge ve proprioseptif çalışmalarla sporcunun sahaya dönüş süresi azaltılmaktadır.
2. PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
Testler sonunda verilen raporda;
• Sporcunun bireysel performans sonuçları,
• Literatürde yer alan ulusal ve uluslar arası değerlerle sporcunun sergilediği performans değerlerinin karşılaştırması,
• Takım sporcuları için performans değerlerinin mevki ya da sikletlere göre karşılaştırılması,
• Yetenek taraması çalışmalarında ölçülen performans kriterlerine göre sporcuların en iyiye göre sıralanması,
• Sporcuların kuvvetli ve zayıf özelliklerinin belirlenmesi,
• Ölçülen her bir özelliğe yönelik performansın, özellikle zayıf özelliklerin geliştirilmesine yönelik antrenman
yöntemi önerileri verilmektedir.
Performans Laboratuarımızca tekrarlanan test ve ölçümler sonrasında ise ölçülen her bir performans parametresi için;
sporcuların başlangıç performans değerlerinde gerçekleşen değişim ve gelişimler tablo ve grafiklerle sunulmaktadır.
Böylece antrenör ya da sporcular yaptıkları antrenmanın verimliliğini değerlendirebilmekte,
bir sonraki antrenman periyodu için yeni stratejiler oluşturabilmektedirler.
3. ANTRENMAN PLANLAMA VE PERİYOTLAMA
Sportofit Performans Akademisi’nde, hedeflediğiniz üst düzey kondisyonel performansa ulaşmak için yıllık, aylık, haftalık
ve günlük antrenman planlama danışmanlığı ile bu planlamanın sahada kondisyonerlerimiz tarafından uygulanmasına
yönelik hizmet verilmektedir.
Kuvvet, dayanıklılık, sürat, çabukluk, esneklik, koordinasyon gibi biyomotor özelliklere yönelik her bir sporcuya özel
hazırlanan antrenman planlaması; sorumlu branş antrenörü, spor branşının akademik danışmanları ve spor bilimciler
tarafından titiz bir çalışmayla gerçekleştirilmektedir.
Yapılan test ve ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu; doğru zamanda, istendik kondisyonel performansa ulaşmak için
bilimsel doğrular temelinde verilen bu hizmet sürekli takip ve kontrol gerektirmektedir. Sporcu ve antrenörün hedefleri
doğrultusunda Sportofit Performans Akademisi’nin bilimsel desteğiyle hiçbir şeyin şansa bırakılmadığı bir hizmet
sunulmaktadır.
SPORTOFİT PERFORMANS TAKİP PROGRAMI
Yapılan tüm test ve ölçümlerin zaman içindeki gelişim ve değişimini takip eden yazılımımız sayesinde
sporcularınızın performans durumları ve gelişimlerini takip etmek çok kolay...
4. ANTRENMAN UYGULAMA VE PERSONAL TRAINING
Sportofit Performans Akademisinde;
Profesyonel sporcular,
Spora yeni başlayan ve kariyer yapmak isteyen gençler,
Düzenli spor yapmak isteyen bireylerin sportif kazanımlarına yönelik ihtiyaç ve talepleri belirlenerek,
en uygun egzersizleri yapabilecekleri antrenman ortamı sunulmaktadır.
Merkezimizde uzman spor bilimci, kondisyoner ve personal trainer ile birlikte önerilen egzersizleri size özel çalışma
ortamında gerçekleştirebilir, daha hızlı sonuca ulaşabilirsiniz.
Tanıtım & Organizasyon
0312 419 55 17 / www.zes.com.tr
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1271 Sk.
Sümer İş Merkezi 15 / 6 Balgat / ANKARA
0312 286 64 64
www.sportofit.com.tr
Download

Spora bilimsel destek