29 Ekim
1 Kasım
2015
Hasta ve Yaşlı Bakımı için Birlikte Çalışalım,
Dünya Sağlığı’nın Geleceği için
İstanbul’da Buluşalım
TEMEL KONULAR
ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA
VE
YAŞLI BAKIMI TÜRKİYE UYUMU;
ALT KONULAR FONKSİYONEL ALIŞKANLIKLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE
TOPLUMDAKİ SAĞLIKLI YAŞAMIN ADAPTE EDİLMESİ.
PEDİATRİ
ERİŞKİN
www.elderlypatientcareistanbul2015.org
Uluslararası Standartlarda Hasta (erişkin ve çocuk) ve Yaşlı, Hastaların Bakımı Türkiye Uyumu;
Tarih: 29 Ekim - 1 Kasım 2015 Yer: Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı İstanbul / TÜRKİYE
www.sagliklitoplum.org.tr / [email protected] / Tel: 0(216) 318 31 94 - GSM: 0(543) 313 58 51 - Faks: 0(216) 318 31 94
ACİL TIP UZMANLARI
DERNEĞİ (ATUDER)
ÇOCUK ACiL TIP VE
YOGUN BAKIM DERNEGi
TÜRKİYE ENFEKSİYON
HASTALIKLARI VE KLINİK
MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK
DERNEĞİ (EKMUD)
PUBLIC HEALTH
PERSPECTIVE NEPAL
Değerli Dostlar,
Sağlıklı toplum derneği olarak 29 Ekim – 1 Kasım 2015 tarihinde
konferans ve zirve düzenleyeceğiz, yaşlı ve hasta bakımı ve gelişimi
üzerine düzenleyeceğimiz konferansımıza sizi davet etmekten
büyük mutluluk duyacağız,
Yaşlı ve hasta bakımı gelişimi konferansında küresel sorunlar
tartışılacak ve küresel bir bütünlük oluşturulacaktır.
Yaşlı ve hasta bakımı konferansı küresel birleştirici olmakla
beraber, sektörel
işbirlikteliğini getirecek, finansal kaynakların
verimli yatırıma dönüşmesini sağlayacak, çok ortaklı iç yapıyı destekleyecektir.
Yaşlı ve hasta bakımı zirvesi bulguları; politika ve organizasyon değişikliklerini meydana
getirecek, temel bakım, evde bakım, hastanede bakım, huzur evlerinde bakım, uzun
süreli bakım, yaşlılık emekli maaşları üzerinde bakım ve bakanlıklar arası işbirliktelikleri
ile bakım verenler, üst düzey bakım, hasta hakları yönünden, bakım sigortası, bakım ve
sağlıklı yaşam kentleri…gibi çeşitli bulgu ve politikaları ve organizasyon değişikliklerini
ortaya koyacaktır.
Konferans çeşitli özel oturumlar, sponsorluklar, iş ortaklıkları, sergiler, özel, kamu
sigortalar, finansal hizmetler, zengin konferans konusu ve katılımı, gıda sanayi, ilaç sanayi,
medikaller, sağlık profesyonelleri ile yaklaşık 1000 den fazla profesyonellerin katılacağı
bir konferans ve zirve yapacağız.
Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı ve Kurucu
Serpil KESKİN
“Toplumun kalitesi ve dayanıklılığı yaşlı vatandaşlara gösterilen özen ve saygı ile ölçülür.”
Toynbee
Bilimsel Komite
Uluslar Arası Akademik Komite
Profesör Dr. Samir BANOOB Amerika Birleşik Devletleri
Sağlığı Geliştirme, Avrupa Barış Merkezi Barış Komitesi ve Gelişimi,
74 ülkede sağlık sistem kurucusu
Profesör. Dr. Hikmet PEKCAN Türkiye
Türkiye Toplum Sağlığı Derneği Başkanı 1970 Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Mezunu
Dünya Halk Sağlığı Dernekler Federasyonunun
Profesör.Dr. Engin EKER Türkiye
Alzheimer ve Geriatri Vakfı Kurucu ve Başkanı
Profesör. Dr. Ulrick LAASER Almanya
2012 Dünya Halk Sağlığı Dernekler Federasyonu Başkanı
Profesör Dr. Vesna BJEGOVICH-MIKANOVICH Sırbistan
Avrupa Halk sağlığı Okulları Merkezi Başkanı (2005)
Ve Medikal Fakülte Dekanı (Belgrad, Sırbistan Halk sağlığı 2012)
Profesör Dr. Bilgen TANELİ Türkiye
Uludağ Üniversitesi Nöro - Psikiyatri Ana Bilim Dalı Kurucusu
Profesör Dr. Suna TANELİ Türkiye
Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Çocuk Psikiyatri-Ergen Psikiyatri Kurucusu
Profösör Dr. Aykut TOROS Türkiye
Yedi Tepe Üniversite Sosyoloji Başkanı
Profesör Dr. İftihar KÖKSAL Türkiye
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Profesör Dr. Coşkun ÖZDEMİR Türkiye
İstanbul Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Kas- Der Kurucu Ve Başkanı
Profesör Dr. Özgür ÖZYILKAN Türkiye
Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları, Onkoloji
Türkiye Tıbbi Onkoloji Derneği
Yard. Doç Dr. Özgür TANRIVERDİ Türkiye
Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Medikal Derneği
Doçent Dr. Yeşim YILDIRIM
Anadolu Sağlık Grubu Onkoloji Hastalıkları Bölümü
Tıbbi Onkoloji Derneği
Organizasyon Sekreterliği:
Sağlıklı Toplum Derneği
AÇILIŞ PROGRAMI
29.10. Perşembe/ 17.00-18.30
Açılış Programı
Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı
Konferans Başkanları
Belediye Başkanı
Vali
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı
19.00
Resepsiyon
BİLİMSEL PROGRAM
30.10.Cuma 09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
20.00
1. Kurul
Çay ve Kahve
2. Kurul
Öğle Yemeği
3. Kurul Poster Bölümü
Çay ve Kahve
4. Kurul Sunum
Özel Akşam Yemeği
31.10. Cumartesi 09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
18.00
5. Kurul
Çay ve Kahve
6. Kurul
Öğle Yemeği
7. Toplantı Poster Bölümü
Çay ve Kahve
8. Toplantı Sunum
Gezi Sonuçların Hazırlığı
01.11. Pazar.
10.00-12.00
Kapanış
Sonuç
Konferans Konuşma Süresi/
Başkan
1. Konuşmacı
2. Konuşmacı
3. Konuşmacı
4. Yuvarlak Masa Toplantısı 90 dak.
5 dak.
20 dak.
20 dak.
20 dak.
25 dak.
HATIRLATMA NOT:
Sadece elektronik ortamda gönderilen teklifler kabul edilecektir.
Bildiri özet gönderimi 31 Mayıs 2015 tarihinde kapanacaktır.
Kabul/ red bildirimi: 1 Eylül 2015
ULUSLARARASI STANDARTLARDA (ERİŞKİN VE ÇOCUK) VE YAŞLI, HASTALARIN BAKIMI TÜRKİYE UYUMU;
FONKSİYONEL ALIŞKANLIKLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE TOPLUMDAKİ SAĞLIKLI YAŞAMIN ADAPTE EDİLMESİ.
TEMEL KONULAR VE ALT KONULAR
1. Değişen Toplumda Yetişkin İhtiyaçları
1a. Global yaşlılık ve uzun yaşam
1b. Yaşlılığın ve hastalık hali bakımın tarihsel durumu
1c. Metodlar, araçlar ve yaşlılık ihtiyaçlarının ve hizmetlerinin ölçülebilir araştırma
2. Yaşlılık da Kapsamlı Sağlık Bakımları
2a. Medikal, uzun dönem sağlık sigortası ve evrensel durumu
2b. Önleyici hastalıklar, düşme ve yaralanma
2c. Hastane ve geleneksel bakım
2d. Evde bakım ve günlük bakım
2e. Zihinsel bozukluklar ve Alzheimerlı hastalıklarda kontrol ve bakım
2f. Tedavisi olmayan ve son dönem bakım
3. Bakım Sağlayıcılar ve Bakıcılar
3a. Planlama, eğitim ve profesyonel bakım sağlayıcıların gelişimi
3b. Aileler ve gönüllü bakım hizmeti verenler
3c. Yaşlılık bakımında sivil toplumların yeri
4. Yaşlılık Hali Bakımında Hukuk ve Düzenleyicilerin Durumu
4a. Yetişkin bakımında mevzuat ve finansal yapının organizasyonu
4b. Kurumsal ve özel hizmet sağlayıcılarının düzenlenmesi ve Kaliteli tarama, lisan verme
4c. Doğru koruma ve yaşlılarda kaybolan saygınlığın kazanılması
5. Yaşlı Bakımında Doğru Planlama ve Yönetim
5a. Uluslararası ve bölgesel işbirliği
5b. Hasta ve Yaşlı bakım programında yeterli finans güvencenin sağlanması
5c. Ulusal planlamada hükümetin ve yerel yönetimlerin ve sivil toplumların durumu
5d. Uzun dönem bakımda performans verimini geliştirme
6. Yaşlı Dostu Şehirler
6a. Emeklilikte finansal yeterlilik ve desteğin sağlanması
6b. Yaşlı dostu şehirlerde çalışma, sorumluluk ve eğitim
6c. Sosyal bütünleşme ve aile bağları
6d. Yaşlılıkta düzenlemeler, seyahatler, eğlenceler
6e. Yaşlılık ve Medya
7. Kaplıcaların Bakıma Olan Faydaları
7a. Termal sularla bakımda sağlığın korunması
7b. Sağlık Turizmde kaynak suların geliştirilmesi
8. Hastalık Bakımında; Planlamalar, Sorunlar, Çözüm Önerileri
(Pediatrik Bakım, Erişkin Bakım, Yaşlı Bakımı)
8a. Kanserli hastalıklarda tedavi ve sonrası bakım planlamaları
8b. Hastalık Hali bakımda beslenme
8c. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Bakım
8d. Bakımda da ilaç kontrolü
8e. Solunum yolu hastalıklarında bakım ve çeşitleri, sorunları
8f. Ağız ve diş sağlığını koruma
8h. Deri sağlığını koruma ve bakımı
8i. Evde bakım modelleri,
8j. Kalp damar hastalıklarında bakım
8k. Kronik Hastalıklarında Bakım
8l. Kulak burun boğaz sağlığını koruma ve bakımı
9- Hastalık hali bakımda hukuksal yapının hazırlanılması
( Pediatrik Bakım, Erişkin bakım)
9a. Sağlık Sigortası Sistemindeki Planlamalar ,
9b. Bakım Kanunları ve uluslar arası düzenlemeleri ve Türkiye’nin yeri
9c. Bakanlıkların sorumlulukları
9d. Sivil Toplum Derneklerinin işbirliktelikleri ve tutumları, sorumlulukları
9e. Hastalık hali bakımında Finansal Planlamalar
KİMLER KATILABİLİR ?
Bu çok seçkin, faydalı uluslar ara konferansa; Sağlık planlamacıları ve
ekonomistler, sigorta şirketleri, hastane profesyonelleri, hukukçular,
diş hekimleri, psikologlar,sosyologlar ve gerontologlar ve geriatriciler,
tıbbi bakım ve hemşirelik uzmanları, sivil toplum dernekleri , yaşlı
bakıcılar, hasta bakıcılar…vb
KONFERANS HAKKINDA BİLGİ;
Kayıt, özetlerin sunulması, ana konuşmacılar, konaklama…vb için
Website - İSTANBUL / TÜRKİYE açık ziyaret edebilirsiniz..
www.elderlypatientcare2015.org
ÖZET TARİHİ İÇİN SON GÖNDERİM: 31 MAYIS 2015
NEDEN KONFERANSA KATILMALIYIM?
(şirketler için)
YAŞLI VE HASTA BAKIM KONFERANS VE FUARI
Konferans ve fuarımız, dünyada gittikçe artan yaşlılık ve ülkemizde gittikçe artan yaşlılık ve hastalık hali bakım
Türkiye sorunu olarak yerleşmekte ve çözüm aramaktadır.
Derneğimiz yaşlılık ve hastalık hali Türkiye uyumu projesi kapsamında proje hazırlayarak çözümü için
girişimlerde bulunmuş ve 1. Kademesi olan HASTA BAKICI projesi ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.
Bakım evde bakım,
hizmetleri başta olmak üzere, yaşlı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve
hastanede olmak üzere ihtiyaca cevap verecek şekilde proje hazırlanılmıştır.
Sağlık hizmetleri konusunda büyük bir role sahip hemşirelerin sayısında yıllara göre artış olsa da , bu artışın
yeterli olmadığı söylenebilir. 2011 yılında Hekim, diş hekimi, hemşire ,sağlık memuru ve ebe’de bir artış
görülmesine rağmen özellikle evde bakım hizmetlerinde önemli bir yere sahip 114 772 hemşire sayısının Türkiye
genelinde yetersiz olduğu görülebilir.
2011 yılı incelendiğinde bir hekim başına ortalama 587 hasta, diş hekimine 3505 hasta, hemşireye 592 hasta,
sağlık memuruna 667 hasta, ebeye 1425 hasta ve eczacıya ise 2835 hasta düşmektedir. Bu sayıların her ne
kadar yıllara göre düşüş gösterdiği görülse de , sağlık personeli başına yüksek olduğu görülmektedir.
Ayrıca 8 milyona yaklaşan yaşlı, 7 milyon olan engelli ve kas hastalıkları, 5 milyon civarında sürekli hastalık hali
durumlar söz konusu olduğunda Türkiye’de modern ihtiyaca cevap verecek BAKIM hizmetlerinin alınması ve
sigorta sistemine adapte edilmesi artık ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.
Bu anlamda başlattığımız proje tüm bu sorunların çözümü için bir başlangıç olacak , 3 yıl içinde sistem Türkiye’de
kurulacaktır. Hazırlık aşaması olan proje ve 200 ülkeden binlerce sağlık profesyonellerinin, akademisyenlerinin,
hastane, sigorta şirketleri, gıda firmalarının,medikal firmalarının, kanser, kronik hastalıkları, solunum yolu
hastalıkları, check-up, ağız ve diş bakımı, evde bakım ürünlerinin, hastane ekipmanlarının,…gibi yüzlerce ürün
ve binlerce katılımcıyı Türkiye’de ve Dünyada ağırlayacak ve sektörel bir buluşmanın ilki sağlanacaktır.
• Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına
bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,
• KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ) vb. solunum sistemi hastalarına,
• Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına,
• İleri derecedeki kas hastalarına,
• Fototerapi ihtiyacı olan yeni doğanlara (0–1 aylık) ,
• Nörolojik hastalıkları (ALS (Amyotrofik lateral skleroz), CVA (Cerebrovascular accident) v.b) olan bireylere,
• Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması
gereken hastalara,
• Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.
• Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş bakım hastalarına,
İHTİYACA CEVAP VERECEKTİR.
Bakım üzerine olan konferans ve fuarımızda görüşmek üzere...
Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı ve Kurucu
Serpil KESKİN
astajans.com
Download

1. Duyuru - Acil Tıp Uzmanları Derneği