SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Kodu:YÖN.PL.02
Yayın Tarihi: 05.03.2012
EĞİTİM KONUSU
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi,
El Hijyeni,
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Rev.No:03
EĞİTİMCİ
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
Rev. Tarihi:08/01/2014
SayfaNo/Sayfa Sayısı:
EĞİTİM
PLANLANAN
TARİH
EĞİTİM
SÜRESİ
07.01.2014
2 saat
1/4
KATILIMCILAR
Temizlik Personelleri
Hemşireler, Diş Protez Teknisyenleri,
Röntgen Teknisyenleri, Sterilizasyon
Personelleri, Hasta Kabul,Yönlendirme ve
Karşılama Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı, Teknik Servis ve Yemekhane
Personelleri
Hemşireler, Diş Protez Teknisyenleri,
Röntgen Teknisyenleri, Sterilizasyon
Personelleri, Hasta Kabul,Yönlendirme ve
Karşılama Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı, Teknik Servis, Güvenlik
Görevlisi ve Yemekhane Personelleri
Hemşireler, Diş Protez Teknisyenleri,
Röntgen Teknisyenleri, Sterilizasyon
Personelleri, Hasta Kabul,Yönlendirme ve
Karşılama Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı, Teknik Servis ve Yemekhane
Personelleri
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
09.01.2014
1 saat
El Hijyeni
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
09.01.2014
1 saat
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
09.01.2014
1 saat
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi,
El Hijyeni,
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
10.01.2014
2 saat
Diş Hekimleri
El Hijyeni,
Genel ve Kişisel Alanların Temizlik Kuralları
Yüksek, Orta ve Düşük Riskli Alanların Temizlik
Kuralları
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
14.01.2014
1 saat
İdari Personel
Diş Hekimliğinde Farmakoloji
Kurum Dışı Uzman Eğitimci
14.01.2014
2 saat
Diş Hekimleri
Hasta Hakları Eğitici Eğitimi
Kurum Dışı Uzman Eğitimci
20.01.2014
1 gün
Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Adli vaka dosyalarının yönetimi
Arşiv malzemeleri saklama ve koruma koşulları
Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
Müdür Yardımcısı
Emel DİNÇER
23.01.2014
1 saat
Arşiv Çalışanları
Su analizleri
Tehlikeli Atıklar
Müdür Yardımcısı
Emel DİNÇER
30.01.2014
1 saat
Teknik Servis
Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri,
Genel ve Kişisel Alanların Temizlik Kuralları
Yüksek, Orta ve Düşük Riskli Alanların Temizlik
Kuralları
Hem. Şerife ARICI
11.02.2014
1 saat
Temizlik Personelleri ve yemekhane
personelleri
1 saat
Hemşireler, Diş Protez Teknisyenleri,
Röntgen Teknisyenleri, Sterilizasyon
Personelleri, Hasta Kabul,Yönlendirme ve
Karşılama Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı, Teknik Servis,Güvenlik
Görevlisi ve Özel Protez Çalışanları
Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri,
Genel ve Kişisel Alanların Temizlik Kuralları
Yüksek, Orta ve Düşük Riskli Alanların Temizlik
Kuralları
Hem.Şerife ARICI
13.02.2014
Atık Yönetimi
(Tıbbi-Evsel-Tehlikeli Atık Ayrıştırılması)
Hem.Şerife ARICI
14.02.2014
1 saat
Tehlikeli Madde Sınıfını Gösteren Simgeler
Hem.Şerife ARICI
14.02.2014
1 saat
Hemşireler, Diş Protez Teknisyenleri,
Röntgen Teknisyenleri, Sterilizasyon
Personelleri, Hasta Kabul,Yönlendirme ve
Karşılama Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı, Teknik Servis, Özel Protez
Lab.Çalışanları, Güvenlik
Görevlisi,Temizlik Personelleri ve
Yemekhane Personelleri
Temizlik Personelleri, Hemşire, Diş
Protez Teknisyenleri, Röntgen
Teknisyenleri, Diş Klinik Yardımcısı,
Sterilizasyon Personeli, Teknik Servis,
Depo Çalışanları
SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Kodu:YÖN.PL.02
Yayın Tarihi: 05.03.2012
EĞİTİM KONUSU
Rev.No:03
EĞİTİMCİ
Rev. Tarihi:08/01/2014
SayfaNo/Sayfa Sayısı: 2/4
EĞİTİM
PLANLANAN
TARİH
EĞİTİM
SÜRESİ
KATILIMCILAR
Genel ve Kişisel Alanların Temizlik Kuralları
Yüksek, Orta ve Düşük Riskli Alanların Temizlik
Kuralları
Atık Yönetimi
Tehlikeli Madde Sınıfını Gösteren Simgeler
Hem.Şerife ARICI
18.02.2014
1 saat
Diş Hekimleri
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı,
Protez Bakımı
Hem Hülya ÜNAL
20.02.2014
1 saat
Hasta ve Hasta Yakınları
25.02.2014
1 saat
Diş Hekimleri
Çalışan Hakları
Beyaz Kod 113 İşleyişi
Çalışan Hakları Birim
Sorumlusu
Şerife ARICI
Çalışan Güvenliği
Kalite Yönetim Direktörü
Emel YILDIZ
25.02.2013
1 saat
Diş Hekimleri
Temel ve İleri Yaşam Desteği
(İlkyardım + CPR)
Sağlık Memuru
Kadir ÇELEBİ
04.03.2014
1 saat
Tüm Sağlık Personeli
Hasta Memnuniyeti,
Hasta Hakları,
İletişim Becerileri
Kişilerarası iletişim
Derya BULUT
Hasta Hakları Sorumlusu
07.03.2014
2 saat
Hasta Kabul Personelleri ve Hasta
Karşılama ve Yönlendirme Personelleri
Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişim,
Çalışanlararası İletişim,
Kişilerarası iletişim
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
11.03.2014
1 saat
Temizlik Personelleri, Yemekhane
Personeli
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı,
Protez Bakımı
Hem. Hülya ÜNAL
13.03.2014
1 saat
Hasta ve Hasta Yakınları
Microsoft Office Eğitimi
Bilgi İşlem Görevlisi
Yusuf ÇITAK
13.03.2014
1 saat
İdari Personel
Hasta Güvenliği
Güvenlik Raporlama Sistemi
Mavi Kod
Kalite Yönetim Direktörü
Emel YILDIZ
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
20.03.2014
1 saat
Diş Hekimleri
1 saat
Hemşireler, Diş Protez Teknisyenleri,
Röntgen Teknisyenleri, Sterilizasyon
Personelleri, Hasta Kabul,Yönlendirme ve
Karşılama Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı, Teknik Servis, Özel Protez
Lab.Çalışanları, Güvenlik
Görevlisi,Temizlik Personeli ve
Yemekhane Personelleri
08.04.2014
1 saat
Hemşireler, Diş Protez Teknisyenleri,
Röntgen Teknisyenleri, Sterilizasyon
Personelleri, Hasta Kabul,Yönlendirme ve
Karşılama Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı, Teknik Servis, Güvenlik
Görevlisi,Temizlik Personeli ve
Yemekhane Personelleri
08.04.2014
1 saat
Sterilizasyon Ünitesi
Çalışanları
Hasta Güvenliği
Güvenlik Raporlama Sistemi
Mavi Kod
Çalışan Hakları
Beyaz Kodv e 113 İşleyişi
Çalışan Güvenliği
Asepsi-Antisepsi Temizlik-Dezenfeksiyon kuralları,
Temiz-Kirli Malzeme Transferi
Temizlik, Dekontaminasyon,
Alet Kurulama ve Bakım,
Paketleme Materyalleri, Paketleme Teknikleri,
Cihaz Yükleme Prensipleri
Kalite Yönetim Direktörü
Emel YILDIZ
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
Çalışan Hakları Birim
Sorumlusu
Şerife ARICI
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
25.03.2014
SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Kodu:YÖN.PL.02
Yayın Tarihi: 05.03.2012
EĞİTİM KONUSU
Hamile ve Emzikli Kadınlar İçin
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı,
Hamilelikte Oral Değikiklikler,
Diş ve Dişeti Hastalıkları ve Tedavi Yolları,
Biberon Çürüğünden Korunma ve Doğru Beslenme
Rev.No:03
EĞİTİMCİ
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
Rev. Tarihi:08/01/2014
SayfaNo/Sayfa Sayısı: 3/4
EĞİTİM
PLANLANAN
TARİH
EĞİTİM
SÜRESİ
24.04.2014
1 saat
Hamile ve
Emzikli Kadınlar
26.04.2014
1 saat
Engelli Çocuklara Sahip
Ebeveynlere
Okul taraması
yapıldığı sürece
1 saat
İlköğretim Çağı (7-12 yaş)
Adolesan Dönemi (13-15)
KATILIMCILAR
Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı, Doğru Fırçalama
Alışkanlığı Kazandırma ve
Doğru Beslenme
Dt. Çiğdem ÖZÇİÇEK
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı,
Doğru Fırçalama Eğitimi ve Doğru Beslenme
Okul taramalarında görev alan
hekimler
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı,
Doğru Fırçalama Eğitimi ve Doğru Beslenme
Dt. Çiğdem ÖZÇİÇEK
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
04.05.2014
1 saat
Yaşlı Bireylerde Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı,
Diş Kayıplarına Karşı Alınacak Önlemler,
Protez Bakımı
Dt. Çiğdem ÖZÇİÇEK
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
09.05.2014
1,5 saat
Yaşlı Bireyler
Sivil Savunma Sorumlusu
Ali Rıfat UYMAZ
16.05.2014
3 saat
Tüm Personel
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı,
Protez Bakımı
Hülya ÜNAL
21.05.2014
1 saat
Hasta ve Hasta Yakınları
Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları
Müdür Yardımcısı
Emel DİNÇER
22.05.2014
1 saat
İdari Personel
Acil Durum Planı,
Acil Durum Tahliye Tatbikatı
Yangın Söndürücüler ve Hortumların Kullanımı,
Yangın Tatbikatı
Kişilerarası İletişim, İletişim Becerileri
Kurum Dışı Uzman Eğitimci
01.09.2014
1 saat
Diş Hekimi, Hemşireler, Diş Protez
Teknisyenleri, Röntgen Teknisyenleri,
Sterilizasyon Personelleri, Diş Klinik
Yardımcısı,Teknik Servis ve İdari
Personel
Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri,
Genel ve Kişisel Alanların Temizlik Kuralları
Yüksek, Orta ve Düşük Riskli Alanların Temizlik
Kuralları
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
18.09.2014
1 saat
Temizlik Personelleri
Bilgi Güvenliği
Bilgi İşlem Görevlisi
Yusuf ÇITAK
23.09.2014
1 saat
Tüm Personel
Diş Hekimliğinde Anestezi Komplikasyonları
Dr.Dt. Sinan MEKİKOĞLU
Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı
07.10.2014
1 saat
Diş Hekimleri
Hasta Memnuniyeti,
Hasta Hakları,
İletişim Becerileri
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
14.10.2014
1 saat
Hasta kayıt, Hasta Karşılama, Kabul ve
Yönlendirme Personelleri
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı,
Protez Bakımı
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
16.10.2014
1 saat
Hasta ve Hasta Yakınları
SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Kodu:YÖN.PL.02
Yayın Tarihi: 05.03.2012
Rev.No:03
Rev. Tarihi:08/01/2014
SayfaNo/Sayfa Sayısı:
4/4
Diş Hekimliğinde Endodontik Tedavi Uygulamaları
Yeditepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi ve Diş
Hastanesi Endodonti Ana Bilim
Dalı Doç.Dr.Mehmet Baybora
KAYHAN
03.11.2014
3 saat
Diş Hekimleri
Kritik Stok seviyesi
Faturalandırma
Taşınır Mal Yönetmeliği
Müdür Yardımcısı
Emel DİNÇER
04.11.2014
1 saat
Ayniyat Saymanlığı, Ambar Personeli
Genel ve Kişisel Alanların Temizlik Kuralları
Yüksek, Orta ve Düşük Riskli Alanların Temizlik
Kuralları
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
05.11.2014
1 saat
Güvenlik Görevlisi
Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması
İdari Mali İşler Müdürü
Önder KIVILCIM
11.11.2014
1 saat
Santral Çalışanları
Döner Sermaye Yönetmeliği ve Personel Bordro Takip
Programı
Mutemet Deren KUVAN
14.11.2014
1 saat
İdari Personel
6245 sayılı Harcirah Kanunu
Mutemet Deren KUVAN
18.11.2014
1 saat
İdari Personel
Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişim,
Çalışanlararası İletişim,
Enf.ve Hiz.Eğit.Hem.
Aliye GÖKÇE
24.11.2014
1 saat
Temizlik Personelleri
5018 Sayılı Kamu Malı Yönetim ve Kontrolü
Elektronik Kamu alım Platformu Programını kullanma
Satın Alma Birim Sorumlusu
Deniz KORKMAZ
28.11.2014
1 saat
İdari Personel
*Eğitimler diş hekimleri için belirtilen tarihlerde saat 15:30 - 16:30 arasında yapılacaktır.
* Diğer personeller için eğitimler 2 seans yapılacak olup, ilk seans saat :14.00, ikinci seans 16.00 da başlayacaktır.
Download

2014 yılı eğitim planı - Sancaktepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi