07.11.2014
Çocuk Felci
ÇOCUK FELCİ ( poliomyelit )
10.Sınıf
Enfeksiyondan Korunma
10.Hafta ( 17 – 21 / 11 / 2014 )
VİRÜS HASTALIKLARI
1.) ÇOCUK FELCİ
Slayt No:13
2
Çocuk Felci
ETKEN VE BULAŞMA YOLLARI :
ETKEN : Poliovirüs
BULAŞMA : Dışkı ve ağız yoluyla
Damlacık yoluyla da bulaşma olabilir.
Sonbahar ve yaz aylarında görülür.
KULUÇKA SÜRESİ : 5 – 40 gün
Bulaşma, belirtiler ortaya çıkmadan bir hafta önce
başlar ve 4-6 hafta devam eder.
3
Çocuk Felci
Çocuk Felci
..Hastalık kaynağı : İnsandır.
..Bu virüs, klora karşı hassastır ama asitten
etkilenmez.
..Poliomyelit, her yaş grubunda görülür ancak en çok
1 -4 yaş arası daha fazla görülür.
..Diş çekimi, tonsillektomi, aşılama, gebelik hastalığın
oluşmasına veya vücuda yayılmasına neden olur.
4
Çocuk Felci
PATOGENEZ VE KLİNİK BELİRTİLER :
Çocuk felci aşısı
Oral yolla bulaşan virüs, ince bağırsak veya boğaz
mukazasına yerleşerek ürer. Virüs
Virüs, mide asidinden etkilenmez. Etken ince bağırsağa
yerleşir. Sinir, kan ve lenf yoluyla merkezi
sinir sistemine taşınır.
5
6
1
07.11.2014
Çocuk Felci
En yaygın görülen poliomiyelit çeşitleri şunlardır:
Belirtisiz poliomiyelit: Genellikle belirti vermez ya da
hafif ateş, kırgınlık gibi belirtiler görülür.
Abortif poliomiyelit: Ateş, kas, baş, boğaz, karın
ağrıları, bulantı, kusma gibi
belirtiler görülür. Sinir sistemi belirtileri görülmez.
7
Çocuk Felci
Çocuk Felci
Nonparalitik poliomiyelit: Abortif poliomiyelit
şeklinde hastalık görülse de 4- 10 gün sonra
merkezî sinir sistemi belirtileri görülür. Yüksek ateş,
kaslarda ağrı ve sertlik, artan baş ağrısı ve
ense sertliği gibi belirtiler görülür.
Paralitik poliomiyelit: Etken motor nöronlarda
harabiyet oluşturup felçler meydana getirir.
Felç meydana gelmeden önce hasta iki elini iki yanına
destek yaparak oturabilir.
Kernig ve brudzinski işareti pozitiftir. Felçler iki taraflı
oluşur. Solunum merkezi tutulursa ölüm görülür.
8
Çocuk Felci
KLİNİK TANI VE LABORATUVAR BULGULARI :
Kesin tanı koymak zordur. Etkenin kan, dışkı ve
nazofarenksten alınıp incelenmesi ile
kesin tanı konur. Kompleman fiksasyon testi ile tanı
konur.
9
10
Çocuk Felci
KOMPLİKASYONLARI :
Kaslarda atrofi (şekil bozukluğu), hareketsizliğe bağlı
böbrek taşları ve hipostatikpnömoni,
bacaklarda tromboflebit, dolaşım ve solunum kollapsı
en sık görülen komplikasyonlardır.
11
12
2
07.11.2014
Çocuk Felci
KORUNMA :
Çocuk Felci
Poliomyelit virüsü
Korunmak için mutlaka polio aşısı yaptırılmalıdır.
Hastalarla veya gıdalarla temastan sonra el yıkama
son derece önemlidir.
13
14
Çocuk Felci
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
15
3
Download

10.Sınıf 10.Hafta ( 17 – 21 / 11 / 2014 ) Çocuk Felci Çocuk Felci