2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BÖLÜM/ANABİLİMDALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
İLKÖĞRETİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD
ADI SOYADI
NUMARASI
CEP TEL.
Muhammed Üveys GENÇ
1241091
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ABD
NUMARASI
CEP TEL.
1441100090
ADI SOYADI
Fahri Murat İLHAN
İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ABD
NUMARASI
CEP TEL.
1241245
ADI SOYADI
Ali CANBAZ
ADI SOYADI
Abdulhakim ÇİFTCİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ABD
NUMARASI
CEP TEL.
1441120059
ADI SOYADI
Seyfi BEKTAŞOĞLU
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ABD
NUMARASI
CEP TEL.
1141316
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI
ADI SOYADI
NUMARASI
Gürcan HAKLIGÜR
1341080012
CEP TEL.
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
ADI SOYADI
NUMARASI
Mustafa Sami ÇELİK
1241518
CEP TEL.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
ADI SOYADI
Görkem Övünçcan AKÇAYÖZ
NUMARASI
1441180012
CEP TEL.
03-04-05/11/2014 tarihlerinde yapılan Öğrenci Konsey seçimleri sonucuna göre hazırlanan listedir.
İtirazlar 07/11/2014 cuma günü mesai bitimine kadar ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile
yapılacaktır.
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bölüm/anabilimdalı öğrenci temsilcileri